نصب بنر و اکران تبلیغات محیطی به منظور اقدامات شهرداری

نصب بنر و اکران تبلیغات محیطی به منظور اقدامات شهرداری اداره روابط عمومی منطقه ۵ به منظور ارائه گزارش از شیوه هزینه کرد عوارض در شهر و ارتقای روحیه مشارکت پذیری در شهروندان، اقدام به ایجاد نمایشگاه ثابت و هدفمند اطلاع رسانی درساختمان های شهرداری ، سطح نواحی و نصب بیلبورد های تبلیغاتی در معابراصلی منطقه کرد. به گزارش پایگاه خبری محیطی و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ تهران، علی طهماسبی مدیر روابط عمومی منطقه در تشریح اهداف طرح اطلاع رسانی شفاف گفت : با نصب بنر و اکران تبلیغات محیطی ، مردم از برخی فعالیت ها و اقدامات شهرداری که تاکنون از آن اطلاع چندانی نداشته اند آگاه شده و وظایف شهروندان برای مشارکت بیشتر در نگهداشت شهر و اطلاع رسانی درخصوص نتیجه پرداخت عوارض، در قالب نصب بیلبوردهای تبلیغاتی یاد آوری می شود. وی افزود : با اشاره به این که کلیه هزینه ها در شهر از محل پرداخت عوارض شهروندان تامین می شود، وظیفه مدیریت شهری دانست تا با ...
بیشتر...