تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران

تجدید مناقصه بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده – مازندران مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی تجدید مناقصه نوبت اول دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران موضوع مناقصه: ساخت ، نصب، نگهداری و بهره برداری از 5 دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران نوع مناقبصه: یک مرحله ای عمومی مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96.2.6 مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96.2.16 زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 96.02.17 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران محل دریافت و برگشت اسناد: مازندارن - ساری - خیابان انقلاب - روبروی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران - اداره منابع انسا...
بیشتر...

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی

آگهی مناقصه عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی مناقصه گزار : شهرداری قیر  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه شهرداری اوز در نظر دارد به استناد بودجه 1396 عملیات طراحی سازه و اجرای المان برکه فلزی به قیمت پایه 1.800.000.000 ریال به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 1- پیمانکار باید واجد شرایط و دارای تأییدیه صلاحیت و مجوز از سازمانهای ذیربط در امور فوق باشد. 2- محل دریافت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 7 روز و در واحد کارشناسی شهرداری به شماره تلفن 07152512141 می باشد. 3- میزان سپرده به مبلغ 90.000.000 ریال واریز به حساب شماره 3100002594009 نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. 4- مهلت قبول پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 5- در صورت شرایط برابر اولویت با پ...
بیشتر...

مناقصه طراحی المان شهری در شهرستان زارچ

مناقصه طراحی المان شهری در شهرستان زارچ مناقصه گزار : شهرداری زارچ  تاریخ: 1396/01/26 شماره آگهی : -  آدرس : - شرح آگهی فراخوان طراحی المان شهری شهرداری زارچ درنظر دارد در راستای ارتقاء سطح کیفی فضای شهری برای مثلثی میدان شهدا فراخوان طراحی المان برگزار نماید لذا از کلیه هنرمندان , اساتید , معماران و دانشجویان دعوت به عمل می آورد تا طرح های پیشنهادی خود را به این شهرداری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار 96.2.10 می باشد. جوایز : به آثار برگزیده جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
بیشتر...

مناقصه مشارکت در ساخت و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی

مناقصه مشارکت در ساخت و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی مناقصه گزار : شهرداری بندر درگهان  تاریخ: 1396/01/26 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت اول شهرداری بندر درگهان در نظر دارد مشارکت در ساخت و بهره برداری و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر درگهان تبلیغات محیطی شهر درگهان را برابر شیوه نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار ذیصلاح که بالاترین امتیاز فنی و مالی را کسب نماید واگذار نماید. 1- تاریخ و محل اخذ اسناد فراخوان : از تاریخ 96.1.26 لغایت 96.2.11 و امکان اخذ اسناد فراخوان ، دفتر امور حقوقی و قراردادهای شهرداری درگهان به آدرس : درگهان خیابان امام شافعی ، پارک شهر ، ساختمان شهرداری درگهان ، کدپستی 53416 - 79513 تلفن 07635265100 - 07635265101 - 07635265102 دبیر واحد امور سرمایه گذاری 2- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مو...
بیشتر...

مناقصه واگذاری احداث پل هوایی عابر پیاده در گرمسار

مناقصه واگذاری احداث پل هوایی عابر پیاده در گرمسار مزایده گزار : شهرداری گرمسار  تاریخ: 1396/01/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم شهرداری گرمسار در نظر دارد نسبت به احداث پل هوایی عابر پیاده بلوار آزادگان طبق نقشه های اجرائی و تفضیلی و مشخصات فنی و موارد مندرج در شرایط خصوصی به طور کامل و به صورت متر طول عرشه به همراه مصالح را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت سند مناقصه و تحویل پیشنهاد حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری گرمسار مراجعه نمایند ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه باید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و شهرداری ها نباشد. یاسر عربی سرپرست شهرداری گرمسار
بیشتر...

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد

مناقصه اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری در مشهد مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مناقصه نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد درنظردارد انجام کلیه امور مربوط به شناسائی صدور مجوز و اخذ عوارض فضاهای تبلیغاتی تجاری و جمع آوری فضاها و تابلوهای بدون مجوز را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد مقدس بلوار توس توس 39 شهید موسی پور طبقه اول اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه شنبه 1396.01.29 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 یا 177 تماس حاصل یا به آدرس س...
بیشتر...

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت پل های هوایی مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی نوبت اول تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی سطح شهر به روش B.O.T شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری پل های هوایی سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید. 1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب تعداد 1 عدد پل هوایی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.600.000.000 ریال می باش...
بیشتر...

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی

تجدید مناقصه در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی مناقصه گزار : شهرداری فاضل آباد  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گلستان شرح آگهی نوبت اول تجدید فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی در محدوده سطح شهر به روش B.O.T شهرداری فاضل آباد در نظر دارد ساخت ، نصب و بهره برداری بیلبوردهای سطح شهر را از طریق فراخوان به سرمایه گذار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارایه رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 80621508 درآمد نزد بانک رفاه به نام شهرداری فاضل آباد به آدرس خیابان اصلی روبروی گلزار شهدا تلفن تماس 01734261444 مراجعه نمایید. 1- مبلغ برآورد هزینه طراحی ساخت و نصب 4 عدد بیلبورد تبلیغاتی به عنوان تعهد سرمایه گذار حجم سرمایه گذاری به مبلغ 1.200.0...
بیشتر...

تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود

تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود مناقصه گزار : شهرداری شاهرود  تاریخ: 1396/01/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی تجدید مناقصه نوبت اول شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه نسبت به ساخت و نصب المان الغدیر ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید به منظور شرکت در تجدید مناقصه و یا کسب اطلاعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 32224060-023 داخلی 106 و 32333960-023 واحد عمران تماس حاصل نمایند. ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir جهت مشاهده مراجعین محترم و متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد. مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 96.2.2 می باشد. سید حسن میرفانی- شهردار شاهرود
بیشتر...

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم

مناقصه اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی نوبت دوم مناقصه گزار : شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری  تاریخ: 1396/01/14 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 009-96  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی009-96 نوبت اول آگهی: 96.01.09 نوبت دوم آگهی: 96.01.14 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجرای سایه بان و نورپردازی پل نمازی، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز، میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 - 07138431279 آماده پاسخگویی می باشد. 1- مبلغ کل براورد اولیه 3.222.208.205 ریال براساس فهرست بهای ابنیه و...
بیشتر...