مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن

مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار راه آهن مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1395/10/25 شماره آگهی : شماره 46-37-95  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده مزایده شماره 46-37-95 اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن انتظار مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از قضاهای تبلیغاتی سالن انتظار و مسافرین، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های اداره کل راه آهن خراسان شامل مشهد، نیشابور، نقاب، سبزوار و سرخس 3- مهلت خرید اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.11.03 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی ۶ جایگاه سوخت گاز در رشت مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.22 لغایت 95.10.27 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان - رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند. ...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/10/22 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 43341999 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد ، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.30 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان
بیشتر...

مناقصه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در کرمان

مناقصه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در کرمان مناقصه گزار : شهرداری کرمان  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در سطح منطقه دو به مبلغ پنج میلیارد ریال شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه دو پروژه عمرانی با مشارکت مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط و بخش خصوصی و نظارت شهرداری منطقه دو و اداره زیباسازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب بیلبوردها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید: بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ 95.10.16 لغایت 95.10.25 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر ...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره ۸ پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن

تجدید مزایده اجاره ۸ پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن مزایده گزار : شهرداری عباس آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید. 1- قیمت پایه کارشناسی هر پل ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال خواهد بود. 2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود. 4- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.10.25 5-زمان بازگشایی روز یکشنبه 95.10.26 5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپر...
بیشتر...

مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم

مزایده تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی در امیرکلا – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری امیرکلا  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری امیرکلا در نظر دارد تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. سید مرتضی شفیعی - شهردار امیرکلا  
بیشتر...

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد

تجدید مزایده یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی دو وجهی در خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/20 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده ا...
بیشتر...

مزایده نصب بنر و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

مزایده نصب بنر و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان مزایده  گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی کد فراخوان ۱,۴۷۳,۴۰۷ - یک میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد و هفت نوع فراخوان مزایده نوع برگزاری یک مرحله ای تاریخ بازگشایی پاکات ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ - سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵ - بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۳ / ۱ / ۱۳۹۶ - سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ایران - اصفهان - اصفهان موضوع نصب بنر ،بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در ۵ محور بزرگراهی استان اصفهان دستگاه مناقصه گزار اداره کل حمل و نقل و پایانه های...
بیشتر...

مزایده اجاره یکساله ۱۵۰۰ مترمربع لایت باکس تبلیغاتی در تبریز

مزایده اجاره یکساله ۱۵۰۰ مترمربع لایت باکس تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : 116-95 نوبت اول  آدرس : آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 116-95 نوبت اول شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجاره یکساله حدود 1500 مترمربع تابلوی تبلیغاتی لایت باکس واقع در فضاهای ایستگاهی فاز 1 و 5 فقره تابلوی 60 مترمربعی تبلیغاتی واقع بر دو طرف پل های مسیر خط یک قطار شهری تبریز - در محدوده سه راهی ولیعصر راهنمایی و ورودی زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و مجموعه های دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری شماره 100809774440 به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز تادیه ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران

مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران مزایده گزار : شهرداری جورقان  تاریخ: 1395/10/19 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات پل نوبت اول شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان - تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.6 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند. خلاصه شرایط شرکت در مزایده: 1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل) 2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال الف: واریز به حساب 2423073791 نزد بانک ت...
بیشتر...