تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس مزایده گزار : شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1395/10/28 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی   آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس با قیمت پایه کارشناسی 240.000.000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( کانون تبلیغاتی از اداره ارشاد) اقدام نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس :شهر قدس بلوار انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس طبقه سوم امور قراردادها با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نماید. خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500.000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس سپرده شر...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جحت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق و شرکت در مزایده از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.29 به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، واحد کپی مراجعه نمایند. متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس و جایگاه های CNG- کاشان

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس و جایگاه های CNG- کاشان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 95.11.14 مهلت دارندجهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 95.11.16 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.17 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن : 55236060 - 031 فاکس : 55235999 - 031 مجت...
بیشتر...

مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی دزفول – نوبت سوم

مزایده واگذاری ایستگاههای اتوبوسرانی دزفول – نوبت سوم مزایده گزار : شهرداری دزفول  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت سوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت سوم محدود به کانون های تبلیغاتی در قالب عقد اجاره شهرداری دزفول درنظر دارد ایستگاههای اتوبوسرانی را به صورت یکجا در قالب مزایده به صورت عقد قرارداد اجاره به شرح ذیل واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل های فوق و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات از مورخ 95.10.27 لغایت 95.11.4 به واحد درآمدهای عمومی شهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 13-42420511-061 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی شهرداری دزفول
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

تجدید مزایده واگذاری ۴ دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : نوبت اول 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...

مزایده بهره برداری از ۸ واحد بیلبورد در اهواز

مزایده بهره برداری از ۸ واحد بیلبورد در اهواز مزایده گزار :  شرکت آزادراه اهواز - بندر امام  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی شرکت آزادراه اهواز - بندر امام در نظر دارد بهره برداری از 8 واحد بیلبورد در سردرب محل اخذ عوارض آزاد راه خلیج فارس به ابعاد 12*5 مترمربع را به یکی از شرکتها یا کانون های تبلیغاتی واجدشرایط و دارنده مجوز فعالیت معتبر را طریق مزایده واگذار نماید. جهت بازدید محل و دریافت مربوطه و ارایه توضیحات لازم به مدیریت بهره برداری شرکت واقع در محل ایستگاه اخذ عوارض اهواز به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی مراجعه و یا با تلفن 34427812-061 در ساعت اداری تماس حاصل نمایند. یادآوری می نماید که تحویل پاکات شرکت در مزایده به مدیریت بهره برداری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1395 می باشد.
بیشتر...

مزایده تبلیغات پل در جورقان – نوبت دوم

مزایده تبلیغات پل در جورقان – نوبت دوم مزایده گزار :  شهرداری جورقان  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات پل نوبت دوم شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان - تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.6 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند. خلاصه شرایط شرکت در مزایده: 1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل) 2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال الف: واریز به حساب 2423073791 نزد بانک ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز – نوبت دوم

مزایده واگذاری تعداد ۱۸ عدد پایه بنر در مهریز – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری مهریز  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله اول  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت دوم شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدتت یک سال اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت ده روز و حداکثر تا تاریخ 95.11.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویلل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 1- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری 95.11.7 2- اجاره پایه بنرهای موجود به صورت نقدی می باشد. 3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد. 4- متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده برنده شرکت در م...
بیشتر...

مزایده اکران آگهی و تبلیغات روی پیکره تبلیغاتی مسجد سلیمان

مزایده اکران آگهی و تبلیغات روی پیکره تبلیغاتی مسجد سلیمان مزایده گزار : شهرداری مسجد سلیمان  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : نوبت دوم مرحله دوم  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم مرحله دوم مزایده گزار : شهرداری مسجد سلیمان موضوع مزایده : مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره تبلیغاتی سطح شهر به مدت یکسال به شرح ذیل: الف : بیلبورد به متراژ کل 700 مترمربع برای هر مترمربع در یک ماه 600.000 ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده ب: پارتابل به متراژ کل 222 مترمربع برای هر متر در یک ماه 500.000 ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده شرایط متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هیچگونه بدیهی به شهردار مسجد سلیمان نداشته باشد. مبلغ تضمین شرکت در مزایده : توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 36.060.000 ریال و یا واریز وجه فوق...
بیشتر...

مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم

مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه خرم آباد – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/10/26 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده؟ نوبت دوم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نمایشگاه بهار مالگه را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 60.000.000 ریال بابت بهار مالگه شریعتی و مبلغ 20.000.000 ریال بابت بهار مالگه کیو به حساب سپرده شماره 100786764141 نزد بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین واریز نماید، لذا پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم در پاکتهای دربسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در 60 متری انتهای خیابان شورا جنب پمپ بنزین کولیوند تحویل نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و در...
بیشتر...