تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان (لمپوست ، استند) را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.9.1 تا 95.9.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.9.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فر...
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهری

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهری مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : مرحله دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر مرحله دوم شهرداری رستم آباد به استناد مصوبه شماره 10 مورخ 95.6.31 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی شهر به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 95.9.14 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند . تلفن های تماس : 34672223-013 و 34673982-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

مزایده واگذاری محل نصب تلویزیون شهری در شهر مرزی

مزایده واگذاری محل نصب تلویزیون شهری در شهر مرزی مزایده گزار : شهرداری مرزی  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی مزایده کتبی ( نوبت اول ) شهرداری مرزی کلا به استناد مجوز شماره 79 مورخ 95.7.17 شورای محترم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری محل نصب تلویزیون شهری به ابعاد 5*4 متر مربع واقع در خیابان اصلی شهر اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 95.9.14 به امور مالی شهرداری به آدرس بابل - بابل کنار - شهرداری مرزی کلا مراجعه و یا با شماره تلفن 2-32637831-011 تماس حاصل فرمایند. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. ضمنا آگهی نوبت دوم تجدید مزایده مورخه 95.9.6 درج خواهد شد. سید قاسم عبادیان - شهردار مرزی کلا آدرس و تلفن :فارس، امور مالی شهرداری به آدرس بابل - بابل کنار - شهرداری ...
بیشتر...

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق مزایده گزار : شهرداری بافق  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : 3726  آدرس : استان یزد شرح آگهی دعوتنامه شرکت در مزایده بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری بافق درنظردارد کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده بصورت استیجاری واگذار نماید 1-شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده به سایت اینترنتی www.bafgh.ir مراجعه نمایند حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.9.11 می باشد . 2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد . 3- هرگونه خط خوردگی شرط ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میگردد . 4- عدم ارائه پیشنهاد در وقت مقرر به منزله انصراف از شرکت د...
بیشتر...

مزایده واگذاری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده در تهران

مزایده واگذاری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده در تهران مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/2  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 95/2 نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران موضوع مزایده : واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پلهای عابر پیاده به شرح ذیل: واگذاری بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی دو پل عابر و سواره رو محور آزادراه تهران - قم زمان دریافت اسناد : از تاریخ 95.9.1 لغایت ساعت 16/15 مورخ 95.9.6 می باشد نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران - تهران نو - بعد از سی متری نارمک - نرسیده به خاقانی - ایستگاه ابوریحان - اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای - اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی (از آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR) مهلت ارائه اسناد: حداکثر تا ساعت 10/3...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری- نوبت دوم

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری- نوبت دوم مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی :  نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ، سه عدد استند دو وجهی و سه عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال جنوب (میدان گیل) و بیست و پنج عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال غرب (جاده فومن) خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.8.29 لغایت 95.9.4 ضمن همراه داشتن معرفی نامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد ب...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در سنندج- مرحله دوم

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در سنندج- مرحله دوم مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت اول  آدرس : استان کردستان شرح آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول سازمان اتوبوسرانی شهرداری سنندج در نظر دارد سازمان اتوبوسرانی بیلبوردهای تبلیغاتی واقع در پارک سوار ناصر خسرو و بدنه اتوبوسهای ملکی سازمان و سایبان های سطح شهر سنندج را به منظور بهره برداری تبلیغاتی در ازای دریافت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید لذا از تمامی علاقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف مدت یک ده روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان طالقانی سازمان اتوبوسرانی مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 33124505 تماس حاصل فرمایند. آدرس و تلفن :کردستان, سنندج واحد...
بیشتر...

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس های شهری – تربت جام

مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس های شهری – تربت جام مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری تربت جام  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس های واحد شهری به اطلاع میرساند سازمان اتوبوسرانی شهرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام تبلیغات بدنه و داخل اتوبوس های واحد شهری را از طریق مزایده کتبی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم پیشنهاد به امور مالی سازمان مراجعه نمایند. تلفن تماس: 52532990-051 حسن سالار - مدیرعامل سازمان  
بیشتر...

مزایده واگذاری ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان

مزایده واگذاری ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن کرمان  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 1م-95-57  آدرس : استان کرمان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 1م-95-57 نوبت دوم 1- موضوع مزایده : واگذاری تعداد 20 عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن ایستگاه راه آهن کرمان (فلکسی و بنر) 2- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مزایده می باشد. 3- مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد. 4- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 95.8.29 حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.9.7 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریز به مبلغ 300.000 ریال به حساب 2176403803004 نزد سیبا بنام راه آهن قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی واریز به نشانی : کرمان ، جاده ته...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی رشت- نوبت ۲

مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی رشت- نوبت ۲ مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت  تاریخ: 1395/08/29 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی اسناد مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از ایستگاه های اتوبوس BRT واقع در خیابان امام خمینی (ره)، تبلیغات بر روی 6 دستگاه لایت باکس بر روی سقف ماشین های برقی، تبلیغات بر روی 12 باجه فروش بلیط و همچینین تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های شهری خود را به مدت یک سال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 1395.08.29 لغایت 1395.09.04 ضمن همراه داشتن معرفی نامه و فیش بین ...
بیشتر...