تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس مزایده گزار : شهرداری شهر قدس  تاریخ: 1395/11/05 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات پل عابر مکانیزه میدان قدس با قیمت پایه کارشناسی 240.000.000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( کانون تبلیغاتی از اداره ارشاد) اقدام نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس : شهر قدس بلوار انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس طبقه سوم امور قراردادها با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نماید. خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500.000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهر قدس سپرده شرکت در مناق...
بیشتر...

مزایده بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری-ارومیه

مزایده بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری-ارومیه مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/11/05 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/17/28133  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/17/28133 نوبت دوم شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهارراه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 480.000.000 ریال را به مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اد...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بدنه،داخل اتوبوس و جایگاه های CNG – کاشان

مزایده تبلیغات بدنه،داخل اتوبوس و جایگاه های CNG – کاشان مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/104  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم به شماره 95/104 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس بدنه و داخل ، بدنه های جایگاه های CNG و تابلوی پیریزمای 3 وجهی قسمت فوقانی ایستگاه های مکانیزه را در قبال انجام مزایده واگذار نماید. کلیه کانون ها یا شرکت های مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 95.11.14 مهلت دارند جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد به دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 95.11.16 اقدام نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات در مورخ 95.11.17 می باشد. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن : 55236060 - 031 فاکس : 55235999 - 031 م...
بیشتر...

مزایده اجاره و بهره برداری موقت از محلهای نصب تابلو تبلیغاتی

مزایده اجاره و بهره برداری موقت از محلهای نصب تابلو تبلیغاتی مزایده گزار : شهرداری شیبان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خوزستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شیبان در نظر دارد اجاره بهره برداری موقت از محل های مختلف سطح شهر شیبان جهت نصب تابلو 2*3 تبلیغاتی به مبلغ پایه 147.600.000 ریال را به مدت 3 سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی و کانونهای تبلیغاتی دعوت می گردد جهت دریافت مشخصات و آگاهی از شرایط مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 100.000 ریال واریز شده به حساب 3100001264008 سیبا بنام درآمد شهرداری شیبان به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 1- مبلغ ضمانتنامه یا سپرده شرکت در مزایده 7.380.000 ریال با اعتبار حداقل سه ماه است. 2- مهلت دریافت اسناد مزایده از مورخ 95.11.4 تا 95.11.16 می باشد. 3- آخرین فرصت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری ...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان

مزایده ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده در گیلان مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : 95/54/23 نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/54/23 نوبت اول نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان به آدرس رشت گلسار روبروی پمپ بنزین 1- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه: ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن محور رشت -انزلی (کمربندی خمام - فتاتو) 2-مدت قرارداد و بهره برداری : حداکثر 4 ماه دوره ساخت و 10 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است . 3- مهلت و محل دریافت اسناد : مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 95.11.12 از طریق پایگاه ملی مناقصات کشورر یا به صورت حضوری از واحد بازرگانی و سرمایه گذاری اداره کل موصوف 4-مهلت تحویل پ...
بیشتر...

مزایده اجاره و بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شیراز

مزایده اجاره و بهره برداری از بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : 95-967  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 967-95 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های لازم به خصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که ...
بیشتر...

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم

مزایده تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس ها در ملارد – نوبت دوم مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در نظر دارد تبلیغات داخل و بدنه اتوبوس های خود را برای مدت دو سال و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی شهرستان ملارد واجد واگذار نماید. موضوع مزایده: تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس تعداد اتوبوس: 67 مبلغ کارشناسی برای یک دستگاه اتوبوس: 5.000.000 کل اجاره 67 دستگاه اتوبوس برای یک سال شمسی : 4.20.000.000 ریال سپرده ریال: 201.000.000 واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 0106620181005 نزد بانک ملی بنام سازمان اتوبوسرانی ملارد و حومه در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سازمان اتوبوسرانی شهر...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری بهره برداری نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : 9511/21 مرحله اول نوبت اول  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی مزایده عمومی شماره 9511/21 مرحله اول نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد تبلیغاتی به مدت چهار سال واقع در میدان و بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی به متقاضیان واجدالشرایط مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ 95.11.18مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 95.11.20 و بازگشایی پاکت در ساعت 10 مورخ 95.11.21 می باشد. ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفاکس: 39-55241437(031) سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله سوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی استند محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.11.4 تا 95.911.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.11.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخ...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر

تجدید مزایده واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده در نسیم شهر مزایده گزار : شهرداری نسیم شهر  تاریخ: 1395/11/04 شماره آگهی : نوبت دوم 95/4  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی تجدید مزایده شماره 95/4 شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسیم شهر نسبت به واگذاری 4 دستگاه پل عابر پیاده جهت تبلیغات از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 56753655-021 داخلی 145 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. جانعلی زاده - شهردار نسیم شهر
بیشتر...