عنوان عجیب از نصب یک بیلبورد تبلیغاتی در رشت

عنوان عجیب از نصب یک بیلبورد تبلیغاتی در رشت به گزارش پایگاه خبری محیطی، یک از کانون های تبلیغاتی شهر رشت دست به اقدامی عجیب زده است و بیلبورد خود را به تبریک تولد فردی اختصاص داده گویا پدر و مادر فرد این بیلبورد را برای مدتی اجاره کرده اند. ساکنان بلوار گیلان رشت و خودروهای عبوری از این منطقه امروز با این صحنه عجیب مواجه شدند. تبریک تولد به فرزند با نصب بنر بر روی بیلبورد تبلیغاتی! بلوار گیلان رشت مدت هاست که به منطقه ای برای دور دور و جولان خودروهای مدل بالا توسط عده ای از دختران و پسران جوان تبدیل شده و نصب چنین بنری بر روی بیلبورد متعلق به یکی از کانون های تبلیغاتی این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا فصل جدیدی از فرهنگ اشتباه چشم و هم چشمی و به رخ کشی اتوموبیل های گران قیمت در این منطقه گشوده شده است؟! متولیان امر بایستی دقت بیشتری داشته باشند که به خاطر سودآوری و منافع شخصی این گونه عادت ها رسم نگردد.!
بیشتر...

مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج نوبت دوم

مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج نوبت دوم   مناقصه گزار : شهرداری یاسوج  تاریخ: 1395/10/06 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان  کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی ورقه پرسش و استعلام بها نوبت دوم شهرداری یاسوج در نظر دارد از طریق پرسش و استعلام بها جهت تمامی مناسبت ها در ایام سال 95 برای نصب بنر در سطح شهر یاسوجج با شرایط زیر اقدام نماید. لذا از کلیه چاپخانه هایی که دارای شرایط لازم می باشند خواسته می شود حداقل قیمت ممکنه پیشنهادی خود را به عدد روبروی ردیف مربوط به هر قلم و در ستون های قیمت واحد با خط خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و به عدد مرقوم و اعلام نمایند. ضمنا قیمت پیشنهادی خود را با ذکر کامل نام و نام خانوادگی آدرس شماره تلفن ثابت و همراه و ممهور به مهر شرکت حداکثر تا پایان وقتت اداری مورخ 95.10.9 در یک پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری یاسوج واقع در بلوار امام خمینی ره شهرداری یاسوج ت...
بیشتر...

مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج

مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج مناقصه گزار : شهرداری یاسوج  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان  کهگیلویه و بویراحمد شرح آگهی ورقه پرسش و استعلام بها نوبت اول شهرداری یاسوج در نظر دارد از طریق پرسش و استعلام بها جهت تمامی مناسبت ها در ایام سال 95 برای نصب بنر در سطح شهر یاسوج با شرایط زیر اقدام نماید. لذا از کلیه چاپخانه هایی که دارای شرایط لازم می باشند خواسته می شود حداقل قیمت ممکنه پیشنهادی خود را به عدد روبروی ردیف مربوط به هر قلم و در ستون های قیمت واحد با خط خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و به عدد مرقوم و اعلام نمایند. ضمنا قیمت پیشنهادی خود را با ذکر کامل نام و نام خانوادگی آدرس شماره تلفن ثابت و همراه و ممهور به مهر شرکت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.10.9 در یک پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری یاسوج واقع در بلوار امام خمینی ره شهرداری یاسوج تحویل داده ...
بیشتر...

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در شهر قدس

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در شهر قدس مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1394/04/04 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/1 آدرس: - ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 94/1 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر مورد نیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید . علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند . هزینه خرید اوراق 300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت دریافت اوراق به سازمان تحویل گردد . سپرد...
بیشتر...

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در تهران

مناقصه واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر در تهران مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1394/03/28 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/1 آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره شماره 94/1 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امور طراحی، چاپ و نصب بنر موردنیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به دبیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند . هزینه خرید اوراق 300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت دریافت اوراق به سازمان تحویل گردد...
بیشتر...

مناقصه واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر در تهران

مناقصه واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر در تهران مناقصه گزار: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1394/02/31 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/1 آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره شماره 94/1 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر دارد به استناد صد و سی امین مصوبه هیئت مدیره نسبت به واگذاری امور طراحی ، چاپ و نصب بنر موردنیاز سازمان تا پایان سال 94 ، از طریق مناقصه عمومی حداکثر تا سقف 1.000.000.000 ریال اقدام نماید. علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به د بیرخانه سازمان نسبت به دریافت ، تکمیل و ارائه اوراق مناقصه اقدام نمایند. هزینه خرید اوراق300.000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0105747457005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس به نام سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس واریز و رسید آن جهت د...
بیشتر...