مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده در بهشهر

مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده در بهشهر مزایده گزار : شهرداری بهشهر  تاریخ: 1394/11/12 شماره آگهی : -  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و بهره برداری از پل های عابر پیاده در سطح شهر شهرداری بهشهر در نظر دارد نسبت به ساخت نصب و راه اندازی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده (مکانیزه ، آسانسوری و ساده ) با بهره برداری از فضای تبلیغاتی و نیز حفظ و نگهداری برای مدت معین از طریق مشارکت با شرکت های سازنده پل عابر پیاده ، پله برقی ، کانون های تبلیغاتی و سرمایه گذاران شرکت های بیمه - کارخانجات اقدام نمایند . لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم دعوت بعمل می آید تا تاریخ 94.11.15 کلیه پیشنهادهای خود را به امور قراردادهای شهرداری بهشهر تحویل نمایند . بدیهی است شرکت کنندگان در فراخوان می بایست مدت زمان پیشنهادی بهره برداری از فضای تبلیغاتی خود را اعلام نمایند. حمید آزمو...
بیشتر...

مزایده اجاره دو دستگاه پل عابر پیاده در رودبار

مزایده اجاره دو دستگاه پل عابر پیاده در رودبار مزایده گزار : شهرداری رودبار  تاریخ: 1394/11/07 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری رودبار در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره به شرط ساخت دو دستگاه پل عابر پیاده در دو نقطه شهر با مشخصات و ضوابط تایید شده واحد فنی شهرداری اقدام نماید. چنانچه کسانیکه تمایل به ساخت سرمایه گذاری و اجاره دارند می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک اجاره ویژه حداکثر تا تاریخ 94.11.14 روز چهارشنبه به شهرداری واحد درآمد مراجعه نمایند. ضمنا کلیه پیشنهادات در تاریخ 94.11.18 روز یکشنبه با حضور اعضاء کمیسیون شهرداری و نماینده شورا بازگشایی خواهد شد . شرایط شرکت در مزایده : 1) شرکت کننده در مزایده می بایست مبلغ 50.000.000 ریال به عنوان سپرده شهرداری به حساب شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی رودبار واریز و فیش مربوطه را تحویل امور مالی شهردار...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/11/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/27 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 170 مترمربع در محور رشت - لاهیجان (گرباسده) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز دوره آماده سازی و رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دوره بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 94.11.12 به صورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های ...
بیشتر...

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 826-94  آدرس : فارس، شیراز- بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 826-94 نوبت اول : 94.10.29 نوبت دوم : 94.10.30 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران مزایده گزار : شهرداری سورک  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری سورک در نظر دارد یک عدد پل عابر پیاده در بلوار بین المللی امام رضا (ع) را برای استفاده آگهی تبلیغات از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید .از کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت می شود   پس از درج آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به امور مالی یا به سایت : WWW.SOURAK.IR شهرداری سورک مراجعه نمایند . هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/28 شماره آگهی : شماره 94/54/26 ، نوبت دوم  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت دوم نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/26 شماره آگهی : نوبت اول شماره 94/54/26  آدرس : گیلان، رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت اول نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت ح...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی پل های عابر در گلستان

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی پل های عابر در گلستان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان  تاریخ: 1394/10/07 شماره آگهی : شماره 94/97/15- نوبت دوم  آدرس : گلستان، گرگان- خیابان شهید بهشتی- خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو- دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری) شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 94/97/15 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت ، حمل ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده در محورهای گرگان - علی آباد - کردکوی آق قلا را به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجدالشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه : مبلغ نود و چهار میلیون ریال 94000000 که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در تهران مزایده  گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/09/25 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی شرح آگهی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای موضوع : واگذاری، ساخت، نصب و بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در محورهای مواصلاتی استان تهران زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خوا...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث پل عابر پیاده در مشهد مناقصه  گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/09/22 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی موضوع تجدید مناقصه : احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش برآورد کل پروژه : 8.500.000.000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد که تأمین اعتبار پروژه مذکور از دو بخش بودجه دولتی و بودجه شهرداری به شرح ذیل می باشد . بخش اول : به مبلغ برآورد 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال به صورت نقدی از محل اعتبارات دولتی (عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده بخش دوم : به مبلغ برآورد 7.900.000.000 (هفت میلیارد و نهصد میلیون) ریال به صورت غیر نقدی (تهاتر با ملک یا پروانه و عوارض ساختمانی متعلق به پیمانکار) مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه : 425.000.000 (چهارصد و بیست و پنج میلیون)...
بیشتر...