مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان مزایده گزار : اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان سیستان و بلوچستان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه زاهدان اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری، پارکینگ و فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی زاهدان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرای آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجر...
بیشتر...

مزایده تهیه نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در اندیشه

مزایده تهیه نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در اندیشه مزایده گزار : شهرداری اندیشه  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : نوبت اول ـ مرحله دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی  آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به تهیه نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر بصورت اجاره بهای ماهیانه به مدت 4 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از اداره ارشاد شهریار واگذار نماید. قیمت پایه جهت شرکت در مزایده: برای سال اول ماهیانه مبلغ 305.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده مبلغ 732.000.000 ریال مهلت و محل فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 95.10.6 به نشانی ـ شهریار ـ شهر اندیشه ـ فاز 3 شهرداری اندیشه ـ واحد امور قراردادها می باشد. مهلت و محل ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.10.7 دبیرخانه شهردا...
بیشتر...

مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی در دزفول

مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی در دزفول مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول محدود به کانون های تبلیغاتی در قالب عقد اجاره شهرداری دزفول درنظر دارد ایستگاههای اتوبوسرانی را به صورت یکجا در قالب مزایده به صورت عقد قرارداد اجاره به شرح ذیل واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل های فوق و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از مورخ 95.9.20 لغایت 95.9.28 به واحد درآمدهای عمومی شهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 13-42420511-061 تماس حاصل نمایند.
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد در کرج

مزایده اجاره بیلبورد در کرج مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : شماره 1016  آدرس : استان البرز شرح آگهی مزایده شماره 1016 سازمان زیباسازی شهرداری کرج سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکت ها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید: 1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه 2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 545.000 ریال بابت هزین...
بیشتر...

مزایده اجاره محل نصب تابلوها و استندهای تبلیغاتی در پاوه

مزایده اجاره محل نصب تابلوها و استندهای تبلیغاتی در پاوه مزایده گزار :  شهرداری پاوه  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری پاوه جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا استندهای تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال شمسی به کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد. لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهدا، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب ا...
بیشتر...

مزایده واگذاری اماکن تجاری،خدماتی و… در فرودگاه بندرعباس

مزایده واگذاری اماکن تجاری،خدماتی و… در فرودگاه بندرعباس مزایده گزار :  اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان  تاریخ: 1395/09/18 شماره آگهی : -  آدرس : استان هرمزگان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری 1- اماکن تجاری و خدماتی 2- فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه های بین المللی بندرعباس اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از 1- اماکن تجاری، خدماتی فرودگاه بین المللی بندرعباس و 2- فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی بندرعباس به صورت جداگانه شا مل دو فراخوان و قرارداد و به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذار یمحل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدین...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب یک پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان  تاریخ: 1395/09/18 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/54/22  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/22- نوبت اول 1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان به آدرس: رشت- گلسار- روبروی پمپ بنزین 2- شرح مختصر موضوع مزایده، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت - کوچصفهان ( گوراب سر ) 3- مدت قرارداد و بهره برداری: حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است . 4- مهلت و محل دریافت اسناد: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 95.9.30 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور یا بصورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان 5- مهلت تح...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/09/18 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی- مرحله تجدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان (لمپوست ، استند) را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.9.18 تا 95.9.30 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.9.30 در پاکت لاک و مهر شده ...
بیشتر...

مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95.6.20 در نظر دارد : پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید : 1) جمع مساحت پک ده 170 مترمربع به قیمت پایه 3.221.340.000 ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز 5435100000 ریال به مدت دو سال شمسی . 2) واریز مبلغ 162.000.000 ریال از بابت پک ده و واریز مبلغ 272.000.000 ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در لواسان

تجدید مزایده اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی در لواسان مزایده گزار : شهرداری لواسان  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لواسان در نظر دارد بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی شهر لواسان را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.10.5 به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها )به آدرس : لواسان -میدان امام ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000 داخلی 309 تماس حاصل نمایند. شرایط شرکت در مزایده: 1- مبلغ 131.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای اعلام شده در شرایط مزایده 2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 3- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 4- س...
بیشتر...