مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه واگذاری 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار مناقصه  گزار: شهرداری شهریار  تاریخ: 1394/06/16 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران ، - شرح آگهی آگهی تجدید فراخوان عمومی شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب bot بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دیافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایید. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. مسعود رهنما - شهردار شهریار
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در اصفهان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در اصفهان مناقصه  گزار: شهرداری نصیر شهر  تاریخ: 1394/06/02 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری نصیرشهر درنظردارد نسبت به اجرای پروژه واگذاری احداث و تکمیل پل عابرپیاده به بخش خصوصی به مدت ده سال بهره برداری طبق نظریه کارشناسی به منظور جذب سرمایه گذار و واگذاری به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارایه اسناد و مدارک و شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیر شهر مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94.6.18 به دبیرخانه شهرداری ارایه نمایید ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . مهدی محمد پور شهردار نصیر شهر
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گیلان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در استان گیلان مناقصه  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/06/01 شماره آگهی: شماره 94/54/12 نوبت دوم  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/12 نوبت دوم موضوع مناقصه: احداث 4 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان در نظر دارد احداث 4 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان را در قالب طرح های عمرانی و از محل اعتبارات طرح های تملک سرمایه ای (طرح های عمرانی) با استناد به قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت و دارای ظرفیت کار آزاد دعوت به عمل می آید تا تاریخ 94.6.9 با ارایه معرفی نامه و در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل ضمن همراه داشتن حافظه جانبی یا یک عدد...
بیشتر...

مناقصه ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی انتخابات مجلس

مناقصه ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی انتخابات مجلس مناقصه  گزار: مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران  تاریخ: 1394/06/01 شماره آگهی: -  آدرس : تهران، - شرح آگهی فراخوان ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مناقصه گذار : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران تاریخ شروع : 1394/06/01 برای کسب اطلاعات بیشتر به WWW.ZIBASAZI.IR مراجعه فرمایید . مدیریت ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیبا سازی شهر تهران
بیشتر...

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در باقر شهر

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در باقر شهر مناقصه  گزار: شهرداری باقر شهر  تاریخ: 1394/05/31 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، شهرری جاده قدیم تهران- قم شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری باقرشهر نوبت دوم شهرداری باقر شهر به استناد مجوز شماره 4/2/2644 مورخه 94.2.2 شورای محترم اسلامی باقرشهر در نظر دارد پروژه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلویزیون شهری 6*4 مترمربع دات پیچ 10 با ماسک ضد ضربه به همراه تمامی لوازم جانبی و سازه و پایه و ... را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با در دست داشتن سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهرری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی324 تماس حاصل نمایند . مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محورهای استان گیلان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محورهای استان گیلان مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1394/05/28 شماره آگهی: شماره 94/54/12 نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/54/12 نوبت اول موضوع مناقصه: احداث 4 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان در نظر دارد احداث 4 دستگاه پل عابر پیاده در سطح محورهای استان را در قالب طرح های عمرانی و از محل اعتبارات طرح های تملک سرمایه ای (طرح های عمرانی) با استناد به قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت و دارای ظرفیت کار آزاد دعوت به عمل می آید تا تاریخ 94.6.9 با ارایه معرفی نامه و در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل ضمن همراه داشتن حافظه جانبی یا یک عدد ...
بیشتر...

مناقصه عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری در رشت

مناقصه عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری در رشت مناقصه گزار: شهرداری رشت  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: 52/18/1 - 94 نوبت اول  آدرس : گیلان، رشت خیابان سعدی بعد از تقاطع خیابان معلم ساختمان شماره یک شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 52/18/1 - 94 نوبت اول نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری رشت ( حوزه معاونت عمرانی شهرداری رشت ) شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده : عنوان پروژه : عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری چهارراه میکائیل تا میدان فرهنگ (سمت راست ) و میدان فرهنگ تا مصلی (دو طرف ) 42 درصد نقدی - 58 درصد غیر نقدی برآورد اولیه به ریال : 4.396.941.993 میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی : 220.000.000 ریال مدت اجرای پروژه: 3 ماه پایه : 5 رشته : ابنیه تاریخ چاپ آگهی نوبت اول 94.5.21 و نوبت دوم 94.5.28 مهلت خرید اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 94.5.28 ا...
بیشتر...

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در شهر ری

مناقصه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در شهر ری مناقصه گزار: شهرداری باقرشهر  تاریخ: 1394/05/24 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران، شهرری جاده قدیم تهران- قم شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری باقرشهر نوبت اول شهرداری باقر شهر به استناد مجوز شماره 4/2/2644 مورخه 94.2.2 شورای محترم اسلامی باقرشهر در نظر دارد پروژه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه تلویزیون شهری 6*4 مترمربع دات پیچ 10 با ماسک ضد ضربه به همراه تمامی لوازم جانبی و سازه و پایه و ... را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با در دست داشتن سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهرری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی324 تماس حاصل نمایند. مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری 94...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با براورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار

مناقصه نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در شهریار مناقصه گزار: شهرداری شهریار  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شهرداری شهریار در نظرد ارد نسبت به تهیه و نصب 5 دستگاه تلویزیون شهری در قالب 130T بر مبنای شرط سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی طبق مجوز شماره 246 مورخ 94.2.8 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق فرخوان عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به امور مالی شهرداری شهریار مراجعه نمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد. مسعود رهنما - شهردار شهریار
بیشتر...