مناقصه خرید و نصب تعداد (110) ایستگاه اتوبوس در اهواز

مناقصه خرید و نصب تعداد (110) ایستگاه اتوبوس در اهواز مناقصه گزار: شهرداری اهواز  تاریخ: 1394/04/15 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: خوزستان ، اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن : 33799160-33774062 شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دومشهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . ردیف نام پروژه مبلغ اولیه /ریال مبلغ ضمانتنامه /ریال  مدت اجرای پروژه  1 خرید و نصب تعداد (110) ایستگاه اتوبوس معمولی در سطح شهر اهواز 4.455.000.000 222.750.000  240 روز از اشخاص حقوقی که دارای مجوز از وزارت صنایع جهت ساخت اسکلت فلزی با نام شرکت می باشند ، دعوت به عمل می شود ،  جهت دریافت اسناد مناقصه به مدیریت قراردادها به نشانی : اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرد...
بیشتر...

مناقصه طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی در بندرکنگان

مناقصه طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی در بندرکنگان مناقصه گزار: شهرداری بندرکنگان  تاریخ: 1394/04/15 شماره آگهی: - آدرس:  بوشهر ، بندر کنگان ، بلوار امام خمینی ، شهرداری بندر کنگان شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به ه...
بیشتر...

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در همدان

مناقصه ساخت پل عابر پیاده در همدان مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان  تاریخ: 1394/04/15 شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/75/2 آدرس:  همدان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول شماره 94/75/2 موضوع : مناقصه ساخت ، حمل و نصب و اجرای پل عابر پیاده محور اسدآباد - کنگاور ( روستای جنت آباد ) استان همدان مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 94.4.31 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری (دبیرخانه کمیسیون معاملات ) اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان واقع در بلوار سید جمال الدین اسدآبادی - نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی مراجعه نمایند . مهلت و محل تحویل اسناد و ارائه پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1394.5.12 جهت تحویل اسناد و ارائه پیش...
بیشتر...

مناقصه احداث پل عابر پیاده در گرگان

مناقصه احداث پل عابر پیاده در گرگان مناقصه گزار: شهرداری گرگان  تاریخ: 1394/04/15 شماره آگهی: - آدرس:  گلستان، گرگان میدان شهرداری شهرداری گرگان طبقه سوم شرح آگهی تجدید آگهی مناقصه عمومی شهرداری گرگان در نظر دارد نسبت به احداث پل عابر پیاده بر روی بلوار هیرکان در محدوده ورودی روستای سعدآباد و نمایندگی ایران خودرو با مبلغ برآورد اولیه 2.686.247.218 ریال بدون تعدیل بر مبنای فهرست بها پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 94 ، برآورد ، نقشه و مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه رشته راه و ترابری و ابنیه می توانند از تاریخ 94.04.15 لغایت ساعت 13 مورخ 94.04.30 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس : گرگان ، میدان شهرداری ، شهرداری گرگان ، طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی...
بیشتر...

مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/11 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس، شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول : 94.4.10 نوبت دوم : 94.4.11 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در محور کمربندی - مقابل شهرک حجت آباد را با برآورد اولیه 3.619.916.482 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قرار...
بیشتر...

مناقصه نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/10 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس، شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: 94.4.10 نوبت دوم: 94.4.11 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در محور کمربندی - مقابل شهرک حجت آباد را با برآورد اولیه 3.619.916.482 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قرارد...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب المان شهری در رباط کریم

مناقصه ساخت و نصب المان شهری در رباط کریم مناقصه گزار: شهرداری رباط کریم  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - شرح آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان خمینی را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور واگذار نماید . موضوع مناقصه : اجرای پروژه طراحی و ساخت و نصب المان میدان امام مبلغ برآورد اولیه پروژه : 6.000.000.000 ریال محل تامین اعتبار : بودجه داخلی شهرداری مبنای قیمت پیشنهادی : براساس فهرست بهای ابنیه سال 94 EPC مدت اجرا : 6 ماه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 300.000.000 ریال توضیحات : داشتن حداقل پیمانکاری در رشته ابنیه رتبه 5 شرایط : 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 2- ارائ...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی قم

مناقصه بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی قم مناقصه گزار: سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: قم، امور مالی سازمان اتوبوسرانی قم ، واقع در بلوار شهید خداکرم ، جنب ترمینال مسافربری شرح آگهی آگهی مناقصه و مزایده سازمان اتوبوسرانی قم و حومه در نظر دارد : 1- ساخت 6 دستگاه ایستگاه تجمعی مسافر (VIP) و بهره برداری از فضای تبلیغاتی ایستگاه های مذکور و همچنین 9 دستگاه موجود توسط کانون تبلیغاتی (جمعاً 15 دستگاه) 2- واگذاری فضای تبلیغاتی 150 عدد سایبان سطح شهر 3- فروش قطعات و لوازم یدکی نو شهاب بصورت مجزا و براساس شرایط مربوطه هریک با رعایت مقررات و ضوابط واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط هریک از موارد مذکور میتوانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم به واحد امور مالی سازمان اتوبوسرانی قم واقع در ...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی آزادراه قزوین – زنجان

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی آزادراه قزوین – زنجان مناقصه گزار: شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: - آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، کوچه شهریار ، پلاک 5 شرح آگهی مناقصه انتخاب مشاور تبلیغاتی شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان در نظر دارد بهره برداری از تعداد 9 تابلو تبلیغاتی دو طرفه منصوبه در مسیر آزاد راه و احداث و بهره برداری تابلوهای جدید را به مشاور تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.4.15 سوابق کاری و مدارک ثبتی خود را به آدرس ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند . تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، کوچه شهریار ، پلاک 5 تلفن تماس : 88052734 - 021
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس ، شیراز- خیابان انقلاب نبش خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.6 نوبت دوم94.4.7 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار سرداران، مقابل خیابان موعود را با برآورد اولیه 4.167.526.416 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید . با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت ...
بیشتر...