مناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی شرکت نفت بهران

مناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی شرکت نفت بهران مناقصه گزار: شرکت نفت بهران  تاریخ: 1394/08/12 شماره آگهی: شماره : 26-94  آدرس : تهران، خیابان دکتر شریعتی ، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ، نبش کوچه شریفی، پلاک 2، طبقه پنج ، امور پیمان ها و قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه شماره : 26-94 شرکت نفت بهران ( سهامی عام) در نظر دارد ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی به متراژ حدود چهار هزار مترمربع به صورت کامپوزیت را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز از ساعت 8 صبح الی 14 جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به نشانی : تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ، نبش کوچه شریفی، پلاک 2، طبقه پنجم ، امور پیمان ها و قراردادها مراجعه نمایند. شرکت نفت بهران
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از پل های عابر پیاده در گلستان

مناقصه بهره برداری از پل های عابر پیاده در گلستان مناقصه گزار: شهرداری گلستان  تاریخ: 1394/08/05 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران، کیلومتر 25 جاده تهران- ساوه شهرداری گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری گلستان در نظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداری ها و بودجه مصوب سال 1394 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. ردیف  عنوان موضوع تا سقف مبلغ به ریال مبلغ سپرده به ریال 1 تجدید مناقصه عمومی اجرای پل عابر پیاده 2.000.000.000  100.000.000 2   تجدید مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 3  2.000.000.000  100.000.000 3 تجدید مناقصه عمومی تهیه حمل، نصب و تعمیر پلهای فلزی و بتنی معابر و کوچه ها ناحیه 1  2.000.000.000  100.000.000 بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود برای در...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور سراوان – آسپیچ

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور سراوان – آسپیچ مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان  تاریخ: 1394/07/28 شماره آگهی: 94/61/19  آدرس : سیستان و بلوچستان، زاهدان- خیابان دانشگاه ابتدای کوی استانداری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان- دبیرخانه کمیسیون معاملات شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بشماره 94/61/19 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد احداث پل عابر پیاده در محور سراوان - آسپیچ را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. مبلغ برآورد اولیه: 1705میلیون ریال تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 155میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی مهلت و محل دریافت اسناد: تا تاریخ 94.8.11 به آدرس زاهدان- خیابان دانشگاه ابتدای کوی استانداری- اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان- دبیرخانه کمیسیون معاملات مهلت و محل تحویل پیشنهادها...
بیشتر...

مناقصه نصب بنر و پرتابل و بیلبورد در دزفول

مناقصه نصب بنر و پرتابل و بیلبورد در دزفول مناقصه گزار: شهرداری دزفول  تاریخ: 1394/07/26 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : خوزستان ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب شرکت های خدماتی واجد شرایط جهت ارائه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد و بنرهای پشت صحنه مراسمات ملی و مذهبی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط کانون تبلیغاتی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت تعیین شده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهی جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند . آدرس سایت اینترنتی شهرداری www.dezful.ir می باشد . برآورد اولیه پروژه بالغ بر 3.000.000.000 ریال می باشد . اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاری به شماره ردیف 205599 می گردد . مدت اجرای ...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سمنان

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سمنان مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان  تاریخ: 1394/07/25 شماره آگهی: شماره 87/7301 نوبت اول  آدرس :  سمنان، میدان شهید مطهری شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شماره 87/7301 نوبت اول قابل توجه شرکتهای (کانون های) تبلیغاتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهایی (با ابعاد هرکدام 100 مترمربع) در نقاط مستعد استان واقع در حاشیه راه های حوزه استحفاظی را به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ذیل ماده 17 صلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب هیئت محترم وزیران و همچنین مواد 2 و 14 ضوابط و معیارهای نصب و بهره برداری از تابلوها به کانونهای (شرکتهای) تبلیغاتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه کانونها (شرکتهای) تبلیغاتی و متقاضیان واجد شر...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور اراک – بروجرد

مناقصه احداث پل عابر پیاده در محور اراک – بروجرد مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی  تاریخ: 1394/07/14 شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/51/5  آدرس : مرکزی، اراک، خ جهاد- خ هادی، طبقه همکف، دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/51/5 موضوع آگهی: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح و اجرای پل عابر پیاده محور اراک - بروجرد تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 175.500.000 ریال (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده در وجه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی و یا فیش واریزی به حساب سیبا (جاری) شماره 2176375204008 نزد بانک ملی شعبه علوی بنام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 947.13 لغایت 94.7.18 به مدت 5 روز کاری به آدرس : اراک،...
بیشتر...

مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس

مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/07/09 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/41/50  آدرس : فارس، شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/50 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس موضوع : ساخت و حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای استان فارس نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 185.000.000 ریال که می بایست به صورت فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی باشد. مبلغ برآورد : 2.297.588.852 ریال مهلت و محل دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.7.18 شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی مهلت و محل دریافت اسناد و پیشنهادات: ت...
بیشتر...

مناقصه اجرای سازه های تبلیغاتی در قیدار

مناقصه اجرای سازه های تبلیغاتی در قیدار مناقصه گزار: شهرداری قیدار  تاریخ: 1394/07/08 شماره آگهی: نوبت اول شماره 94/7  آدرس : زنجان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 94/7 نوبت اول شهرداری قیدار با استناد بند 7 مصوبه شماره 185 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد خرید و اجرای سازه های تبلیغاتی با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی به تولیدکنندگان و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از همه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه فرمایند. شماره تماس: 02434227474 مهلت خرید اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 94.07.9 لغایت 94.07.16 محل و مهلت تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 94.08.04 تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ مندرج در لیست به طریق: 1- واریز وجه 2- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما (شهرداری) انواع اوراق مشارکت: واریز...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای بدنه پل های عابر در مشهد

مزایده بهره برداری از تابلوهای بدنه پل های عابر در مشهد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/07/07 شماره آگهی: -  آدرس : خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار توس، میدان معراج، پایانه مسافربری معراج، طبقه اول، اداره درمد و امورقراردادهای سازمان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به احداث بیست و یک سازه پل عابر پیاده مکانیزه (مجهز به آسانسور ) مطابق شرایط عمومی خصوصی و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و به صورت تهاتر با امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای منصوبه بر بدنه پل های مذکور اقدام نماید. لازم به ذکر است اوراق مناقصه در سه بسته که هر بسته حاوی نشانی و مشخصات هفت پل عابر پیاده می باشد ارائه خواهد شد . از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به نشانی : مشهد مقدس ،بلوار ت...
بیشتر...

مناقصه نصب بنر و پرتابل و بیلبورد تبلیغاتی در دزفول

مناقصه نصب بنر و پرتابل و بیلبورد تبلیغاتی در دزفول مناقصه گزار: شهرداری دزفول  تاریخ: 1394/07/01 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : خوزستان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب شرکت های خدماتی واجد شرایط جهت ارائه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبورد و بنرهای پشت صحنه مراسمات ملی و مذهبی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط کانون تبلیغاتی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت تعیین شده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهی جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند . آدرس سایت اینترنتی شهرداری www.dezful.ir می باشد . برآورد اولیه پروژه بالغ بر 3.000.000.000 ریال می باشد . اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاری به شماره ردیف 205599 می گردد . مدت اجرای پروژه 180 روز می ب...
بیشتر...