بررسی موقعیت تبلیغات در ایستگاه اتوبوس

بررسی موقعیت تبلیغات در ایستگاه اتوبوس یکی از وسایل نقلیه عمومی که به دفعات از سوی شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد، اتوبوس های شهری است که مانند هر وسیله دیگری مشکلات و فواید خاص خود را دارد. داشتن یک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سیستم های حمل ونقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد اما مناسب بودن این ایستگاه ها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد؛ از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این موارد را برعهده دارند. موقعیت ایستگاه اتوبوس مناسب، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج داشته باشند از دید شهروندان یک ایستگاه خوب باید دارای محیط دید بالا و امکان سوار شدن آسان به اتوبوس را داشته باشد. رشد و توسعه شهرها در سال هاي اخير و به تبع آن افزايش جمعيت شهرها، مشكلات عديده اي را براي ساكنان بوجود آورده است كه از آن جمله، معضلات بوجود آمده در حمل و نقل مي باشد. حمل و نقل و جا به جايي انـسان و ك...
بیشتر...