مناقصه خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی در ملارد

مناقصه خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی در ملارد مناقصه گزار :  شهرداری ملارد  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری ملارد در نظر دارد خرید و نصب 8 دستگاه پل هوایی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (و یا کانونهای تبلیغاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی) طبق شرایط مشروحه واگذار نماید. 1- دارا بودن سوابق و مجوزهای مرتبط با پروژه 2- سپرده شرکت در مناقصه به میزان 800.000.000 ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد. 3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر و تصویر رتبه بندی جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 95.12.8 لغایت 95.12.15 از ساعت 9 لغایت 12:30 به قر...
بیشتر...

مناقصه امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری

مناقصه امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری مناقصه گزار : شهرداری ایلخچی  تاریخ: 1395/12/11 شماره آگهی : مرحله اول نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری مرحله اول نوبت دوم تبلیغات محیط شهری ایلخچی شهرداری ایلخچی در نظر دارد به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی شهر و به استناد مصوبات جلسه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره 12751 مورخ 95.11.27 نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغات محیط شهری شامل سازه های غول پیکر 4 سازه، کیوسک تجاری 6 عدد ، پل عابر پیاده ، سازه جلوی بانک صادرات مطابق مشخصات مندرج اسناد فراخوان تا سقف سرمایه گذاری مبلغ 1.570.000.000 ریال به صورت مشارکتی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص و شرکتهای تبلیغاتی واگذار نماید لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به سرمایه گذاری هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان ...
بیشتر...

مناقصه ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده مناقصه گزار : شهرداری قرق  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه گذار - نوبت اول شهرداری گرمدره در نظردارد نسبت به و انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت، نصب و بهره برداری سه دستگاه پل عابر پیاده در ازای واگذاری تبلیغات شهری از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایند. متقاضیان پیشنهاد می توانند ازتاریخ 95.12.08 تا پایان وقت اداری تاریخ 95.12.21 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران - کرج مراجعه و یا باشماره 026-36101201-3 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 600.000.000 ریال بصورت واریز وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. تحویل پیشنهادات ( اسناد مناقصه ) از تاریخ دریافت تا پایان وقت اداری 95.12.24 می باشد. تشکیل کمیسیون عالی معامل...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهر قرق

مناقصه سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهر قرق مناقصه گزار : شهرداری قرق  تاریخ: 1395/12/08 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی نوبت اول سرمایه گذاری تبلیغات محیطی شهرداری قرق در نظر دارد امورات مربوط به تبلیغات محیطی شهر از طریق سرمایه گذاری به روش bot (ساخت ، بهره برداری ، واگذاری) با فراخوان عمومی به سرمایه گذاران واجدشرایط بمدت 9 سال واگذار نماید. 1- آدرس و محل و شماره تماس دریافت و تحویل اسناد: استان گلستان شهر قرق شهرداری قرق - 01732313079 2- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخ 95.12.22 روز یکشنبه می باشد. پیشنهاددهندگان مکلف اند پیشنهاد خود را با خط خوانا و بدون قلم خوردگی در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 3- شهرداری رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- به پیشنهادات مخدوش مبهم مشروط یا پیشنهادات خارج از موعد مقرر ترتیب اثر د...
بیشتر...

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و جاده ای خراسان رضوی  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : 95/31/42- نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی شماره 95/31/42 فشرده -نوبت دوم موضوع: احداث یک دستگاه پل عابر پیاده محور تربت حیدریه - مشهد رشته و رتبه پیمانکار پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه یا راه و ترابری با حداقل رتبه 5 مبلغ برآورد مناقصه 4.423.218.000 ریال میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 221.161.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی در وجه اداره کل واریز گردد. مهلت و نحوه تهیه اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا مورخ 95.12.12 از طریق سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل مراجعه و دریافت می باشد. مدت قبول اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران تا راس ساعت 9 صبح مورخ 95.12.26 می باشد و...
بیشتر...

مناقصه ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده – تهران

مناقصه ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده – تهران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/12/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مناقصه ها: 1- ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده با دهانه 32 متر در محور کمربندی دوم تهران سه راه کهریزک 2- احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی جهان ساز شهریار (مهستان) و احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی آقایی محمد حجاری زمان دریافت اسناد: از تاریخ 95.12.04لغایت ساعت 16:15 مورخ 95.12.09 نحوه دریافت اسناد: مراجعه حضوری (به آدرس تهران، خیابان تهران نو، بعد از سی متری نارمک، نرسیده به خاقانی، ایستگاه ابوریحان،، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی از آدرس http://iets.mporg.ir...
بیشتر...

تجدید مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت

تجدید مناقصه مکانیزه کردن پل عابر پیاده در صفادشت مناقصه گزار : شهرداری صفادشت  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به مکانیزه کردن پل عابر پیاده از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان دارای واجد شرایط احراز صلاحیت پیمان جهت دریافت برگه مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد کارپردازی مراجعه نمایند. مبلغ مناقصه: 10.000.000.000 ریال پایان تحویل مدارک: 95.12.21 محمد علی کریمی- شهردار صفادشت  
بیشتر...

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری – مشهد

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری – مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/12/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظردارد انجام کلیه امور مربوط به شناسائی صدور مجوز و اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز را ازطریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور طبقه اول اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. اخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه 95.12.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 تماس یا به ادرس سایت www.mayadin.mashhad.ir مراج...
بیشتر...

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد

مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده -تربت حیدریه به مشهد مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و جاده ای خراسان رضوی  تاریخ: 1395/12/05 شماره آگهی : 95/31/42- نوبت اول  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی شماره 95/31/42 فشرده -نوبت اول موضوع: احداث یک دستگاه پل عابر پیاده محور تربت حیدریه - مشهد رشته و رتبه پیمانکار پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه یا راه و ترابری با حداقل رتبه 5 مبلغ برآورد مناقصه 4.423.218.000 ریال میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 221.161.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی در وجه اداره کل واریز گردد. مهلت و نحوه تهیه اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا مورخ 95.12.12 از طریق سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل مراجعه و دریافت می باشد. مدت قبول اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران تا راس ساعت 9 صبح مورخ 95.12.26 می باشد و...
بیشتر...

مناقصه تجهیز-تکمیل ایستگاه های اتوبوس و ساخت سایه بان

مناقصه تجهیز-تکمیل ایستگاه های اتوبوس و ساخت سایه بان مناقصه گزار : شهرداری یزد  تاریخ: 1395/12/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی تجهیز- تکمیل و بازسازی ایستگاه های اتوبوس و ساخت سایه بان موضوع مناقصه: تجهیز- تکمیل و بازسازی ایستگاه های اتوبوس و ساخت سایه بان مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 364.000.000 ریال می باشد که میتواند به صورت واریز به حساب 2091520071 بانک تجارت شهرداری یزد و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10% مبلغ قرارداد می باشد. نحوه تامین اعتبار پروژه از محل بودجه سال 95 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود. مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ 95.12.5 می باشد. حداکثر تاریخ تسلیم پیشن...
بیشتر...