مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 7-37-96  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 7-37-96 نوبت اول اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد 3- مهلت خرید اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96.2.7 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک ملی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد /کد 8511) واریز گردد. 5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد. 6- محل خرید حضوری اسناد مزایده مشهد...
بیشتر...

مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم

مزایده واگذاری سه طرف پل در شهرستان آبیک – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری آبیک  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان قزوین شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شهرداری آبیک در نظر دارد پیرو مجوز شماره 2071 مورخ 95.11.16شورای اسلامی محترم شهر آبیک نسبت به واگذاری سه طرف پل بصورت قسمت شرقی و یک طرف قسمت غربی لاین جنوبی جهت تبلیغات و بصورت اجاره بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی به افراد و شرکتهای متقاضی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و ارائه اسناد در ساعات اداری به ساختمان شهرداری واقع در بلوار طالقانی طبقه اول واحد مالی مراجعه نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می‌باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/14/1  آدرس : استان قم شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 96/14/1 نوبت اول موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانتنامه بانکی مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 96.2.7 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 96.2.18 زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 96.2.19 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود. جهت کس...
بیشتر...

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : -  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری محلهایی به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید. 16 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی (4 عدد پایانه شهید چمران- 7 عدد پایانه سه راه رجایی شهر - 3 عدد پایانه شهید سلطانی- 2 عدد پایانه فاز 4 مهرشهر) پایه اجاره ماهیانه هر سایبان مبلغ 3.500.000 ریال (کل سایبان ها ماهیانه مبلغ 56.000.000 ریال) و قرارداد به مدت دو سال و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال می باشد (طبق اسناد مزایده، صرفاً اشخاص حقوقی و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده می باشند. پارکینگ های مکانیزه میدان توحید و فردیس- پا...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری

مزایده واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان لرستان شرح آگهی آگهی مزایده (نوبت اول) سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری تک وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب سپرده 100800502964 نزد بانک شهر شعبه انقلاب خرم آباد به نام سازمان فرهنگی ورزشی، پیشنهادات خود را همراه با فیش واریزی به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکتهای در بسته به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امت، کوچه مجد، کد پستی 6813818489 تحویل نمایند. - سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. - در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده ...
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده شهر رستم آباد جهت تبلیغات محیطی شهر مرحله سوم شهرداری رستم آباد در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی به وسیله تعداد 6 عدد استند به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 96.2.9 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند. تلفن های تماس : 34672223-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

مزایده اجاره پارکینگ و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهرضا

مزایده اجاره پارکینگ و اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهرضا مزایده گزار : شهرداری شهرضا  تاریخ: 1396/01/28 شماره آگهی : مرحله دوم نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم شهرداری شهرضا در نظر دارد اجاره پارکینگ واقع در خیابان شورا، اجاره پارکینگ بازار و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. بهای فروش اسناد 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد ساعت 14/30 روز دوشنبه مورخ 96.02.04 تاریخ گشایش اسناد ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ...
بیشتر...

مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی در هرسین

مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی در هرسین مزایده گزار : شهرداری هرسین  تاریخ: 1396/01/28 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان کرمانشاه شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر هرسین جهت نصب بروشورو بنرهای تبلیغاتی به مدت یک سال شمسی به شرح ذیل اقدام نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای خرید و دریافت اسناد، مدارک، مشخصات مزایده پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا 4 روز اداری (کاری) پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه و ضمن بازدید از محل مورد اجاره در مزایده مذکور شرکت نمایند. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز اداری (کاری) می باشد. زمان ومحل بازگشایی پیشنهادها در آگهی نوبت دوم مشخص می گردد. هزینه برآورد کارشناسی و...
بیشتر...

تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه

تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه مزایده گزار : شهرداری بندر گناوه  تاریخ: 1396/01/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان بوشهر شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری بندر گناوه در نظر دارد موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی کتبی به شرکتها و کانون تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغاتی شهری بصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد. 2- تضمین شرکت در مزایده که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و با اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی در کازرون

تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی در کازرون مزایده گزار : شهرداری کازرون  تاریخ: 1396/01/27 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند. 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال می باشد. 2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون نزد ...
بیشتر...