مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شاهین شهر مناقصه گزار : شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : چاپ دوم - نوبت دوم  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار چاپ دوم - نوبت دوم شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده در سه نقطه شهر از طریق سرمایه گذاری و ساخت به روش B.O.T اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک پروژه به مدیریت طرح ، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.1.21 به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تسلیم نمایند . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . حسین امیری - شهرداری شاهین شهر
بیشتر...

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : 94-983 ، نوبت دوم  آدرس : فارس ، شیراز - بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی 983-94 نوبت دوم : 94.12.20 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز ، بلوار زینبیه ، ابتدای خیابان آستانه ، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً در صورت نیاز...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر اهواز

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر اهواز مناقصه گزار : شهرداری منطقه 7 اهواز  تاریخ : 1394/12/09 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : خوزستان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید . ردیف موضوع مبلغ اولیه ریال مدت اجرای پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ریال رتبه مورد نیاز   1 ساخت پل عابر پیاده و نصب در ضلع شمالی میدان خلیج فارس در شهرداری منطقه 7 نوبت دوم 3.431.750.209 120 روز 171.587.510 حداقل رتبه 5 ابنیه   2 زیرسازی و آسفالت خیابان های آسیا آباد، حصیرآباد و منبع آب در شهرداری منطقه 7 نوبت دوم 1.618.882.862 90 روز 80.944.143 حداقل رتبه 5 راه و ترابری 3 زیرسازی و آسفالت خیابان های یک الی 4 کوی آل صافی (بصورت دستی) در شهرداری منط...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده در بهشهر

مزایده بهره برداری از پل های عابر پیاده در بهشهر مزایده گزار : شهرداری بهشهر  تاریخ: 1394/11/12 شماره آگهی : -  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و بهره برداری از پل های عابر پیاده در سطح شهر شهرداری بهشهر در نظر دارد نسبت به ساخت نصب و راه اندازی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده (مکانیزه ، آسانسوری و ساده ) با بهره برداری از فضای تبلیغاتی و نیز حفظ و نگهداری برای مدت معین از طریق مشارکت با شرکت های سازنده پل عابر پیاده ، پله برقی ، کانون های تبلیغاتی و سرمایه گذاران شرکت های بیمه - کارخانجات اقدام نمایند . لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم دعوت بعمل می آید تا تاریخ 94.11.15 کلیه پیشنهادهای خود را به امور قراردادهای شهرداری بهشهر تحویل نمایند . بدیهی است شرکت کنندگان در فراخوان می بایست مدت زمان پیشنهادی بهره برداری از فضای تبلیغاتی خود را اعلام نمایند. حمید آزمو...
بیشتر...

مزایده اجاره دو دستگاه پل عابر پیاده در رودبار

مزایده اجاره دو دستگاه پل عابر پیاده در رودبار مزایده گزار : شهرداری رودبار  تاریخ: 1394/11/07 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری رودبار در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره به شرط ساخت دو دستگاه پل عابر پیاده در دو نقطه شهر با مشخصات و ضوابط تایید شده واحد فنی شهرداری اقدام نماید. چنانچه کسانیکه تمایل به ساخت سرمایه گذاری و اجاره دارند می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک اجاره ویژه حداکثر تا تاریخ 94.11.14 روز چهارشنبه به شهرداری واحد درآمد مراجعه نمایند. ضمنا کلیه پیشنهادات در تاریخ 94.11.18 روز یکشنبه با حضور اعضاء کمیسیون شهرداری و نماینده شورا بازگشایی خواهد شد . شرایط شرکت در مزایده : 1) شرکت کننده در مزایده می بایست مبلغ 50.000.000 ریال به عنوان سپرده شهرداری به حساب شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی رودبار واریز و فیش مربوطه را تحویل امور مالی شهردار...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/11/06 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/27 1- نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 170 مترمربع در محور رشت - لاهیجان (گرباسده) 3- مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز دوره آماده سازی و رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دوره بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . 4- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 94.11.12 به صورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های ...
بیشتر...

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات نماسازی پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار : شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 826-94  آدرس : فارس، شیراز- بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی 826-94 نوبت اول : 94.10.29 نوبت دوم : 94.10.30 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز در نظر دارد عملیات نماسازی پل عابر پیاده ضلع شرقی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی را با برآورد اولیه 1.457.302.729 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه در رشته ابنیه و تاسیسات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی مراجعه نمایند . ضمناً ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر در سورک مازندران مزایده گزار : شهرداری سورک  تاریخ: 1394/10/30 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری سورک در نظر دارد یک عدد پل عابر پیاده در بلوار بین المللی امام رضا (ع) را برای استفاده آگهی تبلیغات از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید .از کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت می شود   پس از درج آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به امور مالی یا به سایت : WWW.SOURAK.IR شهرداری سورک مراجعه نمایند . هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/28 شماره آگهی : شماره 94/54/26 ، نوبت دوم  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت دوم نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/10/26 شماره آگهی : نوبت اول شماره 94/54/26  آدرس : گیلان، رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/26 نوبت اول نام و نشانی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت - گلسار - روبروی پمپ بنزین شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه : واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 280 متر مربع در محور رشت - چابکسر (شیخانبر لاهیجان - حسن سرا) مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 15 روز از دوره آماده سازی - رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دور بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است . مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 94.10.30 بصورت ح...
بیشتر...