مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : نوبت اول 1072-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شماره 1072-95 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می اید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم به خصوص در مورد اجار...
بیشتر...

مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر گلوگاه

مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر گلوگاه مزایده گزار : شهرداری گلوگاه  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی مزایده شهرداری گلوگاه در نظر دارد تبلیغات محیطی سطح شهر گلوگاه برای مدت 4 سال به استثنای بلوار امام رضا را از طریق مزایده کتبی در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها با شرایط حداقل ساخت و بهره برداری 50 استند و سازه و تابلو و غیره... به شرح ذیل واگذار نماید. واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبای شماره 010953332003 نزد بانک ملی شعبه گلوگاه جهت شرکت در مزایده. واریز مبلغ 25.000.000 ریال به حساب سپرده شماره 3100003326007 نزد بانک ملی شعبه گلوگاه بابت سپرده شرکت در مزایده. بالاترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعلام خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. اشخاص حقیقی شرکت های حقوقی می بایست دارای پروانه مجاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی...
بیشتر...

مزایده فضاهای تبلیغاتی داخل سالن فرودگاه های اردبیل

مزایده فضاهای تبلیغاتی داخل سالن فرودگاه های اردبیل مزایده گزار : شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران اداره کل فرودگاه های استان اردبیل  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : -  آدرس : استان اردبیل شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضا و محلهای تبلیغاتی داخل سالن عمومی اداره کل فرودگاههای استان اردبیل نام سازمان مزایده گزار : شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران - اداره کل فرودگاههای استان اردبیل شرح مختصر موضوع فراخوان : واگذاری تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه اردبیل به تعداد 14 عدد تابلو به ابعاد 2.5*6 به مساحت 210 مترمربع به مدت 1 سال (که در صورت صلاحدید و رضایت کارفرما تا سه سال بر اساس نظر کارشناسی قابل تمدید خواهد بود ) در قالب انعقاد قرارداد واگذاری طبق لایحه قانونی واگذاری امکان و محلها در فرودگاههای کشور محل انجام کار : فرودگاه اردبیل مدت زمان انجام موضوع فراخوان : پس از مشخص شدن برنده ...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائم شهر – نوبت دوم

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائم شهر – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری قائم شهر  تاریخ: 1395/11/25 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت دوم شهرداری قائم شهر به استناد مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند. محل نصب تابلوها در سطح شهر 1- نوع کار واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در قائمشهر 2- محل تحویل و اخذ اسناد مزایده شهرداری قائم شهر واحد قراردادها 3- فروش اسناد مزایده از تاریخ 95.11.24 به مدت 7 روز 4- نوع سپرده :ضمان...
بیشتر...

مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر

مزایده اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی- شاهین شهر مزایده گزار : سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. 1-اجاره بهره برداری از مجموعه ورزشی پوریای ولی واقع در شاهین شهر- خانه کارگر 2-اجاره نصب و بهره برداری تعداد 4 عدد تابلوی تبلیغاتی ثابت در سطح شهر به مدت 5 سال افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت شرایط تا روز سه شنبه مورخ 95.11.26 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95.11.27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان شهرداری- طبقه چهارم اقدام نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. farhangi.shaa...
بیشتر...

مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده واگذاری اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پک 22 و 23 و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانون های واجد شرایط که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند واگذار نماید : 1-مشخصات و قیمتهای پایه پک ها : مدت بهره برداری هر کدام از پکها دو سال شمسی می باشد. 2-سپرده شرکت در مزایده واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد. 3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تا...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی

تجدید مزایده اجاره یکساله حدود 1400 متر مربع تابلوی تبلیغاتی مزایده گزار : شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : 95-116- نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی 116-95 نوبت دوم شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجاره یکساله حدود 1400مترمربع تابلوی تبلیغاتی واقع در فضاهای ایستگاهی فاز 1 ( مشتمل بر 6 ایستگاه و 5 فقره تابلوی 60 متر مربعی تبلیغاتی واقع بر دو طرف پل های مسیر خط یک قطار شهری تبریز - در محدوده سه راهی ولیعصر راهنمایی و ورودی زعفرانیه را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی و مجموعه های دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 300.000.000 سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری شماره 100809774440 به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، ش...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی در باغستان

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی در باغستان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی باغستان  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی باغستان در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی سایبان های ایستگاه های اتوبوس شهر باغستان به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان پس از چاپ نوبت دوم آگهی مزایده به واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند. 1- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 2- جمع مبلغ پایه کارشناسی به مدت سه سال 1.072.440.000 ریال 3- سپرده شرکت در مزایده 53.622.000 ریال 4- مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت 36 ماه 5- تاریخ چاپ نوبت دوم 95.11.30 (شنبه) 6- هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس: شهریار ، باغستان ، بلوار امام خمینی (ره) ، بلوار ولیعصر (عج) ، خیابان چهارم غربی سا...
بیشتر...

مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری

مزایده ساخت و بهره برداری جهت استقرار یک تلویزیون شهری مزایده گزار : شهرداری قائمشهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت اول شهرداری قائمشهر در نظر دارد که نسبت به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه تلویزیون در لچکی میدان امام خمینی (ره) قائم شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند. 1- نوع کار: به ساخت و نصب و بهره برداری جهت استقرار یک عدد تلویزیون شهری تک رو به مساحت 65 مترمربع به انضمام یک عدد بیلبورد پشت صفحه ت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر

مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر  تاریخ: 1395/11/23 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 691.200.000 ریال مجموع 871.200.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومانن اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.11.16 الی 95.12.2 تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.12.2 تاریخ تشکیل کمیسیون معاملا...
بیشتر...