مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد

مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 260 مترمربع واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد درنظردارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و مشایعین فرودگاه، نسبت به واگذاری فضاهای تبیلغاتی به متراژ حدود 260 متر مربع واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارا...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب ۱۴ دهانه پل فلزی عابر پیاده در همدان

مناقصه ساخت و نصب ۱۴ دهانه پل فلزی عابر پیاده در همدان مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان  تاریخ: 1394/03/09 شماره آگهی: - آدرس: همدان ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان در نظر دارد بر اساس نامه شماره 5/72/15483 مورخه 94.2.16 دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده نسبت به جذب سرمایه گذار برای مشارکت در ساخت و نصب 14 دهانه پل فلزی عابر پیاده ، در محورهای مواصلاتی استان اقدام نماید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات کامل به سایت اداره کل www.hamedan.rmto.ir (سخن روز) مراجعه نمایند. دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان
بیشتر...

مناقصه عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده در دزفول

مناقصه عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده در دزفول مناقصه گزار: شهرداری دزفول  تاریخ: 1394/03/07 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خوزستان ، - شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار واجد شرایط جهت عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده واقع در تقاطع بلوار 45 متری فتح المبین و خیابان امام خمینی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 5 در رشته راه و باند و ابنیه از معاونت نظارت و راهبردی می باشند دعوت به عمل می اید تا در مدت زمان های تعیین شده جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند. آدرس سایت HTTP:WWW.DEZFUL.IR برآورد اولیه پروژه بالغ بر 2.730.801.101 ریال می باشد . اعتبار پروژه از محل پروژه های جاری شهرداری می باشد . مدت اجرای پروژه 90 روز می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی ...
بیشتر...

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران مناقصه گزار: شهرداری گلوگاه  تاریخ: 1394/03/09 شماره آگهی: مرحله اول شماره 1305 آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری گلوگاه در نظر دارد اجرای مبلمان شهری بلوار امام رضا (ع) را با مبلغ برآورد 4.000.000.000 ریال بدون تعدیل بر مبنای برآورد مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای رزومه در زمینه موضوع آگهی می توانند از تاریخ 94.3.9 لغایت ساعت 12 مورخ 94.3.23 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی و یا به واحد فنی عمران به آدرس شهرداری گلوگاه مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) مبلغ 25.000.000 ریال ، پاکت ب (اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت رزومه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ( و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شد...
بیشتر...

مناقصه تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل عابر پیاده در خوزستان

مناقصه تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل عابر پیاده در خوزستان مناقصه گزار: شهرداری اهواز  تاریخ: 1394/03/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خوزستان ، - شرح آگهی شهرداری اهواز عنوان مناقصه : تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده در محلهای اتوبان شهید هاشمی ، اتوبان آیت الله بهبهانی نبش خیابان کافی، اتوبان امام علی (نوبت اول) نوع مناقصه : تک مرحله ای ، تاریخ کمیسیون : 1394.3.19 تاریخ شروع فروش اسناد: 94.3.3 ، تاریخ پایان فروش اسناد: 1394.3.16 حداقل رتبه مورد نیاز: رتبه نیاز ندارد . مبلغ اولیه: 2.490.000.000 محل تسلیم اسناد: دبیرخانه محرمانه شهرداری منطقه 1 ، آخرین مهلت تسلیم اسناد: 1394.3.18 تاریخ سایت ویزیت: 94.3.17 ، ساعت سایت ویزیت: 10:00 محل سایت ویزیت : شهرداری منطقه یک
بیشتر...

مناقصه واگذاری فضای تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان

مناقصه واگذاری فضای تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان مناقصه گزار: شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان  تاریخ: 1394/03/07 شماره آگهی: - آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه ، خیابان باغ گلدسته ، مقابل دبیرستان دخترانه رحمت ، مجتمع (سان آرا) پلاک 32 - طبقه 4 - واحد 41 دبیرخانه شرکت سان (آرا) شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان (سان آرا ) به استناد مصوبه شماره 372 مورخ 94.2.29 هیئت مدیره در نظر دارد فضای تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان ( اعم از تابلوها و استندهای موجود و تابلوهای قابل احداث ) را از طریق آگهی عمومی و شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی به شرکت های تبلیغاتی واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها  و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دبعوت به عمل می آید از تاریخ 94.3.10 لغایت 94.3.21 نسبت به ارسال پیشنهادات و سوابق کاری ، مجوز صلاحیت ، رزومه شرکت و به دبیرخانه شرکت سان آرا واقع د...
بیشتر...

مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/03/04 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس، شیراز خیابان هدایت - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: 94.3.4 نوبت دوم: 94.3.5 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار شهید رجایی - هنرستان اسماعیلی را با برآورد اولیه 1.194.163.400 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با سوابق مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز خیابان هدایت - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. شماره تلفن 32346539 مدت انجام کار: 4 ماه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 60.0...
بیشتر...

مناقصه تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل مکانیزه در اهواز

مناقصه تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل مکانیزه در اهواز مناقصه گزار: منطقه یک شهرداری اهواز  تاریخ: 1394/03/03 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خوزستان، اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن: 33774062-37991603 شرح آگهی آگهی مناقصه عمومیمنطقه یک شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.  ردیف موضوع مبلغ اولیه (ریال) مبلغ ضمانت نامه (ریال) مدت اجرای پروژه  1 تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل مکانیزه واقع در حوزه خدماتی منطقه یک 2.490.000.000 50.000.000 12 ماه از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های الف- مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی : اهواز - خیابان انقلاب نبش خیابان غزنوی - ساختمان شماره سه شهرداری - مدیریت قراردادها تلفن: 33774062-37991603ب- ...
بیشتر...

مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پل فلزی عابر پیاده در ایلام

مناقصه طراحی ، تهیه و نصب پل فلزی عابر پیاده در ایلام مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام  تاریخ: 1394/03/03 شماره آگهی: شماره 83/93/9 آدرس: ایلام، محور جاده ایلام - بدره (بخش سیوان روستای جعفر آباد ) کیلومتر 25 شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 83/93/9 مناقصه گذار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام موضوع مناقصه: طراحی ، تهیه و نصب پل فلزی عابر پیاده محور ایلام - بدره به طول 26 متر آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 94.3.6 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 94.3.16 تاریخ بازگشایی پاکات : 94.3.17 راس ساعت 11 مدت زمان اجرای کار: 2 ماه مبلغ تضمین : 139.000.000 ریال (صدو سی و نه میلیون یال ) به صورت ضمانت نامه بانکی ، چک تضمین شده، ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب 2176370701001 تمرکز سپرده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حساب سیبا، بانک ملی برآورد اولیه: 1...
بیشتر...

مناقصه استعلام ایستگاه اتوبوس شهری علامرودشت فارس

مناقصه استعلام ایستگاه اتوبوس شهری علامرودشت فارس مناقصه گزار: شهرداری علامرودشت  تاریخ: 1394/03/02 شماره آگهی: 12945038000001 آدرس: فارس ، - شرح آگهی استعلام شماره نیاز: 12945038000001 نام دستگاه خریدار: شهرداری علامرودشت تاریخ پایان اعتبار: 94.3.03 ساعت: 14:30 شرح کلی نیاز: سه دستگاه ایستگاه اتوبوس شهری با مشخصات اعلام شده در استعلام تاریخ نیاز به کالا: 94.3.06 مشخصات کالای مورد نیاز: سه دستگاه ایستگاه اتوبوس مطابق با استعلام تعداد مورد نیاز: 3 دستگاه توضیخات خریدار: مطابق با استعلام جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمائید.
بیشتر...