مزایده واگذاری تبلیغات محیطی در تهران نوبت دوم

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی در تهران نوبت دوم مزایده گزار : سازمان همیاری شهرداری های استان تهران  تاریخ: 1395/11/03 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم سازمان همیاری شهرداری های استان تهران در نظر دارد در خصوص واگذاری تبلیغات محیطی (تابلوهای منصوب برروی پل های هوایی - بیلبوردها - تابلو تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس - ساخت ، نصب و واگذاری و بهره برداری از 60 عدد استرابورد) از طریق مزایده اقدام نماید. لذا شرکتهای واجدشرایط می توانند جهت خرید اوراق حاوی شرایط شرکت در فراخوان ظرف مدت ده روز پس از انتشار به دبیرخانه سازمان واقع در تهران خیابان ستارخان - خیابان پاتریس لومومبا - خیابان شهید رامین ملکوتی شرقی - پلاک 4 مراجعه و یا با شماره تلفن 66900017 معاونت بازرگانی تماس حاصل نمایند. روابط عمومی
بیشتر...

مزایده بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه

مزایده بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در شریفیه مزایده گزار : شهرداری شریفیه  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 792 مورخ 95.6.24 شورای اسلامی شهر شریفیه ساخت و نصب و بهره برداری از حدود 55 فیکسچر تبلیغاتی در حاشیه جاده شریفیه - محمدیه و داخل شهر را با مشخصات ذیل به مدت چهار سال با ضریب افزایش سالیانه 20 درصد به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده در مدت زمان اعلام شده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. زمان دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آخرین آگهی محل دریافت اسناد دبیرخانه شهرداری شریفیه مهل...
بیشتر...

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود

مزایده احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در نشتارود مزایده گزار : شهرداری نشتارود  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری نشتارود در نظر داد نسبت به احداث تعدادی سایبان ایستگاه تاکسی در سطح شهر با مجوز بهره برداری تبلیغاتی توسط برنده مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر یک هفته پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات به واحد مالی شهرداری مراجعه فرمایند. شهرداری نشتارود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می بایست مبلغ 20000000 ریال به حساب شهرداری نشتارود واریز و یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند. هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. منصور ابوالقاسمی شهردار نشتارود
بیشتر...

مزایده تعداد 2 دهنه پل هوایی در شهرستان نور – نوبت دوم

مزایده تعداد 2 دهنه پل هوایی در شهرستان نور – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری نور  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان مازندران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری نور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 206 مورخ 95.6.27 تعداد 2 دهنه پل هوایی عابر پیاده و 3 دستگاه بیلبورد را از طریق مزایده عمومی برای مدت دو سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی ذیصلاح می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری نور مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. سید مجید موسوی- شهردار نور تاریخ انتشار نوبت اول: 95.10.22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95.11.01
بیشتر...

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد

تجدید مزایده یک بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی- خرم آباد مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : -  آدرس : استان لرستان شرح آگهی تجدید آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظردارد تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را ازطریق مزایده عمومی به مدت چهار سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ سی و یک میلیون و دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت ، کوچه مجد کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول دوم و سوم سپرده آنان...
بیشتر...

مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی

مزایده آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی مزایده گزار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  تاریخ: 1395/11/02 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/55  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان مزایده عمومی 95/55 نوبت اول نام سازمان مزایده گذار : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع مزایده : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد زمان های پذیرش ، جذب و پخش آگهی های بازرگانی شبکه های رادیویی و تلویزیونی بومی و محلی مراکز استانها شامل : آگهی مستقیم (تیزر) ، زیرنویس ، دعوت به تماشا (تقدیم برنامه) ، نشان آگهی (آرم آگهی) ، حک آرم و گزارش آگهی به تعداد 30 مرکز و 3 شبکه محلی (آبادان - کیش و مهاباد) را به صورت یکجا و قطعی به شرح اسناد مزایده از تاریخ 96.1.1 لغایت 96.12.29 به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور خرید اسناد و آگاهی از شرایط مزایده از تاریخ 95.11.3 ح...
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب و اجاره 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده ساخت و نصب و اجاره 2 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/10/30 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 967-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 967-95 نوبت اول: 95.10.28 نوبت دوم: 95.10.30 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد ساخت و نصب و اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل میآید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بولوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و ...
بیشتر...

مزایده واگذاری امتیاز برپایی نمایشگاه بین المللی

مزایده واگذاری امتیاز برپایی نمایشگاه بین المللی مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس  تاریخ: 1395/10/30 شماره آگهی : -  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در نظر دارد واگذاری امتیاز برپایی نمایشگاه بین المللی خود را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای نمایشگاهی واجد شرایط و تایید صلاحیت شده واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی و اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند. جزئیات و شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد. 1- محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات : شیراز ، شهرک گلستان ، بولوار دهخدا ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس ، ساختمان اداری ، واحد دبیرخانه 2- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده مبلغ 300.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 701686462 یا ...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی در احمدآباد مستوفی

مزایده اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی در احمدآباد مستوفی مزایده گزار : شهرداری احمدآباد مستوفی  تاریخ: 1395/10/30 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شهرداری احمدآباد مستوفی در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 4/5821 ش ش الف مورخ 95.7.11 نسبت به اجاره تابلو سه وجهی و تک وجهی واقع در پیامبر اکرم و همچنین اجاره عرصه به متراژ 106 متر جهت احداث پارک بادی واقع در پارک شهید خورشیدی با مشخصات ذیل اقدام نمایند. از کلیه شرکتهای واجد شرایط با موضوع فعالیت مربوط به اساسنامه دعوت به عمل می آید از تاریخ 95.11.7 تا پایان وقت اداری روز 3شنبه مورخ 95.11.19 با در دست داشتن معرفی نامه شرکت و کارت شناسایی به نشانی احمد آباد مستوفی نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان ولیعصر (عج) پلاک 80 ساختمان مرکزی شهرداری امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-56718290 ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از لمپوست های تبلیغاتی در گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از لمپوست های تبلیغاتی در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/10/29 شماره آگهی : مرحله چهارم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی- مرحله چهارم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از لمپوست های تبلیغاتی محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.10.29 تا 95.11.10 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.11.10 در پاکت لاک و مهر شده به دبیر...
بیشتر...