تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/14/1  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 96/14/1 نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانتنامه بانکی مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 96.2.7 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 96.2.18 زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 96.2.19 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود. جهت کس...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای قم

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای قم مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : نوبت آخر 95/14/4  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/14/4 نوبت آخر موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانت نامه بانکی مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 95.12.14 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 95.12.24 زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 95.12.25 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود. جهت کسب اطل...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مرکزی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی موضوع آگهی: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای استان مرکزی تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 921.327.536 ریال نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش ریالل بصورت نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه مرکزی اراک به شماره 2176375204008 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه قابل تمدید یا تضمین های دیگر مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه در پاکت الف ارائه گردد. مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 95.10.6 لغایت 95.10.12 به مدت 7 روز به آدرس: اراک- میدان امام خمینی ره سه راهی خمین-- دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با در دست داشتن معرفی ن...
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی و اجاره ساخت در استان بوشهر

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی و اجاره ساخت در استان بوشهر مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر  تاریخ: 1395/09/14 شماره آگهی : 95/95/1  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/95/1 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در نظر دارد درخصوص واگذاری ظرفیت تبلیغاتی استان و اجاره ساخت و نصب تابلوهای جدید، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی موجود در حاشیه محورهای مواصلاتی استان را از طریق مزایده عمومی براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به شرکتهای تبلیغاتی یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
بیشتر...

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/41/18  آدرس : استان فارس شرح آگهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/41/18 موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغات جاده ای استان فارس تضمین شرکت در مزایده: 571.717.856 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد. مهلت دریافت اسناد: 95.08.29 محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، اتاق 407 و یا مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10) زمان بازگشایی پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صبح) جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir رجوع و یا با شمار...
بیشتر...