مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش در تهران

مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش در تهران مناقصه  گزار : شرکتی  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی واگذاری امور تبلیغاتی ، بازاریابی و فروش شرکتی درنظردارد تمامی امور تبلیغاتی و فروش واحدهای مجتمع بزرگ تجاری ، اداری ، تفریحی واقع در جزیره کیش را ازطریق مناقصه واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای مجوز دعوت میشود تا سوابق حرفه ای و تخصصی همچنین پیشنهادات خود را به انضمام قیمت و جدول زمان بندی اجرای آن ارسال نمایند. مهلت ارسال تا دوشنبه 27 دی ماه 95 تلفن 021-88721348 فکس 021-42582311 ایمیل info@gannjine.com ادرس تهران خیابان خالداسلامبولی خیابان هفتم پلاک 26 طبقه سوم توجه 1- از برنده مناقصه ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه شرکت در مناقصه اخذ خواهد شد 2- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات آزاد است و هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 3- پس ازبررسی و درصورت پ...
بیشتر...