مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1395/08/05 شماره آگهی : -  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یکسال با شرایط ذیل برگزار نماید. 1- تاریخ اخذ اسناد از 95.08.05 لغایت 95.08.15 2- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا ساعت 14:15 مورخ 95.08.15 3- تاریخ بازگشایی پاکتها 95.08.16 ساعت 10 صبح در محل سازمان زیباسازی 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی همدان و نیز دارای پروانه کسب از صنف مربوطه مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 6- شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 غیرقابل استرداد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد ، خیابان کاشانی ، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1 - 38277650 - 035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از اماکن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید. 3- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن 26216300 4- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک مزایده ها: از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی استان تهران شهر تهران مجموعه ورزشی انقلاب 5- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها: در ساعات اداری از ساعت 8 الی 16:30 از روز چهارشنبه مورخ 95.7.14 لغایت روز یکشنبه مورخ 95.7.25 6- آدرس محل دریافت اسناد و ت...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/08/03 شماره آگهی : شماره 95/21/4 نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/21/4 نوبت دوم نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی بر روی عرشه پل ها به شرح زیر: 1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم 2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان - شیراز (عرشه پل عابر پیاده) 3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان 4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل ...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از ۴ دستگاه تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب و بهره برداری از ۴ دستگاه تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1395/08/02 شماره آگهی : شماره 17-57-95 نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی مناقصه عمومی شماره 17 -57-95 نوبت دوم کارفرما : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس: ارومیه - خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم موضوع:ساخت، اجازه نصب ، بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی و نصب تابلو بر روی دو طرف یک دستگاه بر پل عابر پیاده در محور ارومیه -بوکان کلیه شرکت ها ی تبلیغاتی و کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند. مدارک و اسناد مزایده از تاریخ 95.7.5 در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد. 1- تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت 8 روز از تاریخ 95.7.5 تا تاریخ 95.7.13 2- ت...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/08/02 شماره آگهی : شماره 95/21/4 نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/21/4 نوبت اول نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی بر روی عرشه پل ها به شرح زیر: 1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم 2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان - شیراز (عرشه پل عابر پیاده) 3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان 4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل ...
بیشتر...

تجدید مزایده تعداد ۱۴ محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی

تجدید مزایده تعداد ۱۴ محل پایه های ثابت بیلبورد تبلیغاتی مزایده گزار :  سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : شماره 14/پ/95  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 14/پ/95 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد مطابق جدول ذیل و براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار دهد . لذا متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه به نشانی : انتهای بلوار طاق بستان، جنب آثار باستانی ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمانشاه مراجعه نمایید . تلفن : ۳۴۲۷۷۱۶۲-۰۸۳ 2- سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 214.200.000 ریال بابت ۵ درص...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما،استرابورد

مزایده بهره برداری از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما،استرابورد مزایده گزار : شهرداری داراب  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول نوبت اول: 1395.08.01 نوبت دوم: 1395.08.08 شهرداری داراب در نظر دارد نسبت به بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد موجود در سطح شهر از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نماید. 1- مورد مزایده: تعداد 7 عدد بیلبورد، تعداد 25 عدد پرتابل و یک عدد استرابورد و یک عدد تابلو پریزما جهت اجاره به مدت یک سال شمسی که شرح کمی و کیفی و محل دقیق نصب آنها به تفکیک در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 2- قیمت پایه اجاره ماهیانه تابلو پریزما مبلغ 15.000.000 ریال و بیلبورها و پورتابلها و استرابورد جمعاً ماهیانه مبلغ 60.000.000 ریال می باشد. 3- محل اطلاع از شرایط و محتوا و دریافت اسناد م...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای شهری

مزایده بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای شهری مزایده گزار : شهرداری آران و بیدگل  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده ( مرحله اول ) شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1815 مورخ 95.7.10 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهره برداری تبلیغات بدنه اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری و برون شهری به مدت دو سال با قیمت پایه کارشناسی ( اتوبوس ها ماهیانه 4.000.000 ریال و مینی بوس ها ماهیانه 3.000.000 ریال از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطلاع از شرایط برگزاری و شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. حسن ستاری -شهردا...
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم

مزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری لواسان  تاریخ: 1395/08/01 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لواسان در نظر دارد بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.8.13 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها )به آدرس : لواسان میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند. شرایط شرکت در مزایده: 1- مبلغ 131.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای اعلام شده در شرایط مزایده. 2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 3- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 4- سایر اط...
بیشتر...