مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران مزایده گزار : شهرداری سورک  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری سورک در نظر دارد یک عدد پل عابر پیاده در بلوار بین المللی امام رضا (ع) را برای استفاده آگهی تبلیغات از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید .از کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت می شود   پس از درج آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به امور مالی یا به سایت : WWW.SOURAK.IR شهرداری سورک مراجعه نمایند . هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/28 شماره آگهی : شماره 94/54/26 ، نوبت دوم  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت دوم نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/26 شماره آگهی : نوبت اول شماره 94/54/26  آدرس : گیلان، رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت اول نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت ح...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی پل های عابر در گلستان

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی پل های عابر در گلستان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان  تاریخ: 1394/10/07 شماره آگهی : شماره 94/97/15- نوبت دوم  آدرس : گلستان، گرگان- خیابان شهید بهشتی- خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو- دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری) شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 94/97/15 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت ، حمل ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشانی پل های عابر پیاده در محورهای گرگان - علی آباد - کردکوی آق قلا را به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجدالشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه : مبلغ نود و چهار میلیون ریال 94000000 که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در تهران مزایده  گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/09/25 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی شرح آگهی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای موضوع : واگذاری، ساخت، نصب و بهره برداری از یازده دستگاه پل عابر پیاده در محورهای مواصلاتی استان تهران زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خوا...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث پل عابر پیاده در مشهد مناقصه  گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/09/22 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی موضوع تجدید مناقصه : احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش برآورد کل پروژه : 8.500.000.000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد که تأمین اعتبار پروژه مذکور از دو بخش بودجه دولتی و بودجه شهرداری به شرح ذیل می باشد . بخش اول : به مبلغ برآورد 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال به صورت نقدی از محل اعتبارات دولتی (عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده بخش دوم : به مبلغ برآورد 7.900.000.000 (هفت میلیارد و نهصد میلیون) ریال به صورت غیر نقدی (تهاتر با ملک یا پروانه و عوارض ساختمانی متعلق به پیمانکار) مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه : 425.000.000 (چهارصد و بیست و پنج میلیون)...
بیشتر...

مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده در کرمان

مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده در کرمان مناقصه  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان  تاریخ: 1394/09/01 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : کرمان، جیرفت، کیلومتر 5 جاده کرمان، پایانه بار جیرفت اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان دبیرخانه شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم نام دستگاه اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان موضوع مناقصه طراحی و احداث دو دستگاه پل عابر پیاده در محورهای جیرفت - عنبر آباد در مجاورت دانشگاه جیرفت و محور عنبرآباد- کهنوج به سمت رودان در مجاورت دانشگاه پیام نور واحد کهنوج مهت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.9.7 به آدرس : جیرفت ، کیلومتر 5 جاده کرمان ، پایانه بار جیرفت اداره کل حمل و نقل و پایانه های جنوب کرمان دبیرخانه به شماره تلفن : 43352169 مهلت و محل ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94.9.17 به آدرس فوق در ...
بیشتر...

مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده در مشهد

مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده در مشهد مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/08/14 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی موضوع تجدید مناقصه احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش برآورد کل پروژه 8.500.000.000 هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که تامین اعتبار پروژه مذکور از دوبخش بودجه دولتی و بودجه شهرداری به شرح ذیل می باشد . بخش اول به مبلغ برآورد 600.000.000 ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده بخش دوم به مبلغ برآورد 7.900.000.000 هفت میلیارد و نهصد میلیون ریال به صورت غیر نقدی ( تهاتر با ملک یا پروانه و عوارض ساختمانی متعلق به پیمانکار ) سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گلستان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گلستان مناقصه گزار: شهرداری گلستان  تاریخ: 1394/08/12 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، کیلومتر 25 جاده تهران - ساوه ، شهرداری گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری گلستان در نظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و بودجه مصوب سال 1394 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید . ردیف  عنوان موضوع تا سقف مبلغ به ریال مبلغ سپرده به ریال 1 تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عابر پیاده 2.000.000.000  100.000.000 2   تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 3  2.000.000.000  100.000.000 3 تجدید مناقصه عمومی تهیه حمل، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 1  2.000.000.000  100.000.000 بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود برا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در البرز مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز  تاریخ: 1394/08/09 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/182  آدرس : البرز، کرج رجائی شهر خیابان چهارم شرقی پلاک 11 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دم واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی مزایده شماره 94/182 موضوع: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری و نگهداری فضای تبلیغاتی یک دستگاه پل عابر پیاده در محور آزادراه تهران- کرج (قبل از پل سواره روی کلاک) اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 3شنبه تاریخ 94.8.19 به آدرس : کر...
بیشتر...