مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس درشیراز – نوبت دوم

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس درشیراز – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/21 شماره آگهی : 96-025 نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 9596-025 نوبت دوم شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره 20 عدد سازه لایت باکس واقع در بلوار مدرس را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. - نرخ باید دو سال به ریال : 4.752.000.000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 240.000.000 _ متقاضی می بایست قبل...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه

تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه مزایده گزار : شهرداری بندر گناوه  تاریخ: 1396/01/21 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول شهرداری بندر گناوه در نظر دارد موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی کتبی به شرکتها و کانون تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغاتی شهری بصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد. 2- تضمین شرکت در مزایده که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و با اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک...
بیشتر...

مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی

مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1396/01/21 شماره آگهی : شماره 01-57-96 نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 01-57-96 نوبت اول کارفرما : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس : ارومیه - خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم موضوع:ساخت، اجازه نصب ، بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی و 2 دستگاه تابلوی منصوبه بر پل عابر پیاده در ارومیه -بوکان کلیه شرکت ها ی تبلیغاتی و کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند. مدارک و اسناد مزایده از تاریخ 96.1.21 در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد. 1- تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت 10 روز از تاریخ 96.1.21 تا تاریخ 96.1.30 2- تحویل پیش...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبوردهای سمنان

مزایده اجاره بیلبوردهای سمنان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان  تاریخ: 1396/01/21 شماره آگهی : -  آدرس : استان سمنان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان در نظر دارد بیلبوردهای سمنان را از طریق مزایده به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط با اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: بلوار قدس- سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان- اتاق شماره 21 و یا با شماره تلفن 33341172 داخلی 217 تماس حاصل فرمایند. مهلت شرکت در مزایده 96.2.2 می باشد.
بیشتر...

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی در البرز

مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی در البرز مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز  تاریخ: 1396/01/20 شماره آگهی : نوبت اول 96/182  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی نوبت اول شماره 96/182 موضوع: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد نسبت به اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از فضای تبلیغاتی پیشانی چهار دستگاه پل عابر پیاده منصوب در محور آزاد راه تهران- کرج- قزوین به صورت یکجا اقدام نماید. حضور نماینده شرکت یا کانون تبلیغاتی با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده عمومی بلامانع است. ارسال اسناد مزایده عمومی از طریق نمابر، رایانامه و ... امکان پذیر نمی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.alborz.rmto.ir و یا سامانه کشوری نظارت بر معاملات عمده دستگاه ه...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-026  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 96-026 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. - نرخ پایه ماهیانه به ریال : 436.800.000 نرخ پایه سه سال به ریال : 15.724.800.000 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 790.000.000 _ متقاضی می بایس...
بیشتر...

مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز

مزایده اجاره سه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-27  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 96-027 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه بیلیورد تبلیغاتی در سطح شهر را در قالب یک بسته جهت بهره برداری از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم بخصوص در مورد اجاره و درآ...
بیشتر...

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 20 عدد سازه لایت باکس در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : 96-25  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 9596-025 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره 20 عدد سازه لایت باکس واقع در بلوار مدرس را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا کلیه شرکتهای و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلاکی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق مزایده به آدرس میدان شهید مطهری ، نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری – واحدکپی مراجعه نمایند. - نرخ باید دو سال به ریال : 4.752.000.000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال : 240.000.000 _ متقاضی می بایست قبل از ارائه ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : نوبت اول 026-96  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 026-96 نوبت اول شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذاری نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. محل نصب: بزرگراه حسینی الهاشمی تعداد تابلو: 6 عدد نوع تابلو: بیلبورد تعداد وجه: یک وجهی ابعاد 12*4 مساحت کل 48 نر...
بیشتر...

مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد

مزایده واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در فیروز آباد مزایده گزار : شهرداری فیروزآباد  تاریخ: 1396/01/19 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول 96.1.19 نوبت دوم 96.1.27 شهرداری فیروزآباد براساس مجوز شماره 143 مورخ 95.12.23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی در ضمن قرارداد اجاره از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال شمسی اقدام نمایند لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد روابط عمومی شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را بر اساس فرم مزایده حداکثر تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1396 در پاکت سربسته به شهرداری تحویل نمایند. قیمت پایه اجاره , ماهانه چهل میلیون ریال می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده دو میلیون ریال می باشد. چنانچه برندگان اول و دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به تر...
بیشتر...