تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد مزایده گزار : شهرداری شریف آباد  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت اول) شهرداری شریف آباد در نظر دارد پروژه تبلیغات محیطی شهر شریف آباد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه کار و کارگر در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-02136472770 تماس حاصل فرمایند. قابل توجه اینکه: 1- شهردار ی در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خو...
بیشتر...

مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود

مزایده واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در شهرستان سرخ رود مزایده گزار : شهرداری سرخ رود  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری سرخ رود در نظر دارد به استناد بند شماره 4 مصوبه شماره 33 مورخه 95.10.28 شورای اسلامی شهر سرخ رود شهرداری سرخ در نظر دارد جهت حفظ ایمنی عابرین پیاده نسبت به واگذاری یک عدد پل عابر پیاده در قالب ساخت و بهره برداری از فضای تبلیغات محیطی به مدت ده سال واقع در بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش اقدام نماید لذا شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده بعد از انتشار آگهی به مدت 7 روز به امور قراردادها شهرداری سرخ رود مراجعه نمایند . سید محمد مهدی موسوی نژاد -شهردار آدرس: مازندران, بلوار امام رضا (ع) مقابل پارک ورزش
بیشتر...

مزایده اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد

مزایده اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد مزایده گزار : شهرداری رودبار  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری رودبار در نظر دارد نسبت به اجاره پل عابر پیاده واقع در خلیل آباد با حضور اعضا کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر رودبار راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 95.12.23 در محل شهرداری به طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. کسانی که تمایل به اجاره دارند می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95.12.22 به شهرداری تحویل نمایند. شرایط شرکت در مزایده 1) شرکت کننده در مزایده می بایست مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان سپرده به حساب 0105268462006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی رودبار واریز و فیش مربوطه را تحویل امور مالی شهرداری نمایند. 2) افرادی که فاقد فیش به عنوان سپرده باشند نمی توانند در مزایده حضور ی...
بیشتر...

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری

مزایده واگذاری ۲۶ تابلو تبلیغاتی در چهار محال و بختیاری مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۶ - بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش موضوع واگذاری ۲۶تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال وبختیاری دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال وبختیاری محل دریافت اسناد اداره کل راهداری و حمل و نقل...
بیشتر...

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود مزایده گزار : شهرداری بادرود  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل ع 3- میدان امام حسین ع 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد. 2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. مجید صفاری - شه...
بیشتر...

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده

مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده مزایده گزار : شهرداری هادی شهر  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول شماره 8-9283  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 8-9283 نوبت اول شهرداری هادی شهر در نظر دارد واگذاری ساخت و بهره برداری دو دستگاه پل عابر پیاده با کارکرد مبلمان شهری ، ترافیکی و تبلیغاتی واقع در اتوبان بابل - بابلسر در مبادی ورودی هادی شهر (پایین نقیب و آرمیچ کلا) را به کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت با شرایط ذیل واگذار نماید. 1- نوع سپرده واریز وجه 200.000.000 ریال به حساب سپرده سیبا 0108807092008 یا ضمانتنامه بانکی (بدون قید شرط) با سررسید سه ماهه 2- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده : هادی شهر ، خیابان هادی 1 ، ساختمان شهرداری ، طبقه اول ، امور مالی ، از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز 3- تاریخ تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95....
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاههای اتوبوس شهر باغستان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان تا تاریخ 95.12.24 سه شنبه دارای مهلت قانونی جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان می باشد. در ضمن کمیسیون معاملات عمده در تاریخ 95.12.25 چهارشنبه نسبت به بازگشایی پاکت های واصله اقدام می نماید. 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 2- جمع مبلغ پایه کارشناسی 1.072.440.000 ریال 3- سپرده شرکت در مزایده 53.622.000 ریال 4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه سه نوبت و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس ،...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس در یزد

مزایده واگذاری تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس در یزد مزایده گزار : سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد تبلیغات بر روی شیشه عقب اتوبوس و شیشه آخر 2 طرف بدنه اتوبوس (لچکی) 100 دستگاه اتوبوس را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به موسسات و کانون های تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. شرایط شرکت در مزایده: 1- متقاضیان می بایست مبلغ 92.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره 2006493559 بانک تجارت شعبه بلوار امامزاده جعفر یزد واریز یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی معتبر تحویل نمایند. 2- سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند...
بیشتر...

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود

مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری – بادرود مزایده گزار : شهرداری بادرود  تاریخ: 1395/12/15 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی مزایده نوبت اول شهرداری بادرود در نظر دارد چهار محل به مساحت هر کدام 12 متر مربع واقع در 1- میدان امام خمینی ره 2- ابتدای خیابان حضرت ابالفضل(ع) 3- میدان امام حسین (ع) 4- میدان معلم را جهت نصب تلویزیون شهری 8500 RGB-P10 جهت انجام امور تبلیغاتی را طی تشریفات قانونی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد. 2- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. مجید صفاری -...
بیشتر...

مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی

مزایده اجازه نصب و بهره برداری از چهار بیلبورد تبلیغاتی مزایده گزار : سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1395/12/14 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم چاپ اول سازمان فرهنگی ، تفریحی و ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجازه نصب و بهره برداری از چهار تابلوی تبلیغاتی بزرگ بیلبورد را به مدت 5 سال از طریق مزایده واگذار نماید. افراد حقیقی وحقوقی می توانند برای دریافت شرایط مزایده تا روز سه شنبه مورخ 95.12.24 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.12.25 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر ، میدان فاطمیه ، ساختمان نگارستان شهرداری ، طبقه چهارم اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت FARHANGI.SHAAHINSHAHR.COM مراجعه فرمایید. روابط عمومی سا...
بیشتر...