مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی فراخوان نوبت دوم موضوع : ساخت پل عابر پیاده سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد نسبت به اخذ سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده در دو منطقه جنب مدرسه بیهقی و جنب مدرسه لاریجانی اقدام نماید. 1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.9.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811 - 011 تماس حاصل فرمایید. 2- تاریخ بازگشایی پیشنهادهات مورخ 95.9.28 خواهد بود. 3- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. نوبت اول 95.9.7 نوبت دوم 95.9.13 نصرت اله کوزه گر - شهردار رامسر
بیشتر...

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : نوبت اول 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/22 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت سوم شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مب...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1395/08/12 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/18  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/18 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان به آدرس: رشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت - کوچصفهان (حسن آباد) 3- مدت قرارداد و بهره برداری: حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.8.20 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان 5- مهلت تحویل پیشنهادها و...
بیشتر...

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپ...
بیشتر...

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : تکمیل ، تعریض و تعمیر و نگهداری از سه دستگاه پل عابر پیاده راههای استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.8.16 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.25 زمان ومحل قرائت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 95.8.26 ساعت 9 صبح در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران -ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران -اداره منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه م...
بیشتر...

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی - یک مرحله ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد کلیه امور مربوط به احداث سه دستگاه پل عابر پیاده را به پیمانکاران دارای صلاحیت با مشخصات ذیل واگذار نماید. موضوع مناقصه: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده مبلغ برآورد : 5.731.287.620 ریال ( بر مبنای فهرست بهای راه , باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1395 ) دوره تضمین : 12 ماه مدت اجرای قرارداد : 5 ماه رتبه و رشته مورد تیاز 5 راه و ترابری یا ابنیه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 290.000.000 ریال مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 7 روز محل دریافت و تشلیم پیشنهادات: ساری - بلوار طالقانی خیابان معلم - اداره ...
بیشتر...

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده

مناقصه انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی پل عابر پیاده مناقصه گزار : مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی فراخوان انجام خدمات مهندسی , تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه پل عابر پیاده حقانی در قالب قرارداد طرح و ساخت EPC برای کسب اطلاعات بیشتر به www.zibasasi.ir مراجعه فرمایند. مدیریت و ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران
بیشتر...

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : ساخت ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 17 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راه های استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.8.1 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.11 زمان و محل قرائت پیشنهادات : روز جهارشنبه مورخ 95.8.12 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران - ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده بلوار اصلی در اهواز

مناقصه احداث پل عابر پیاده بلوار اصلی در اهواز مناقصه گزار : شهرداری منطقه 7 اهواز  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری منطقه 7 اهواز در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه 7 به نشانی : اهواز بلوار پاسداران روبروی چهار طبقه شرکت نفت شهرداری منطقه 7 اهواز تلفن 32256394 - 32256395 مراجعه نمایند. هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس فوق الذکر می باشد. حداکثر زمان تحویل پاکات : پایان وقت اداری م...
بیشتر...