صدور 591 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

صدور 591 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی اعلام کرد:صدور 591 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی در 9 ماهه اول سال جاری دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد در9 ماهه ابتدایی سال جاری، 591 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات صادر شده است. بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صدور مجوز های این دفتر در این بین ، 88 نفر از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 175 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 309 نفر دارای مدرک لیسانس و 19 نفر دارای مدرک فوق لیسانس بوده اند. همچنین از بین استان های کشور، سه استان خراسان رضوی، یزد، خوزستان دارای بیشترین میزان صدور پروانه فعالیت بوده اند. مرجع خبر:‌ دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
بیشتر...

صدور 67 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات

صدور 67 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات در آذر ماه سال جاری صورت گرفت:صدور 67 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد طی آذر ماه گذشته، 67 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی  در سراسر کشورصادر شده است. همچنین در این مدت 140 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی تمدید شده است. این تعداد در هفته اول 35 مورد، هفته دوم و سوم هر یک 39 مورد و هفته چهارم 27 مورد بوده است. گفتنی است تعداد مجوز های صادره در مدت مشابه سال  گذشته 142 مورد پروانه تمدیدی و 87 پروانه صادره بوده است. مرجع خبر: دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
بیشتر...