مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران  مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/10/01 شماره آگهی : 95/4 نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/4 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده ها : 1- ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر و همچنین افزایش متراژ یک دستگاه پل عابر در محورهای مواصلاتی استان تهران و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور پس از اتمام دوره ساخت 2- واگذاری بهره برداری از هشت دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی چهار دستگاه پل عابر محور آزادراه تهران قم زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه تاریخ 95.10.1 لغایت روز چهارشنبه 95.10.8 نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان...
بیشتر...

مناقصه امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده

مناقصه امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه این سازمان در نظر دارد نسبت به اورهال نمودن پله برقی های واقع در در پل عابر پیاده مکانیزه میدان بیت المقدس مطابق شرایط عمومی ،خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و بصورت تهاتر با واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از بدنه پل عابر پیاده بلوار سجاد - آزادی طبق ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت های تبلیغاتی سازنده پل و یا سرمایه گذاران دارای شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به نشانی : مشهد مقدس- بلوار توس 39-شهید موسی پور 2 - پایانه مسافربری معراج- طبقه اول- اداره درآمد و امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : معادل یکصد و پنجاه میلیون ریا...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1395/09/18 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/22  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/22- نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان به آدرس: رشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت - کوچصفهان ( گوراب سر ) 3- مدت قرارداد و بهره برداری: حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است . 4- مهلت و محل دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 95.9.30 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان 5- مهلت تح...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی فراخوان نوبت دوم موضوع : ساخت پل عابر پیاده سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد نسبت به اخذ سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده در دو منطقه جنب مدرسه بیهقی و جنب مدرسه لاریجانی اقدام نماید. 1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 95.9.25 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811 - 011 تماس حاصل فرمایید. 2- تاریخ بازگشایی پیشنهادهات مورخ 95.9.28 خواهد بود. 3- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. نوبت اول 95.9.7 نوبت دوم 95.9.13 نصرت اله کوزه گر - شهردار رامسر
بیشتر...

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/08/24 شماره آگهی : نوبت اول 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم

مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده – نوبت سوم مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/22 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت سوم شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مب...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1395/08/12 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/18  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/18 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان به آدرس: رشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت - کوچصفهان (حسن آباد) 3- مدت قرارداد و بهره برداری: حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است. 4- مهلت و محل دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.8.20 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان 5- مهلت تحویل پیشنهادها و...
بیشتر...

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد

مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده در عباس آباد مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/08/08 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل به صورت سالیانه به مبلغ 300.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ آخرین نشر آگهی به مدت 10 روز می باشد. 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپ...
بیشتر...

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه تکمیل،تعریض،تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/06 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : تکمیل ، تعریض و تعمیر و نگهداری از سه دستگاه پل عابر پیاده راههای استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.8.16 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.25 زمان ومحل قرائت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 95.8.26 ساعت 9 صبح در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران -ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران -اداره منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه م...
بیشتر...

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری

مناقصه احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در ساری مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی - یک مرحله ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد کلیه امور مربوط به احداث سه دستگاه پل عابر پیاده را به پیمانکاران دارای صلاحیت با مشخصات ذیل واگذار نماید. موضوع مناقصه: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده مبلغ برآورد : 5.731.287.620 ریال ( بر مبنای فهرست بهای راه , باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1395 ) دوره تضمین : 12 ماه مدت اجرای قرارداد : 5 ماه رتبه و رشته مورد تیاز 5 راه و ترابری یا ابنیه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 290.000.000 ریال مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 7 روز محل دریافت و تشلیم پیشنهادات: ساری - بلوار طالقانی خیابان معلم - اداره ...
بیشتر...