مناقصه نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی- مرحله دوم

مناقصه نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی- مرحله دوم مناقصه گزار : شهرداری مرند  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مناقصه -مرحله دوم نوبت اول شهرداری مرند در نظر دارد نسبت به نصب و جاگذاری پل های عابر گذر هوایی از طریق پیمانکاران واجد شرایط در شش منطقه شهری طبق برآورد اولیه تا سقف مبلغ شش میلیارد ریال با شرایط ذیل اجراء نماید : 1. شرکت کنندگان می توانند جهت اطلاع بیشتر در وقت اداری تا آخر وقت اداری تاریخ 95 8.12 روز چهارشنبه به امور قراردادهای شهرداری مرند واقع در خیابان امام - تقاطع برق طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی مراجعه و اسناد مناقصه را اخذ و پیشنهاد خوذ را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . 2. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 10 درصد مبلغ برآورد به مبلغ 600.000.000 ریال در صورت واریز نقدی به شماره حساب 1004444 بنام شهرداری مرند نزد بانک شهر شعبه ...
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب تابلوهای شعب- بانک صادرات

مناقصه خرید و نصب تابلوهای شعب- بانک صادرات مناقصه گزار : بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان فارس  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی مناقصه تابلوهای شعب بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان فارس بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان فارس در نظر دارد خرید و نصب تابلوهای شعب را از طریق مناقصه و به صورت انعقاد قرارداد واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95.8.5 به نشانی: شیراز ، خیابان زند، ساختمان مرکزی بانک صادرات فارس ، طبقه اول ، دایره ساختمان مراجعه نمایند. شماره تلفن 32333022-071 توضیحات: 1- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از ارائه پیشنهادات برای تمامی شرکت کنندگان در مناقصه ضروری است. 2- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات و یا ابطال مناقصه مجاز و مختار است و متقاضی حق هر گونه ادعا یا اعتر...
بیشتر...

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم

مناقصه ساخت و بهره برداری17 دستگاه پل عابر پیاده- نوبت دوم مناقصه گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه : ساخت ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 17 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راه های استان مازندران نوع مناقصه : یک مرحله عمومی مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.8.1 مهلت ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.8.11 زمان و محل قرائت پیشنهادات : روز جهارشنبه مورخ 95.8.12 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد : مازندران - ساری - خیابان معلم - روبروی بانک ملت - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

مناقصه پروژه زیباسازی و احداث آبنما در شهر تبریز

مناقصه پروژه زیباسازی و احداث آبنما در شهر تبریز مناقصه گزار : شهرداری منطقه یک تبریز  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد عملیات اجرائی پروژه ذیل را به مناقصه بگذارد. 1- پروژه زیباسازی و احداث آبنما در پیاده راه حدفاصل فلکه بزرگ تا فلکه بازار ولیعصر با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال و مبلغ سپرده 250.000.000 ریال (شرکت های دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه) لذا از شرکت های واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخ 95.08.06 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مستقر در ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه یک حوزه معاونت فنی و عمرانی واقع در چایکنار (خیا...
بیشتر...

مناقصه عملیات ساخت و نصب سی دستگاه ایستگاه اتوبوس- نوبت دوم

مناقصه عملیات ساخت و نصب سی دستگاه ایستگاه اتوبوس- نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : شماره 95/101 نوبت دوم مرحله دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 95/101 نوبت دوم مرحله دوم موضوع مناقصه: عملیات ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس به تعداد سی دستگاه مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 95.8.5 مهلت قبول پیشنهادها حداکثر تا تاریخ 95.8.8 و بازگشایی پاکتها مورخ 95.8.9 می باشد. کلیه هزینه های چاپآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس 55465858-031 شهردار کاشان - سید محمد ناظم رضوی
بیشتر...

تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری- چابهار

تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری- چابهار مناقصه گزار : شهرداری بندر چابهار  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سیستان و بلوچستان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه نوبت اول شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز مهلت دارند با واریز مبلغ 200.000 ریال بحساب 3100000025003 جهت دریافت و ارائه پیشنهادات اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات سایت شهرداری چابهار و یا به امور قرارداد شهرداری مراجعه ضمنا پیشنهادات را به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند. افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد. مبلغ 85.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبا 3100001629001 و یا ارائه ضمانت نامه بانکی که از تاریخ صدور به مدت ...
بیشتر...

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم

مناقصه مشاوره،طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی- نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری بندر کنگان  تاریخ: 1395/07/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی فراخوان مناقصه نوبت دوم فراخوان مشاوره و طراحی و ساماندهی تبلیغات محیطی مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطاتی اطلاع رسانی تابلوها و سایبان های شهر کنگان شهرداری بندر کنگان در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات در جهت طراحی و ساماندهی تبلیغات شهری به صورت جامع و تفضیلی برای سازماندهی تابلوهای شهری مشاوره و طراحی همزمان این سازه ها را به صورت الگو با رعایت (بومی گرایی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مشاوره ای ، تبلیغاتی ، طراحان صنعتی ، معماران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات دعوت به عمل می آورد که طرح ها و ایده های پیشنهادی را به همراه شرح خدمات و پیشینه فعال...
بیشتر...

تجدید مناقصه احداث المان میدان محمد رسول ا… (ص)- تایباد

تجدید مناقصه احداث المان میدان محمد رسول ا… (ص)- تایباد  مناقصه گزار : شهرداری تایباد  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه نوبت اول شهرداری تایباد در نظر دارد نسبت به انجام عملیاتهای عمرانی ذیل اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید پروژه ها و دریافت اسناد مناقصه به اداره عمران شهرداری تایباد مراجعه نمایند ضمنا جهت کسب هرگونه اطلاعات شایسته است با شماره 54534275-051 تماس حاصل فرمایید. 1- محل دریافت اسناد مناقصه اداره عمران شهرداری تایباد و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 95.8.4 می باشد. 2- محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری تایباد و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 95.8.4 می باشد. 3- متقاضیان محترم می بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به حساب شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در پاکت جداگانه ای ضمیمه پیشنهاد خود نما...
بیشتر...

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان

مناقصه طراحی و چاپ بنر مرحله سوم در شهر بوکان  مناقصه گزار : شهرداری بوکان  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : مرحله سوم شماره 11909  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مناقصه طراحی و چاپ بنر شماره 11909 شهرداری بوکان در نظر دارد امور مربوط به طراحی و چاپ بنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مناقصه از روز 2شنبه مورخ 95.7.12 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 95.7.29 با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی WWW.BOUKAN.IR مراجعه و نسبت به دریافت اوراق و شرایط مناقصه اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95.8.8 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت نیاز واحد امور قراردادهای شهرداری به شماره تلفن 46226339 - 044 ...
بیشتر...

تجدید فراخوان طراحی، اجرا و غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی نوبت دوم

تجدید فراخوان طراحی، اجرا و غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی نوبت دوم مناقصه گزار : شرکت برج میلاد تهران (بهره بردار مجموعه برج میلاد تهران وابسته به شهرداری تهران)  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی مجموعه برج میلاد تهران نوبت دوم شرکت برج میلاد تهران (بهره بردار مجموعه برج میلاد تهران وابسته به شهرداری تهران) در نظر دارد طراحی، اجرا و غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی مجموعه برج میلاد تهران را از طریق بخش خصوصی و به روش ترکیبی اجاره ماهیانه و درصدی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شرایط متقاضی 1- ارائه مدارک دال بر داشتن شخصیت حقوقی مرتبط با موضوع تصویر اساسنامه- روزنامه رسمی با آخرین تغییرات - تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره 2- ارایه مدل ها و تکنولوژی جدید غرفه بندی و پارتیشن بندی 3- تجربه و سوابق ...
بیشتر...