مناقصه اجرای تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در رامشیر

مناقصه اجرای تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در رامشیر مناقصه گزار: شهرداری رامشیر  تاریخ: 1394/08/16 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : خوزستان ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت اول شهرداری رامشیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 94.7.13-2590 شورای اسلامی شهر رامشیر (پروژه خرید و اجرای تجهیزات پارکی و مبلمان شهری) را از طریق شرکتها و پیمانکاران و کارگاه های تولیدی واجد شرایط واگذار نماید . ردیف موضوع مدت مبلغ اولیه مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه  1 پروژه خرید و اجرای تجهیزات پارکی و مبلمان شهری 3 ماه 6.500.000.000 325.000.000 ریال شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ درج آکهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه 94.08.30 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 5000000 ریال به حساب 0105921577009 بانک ملی به  نام شهرداری رامشیر نسبت به خرید اسناد از واحدهای امور قراردادهای شه...
بیشتر...

مناقصه عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری در رشت

مناقصه عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری در رشت مناقصه گزار: شهرداری رشت  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: 52/18/1 - 94 نوبت اول  آدرس : گیلان، رشت خیابان سعدی بعد از تقاطع خیابان معلم ساختمان شماره یک شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 52/18/1 - 94 نوبت اول نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری رشت ( حوزه معاونت عمرانی شهرداری رشت ) شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده : عنوان پروژه : عملیات پیاده روسازی و مبلمان شهری چهارراه میکائیل تا میدان فرهنگ (سمت راست ) و میدان فرهنگ تا مصلی (دو طرف ) 42 درصد نقدی - 58 درصد غیر نقدی برآورد اولیه به ریال : 4.396.941.993 میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی : 220.000.000 ریال مدت اجرای پروژه: 3 ماه پایه : 5 رشته : ابنیه تاریخ چاپ آگهی نوبت اول 94.5.21 و نوبت دوم 94.5.28 مهلت خرید اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 94.5.28 ا...
بیشتر...

نصب تابلوهای معرفی اماکن شهری در معابر فرعی قزوین

نصب تابلوهای معرفی اماکن شهری در معابر فرعی قزوین مجموعه تابلوهاي معابر شهري جزيي از مبلمان شهري با کارکرد اطلاع رساني محيطي هستند که نظم بخشي به آنها تاثير بسزايي در کاهش اغتشاشات بصري و افزايش خوانايي محيط شهري دارد. سعيد ميزاني ، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت : در راستاي ساماندهي تابلوهاي راهنماي معابر شهري ، طراحي و نصب تابلوي معرفي اماکن واقع در معابر فرعي و کوچه ها صورت گرفت. به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي شهرداري قزوين ، ميزاني افزود : نصب تابلو در ابتداي مسير، براي راهنمايي شهروندان و مراجعان برخي از مراکز و موسسات داراي مجوز فعاليت که در معابر فرعي و يا کوچه ها واقع شده‌اند ضروريست که تاکنون بدليل نبود ضوابط مشخص در اين زمينه اينگونه موسسات اقدام به نصب تابلو بصورت سليقه‌اي مي‌کردند. وی ادامه داد : در مرحله اول اين سازمان اقدام به نصب 50 تابلو در شهر کرد که از ويژگي‌هاي اين تابلوها مي‌توان به ابعاد منا...
بیشتر...

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران مناقصه گزار: شهرداری گلوگاه  تاریخ: 1394/03/16 شماره آگهی: مرحله دوم شماره 1305 آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری گلوگاه در نظر دارد اجرای مبلمان شهری بلوار امام رضا (ع) را با مبلغ برآورد 4.000.000.000 ریال بدون تعدیل بر مبنای برآورد مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای رزومه در زمینه موضوع آگهی می توانند از تاریخ 94.3.9 لغایت ساعت 12 مورخ 94.3.23 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی و یا به واحد فنی عمران به آدرس شهرداری گلوگاه مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) مبلغ 25.000.000 ریال ، پاکت ب (اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت رزومه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده ...
بیشتر...

مناقصه مبلمان شهری در تهران

مناقصه مبلمان شهری در تهران مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی شناسایی تولیدکنندگان و پیمانکاران مبلمان شهری با توجه به لزوم تعیین توان فنی و اجرایی پیمانکاران واجد صلاحیت در زمینه پروژه های مبلمان شهری از کلیه شرکتها و پیمانکاران توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی WWW.ZIBASAZI.IR مراجعه نمایند. روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران
بیشتر...

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران

مناقصه اجرای مبلمان شهری در گلوگاه مازندران مناقصه گزار: شهرداری گلوگاه  تاریخ: 1394/03/09 شماره آگهی: مرحله اول شماره 1305 آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری گلوگاه در نظر دارد اجرای مبلمان شهری بلوار امام رضا (ع) را با مبلغ برآورد 4.000.000.000 ریال بدون تعدیل بر مبنای برآورد مشخصات فنی پیوست آگهی مناقصه به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . لذا شرکتهای پیمانکاری دارای رزومه در زمینه موضوع آگهی می توانند از تاریخ 94.3.9 لغایت ساعت 12 مورخ 94.3.23 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی و یا به واحد فنی عمران به آدرس شهرداری گلوگاه مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) مبلغ 25.000.000 ریال ، پاکت ب (اساسنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت رزومه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ( و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شد...
بیشتر...

مناقصه خرید مبلمان شهری در ایذه

مناقصه خرید مبلمان شهری در ایذه مناقصه گزار: شهرداری ایذه  تاریخ: 1394/02/22 شماره آگهی: نوبت سوم آدرس: خوزستان، خیابان آیت الله طالقانی بالاتر از میدان امام علی (ع) ساختمان اداری شهرداری ایذه شرح آگهی آگهی مناقصه عمومیشهرداری ایذه در نظر دارد به استناد موافقتنامه با معاونت برنامه و بودجه استانداری خوزستان به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید . موضوع مبلغ اولیه ریال مدت اجرای پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ریال خرید مبلمان شهری   3.400.000.000   یک ماه   5% مبلغ پایه از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به حوزه برنامه ریزی شهرداری ایذه به ادرس خیابان آیت الله طالقانی بالاتر از میدان امام علی (ع) ساختمان اداری شهرداری ایذه مراجعه نمایند. یا با شماره تلفن 06143622019 تماس حاصل نمایند .هزینه انتشار آگهی د...
بیشتر...

مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری بافت تاریخی در تهران

مناقصه خرید و نصب مبلمان شهری بافت تاریخی در تهران مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران  تاریخ: 1394/02/07 شماره آگهی: شماره 3-4-94 آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی ، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2 ، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهر تهران شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شماره 3-4-94 مناقصه گزار :سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه عبارت است از خرید و نصب مبلمان شهری بافت تاریخی میدان مشق به شرح مندرجات اسناد مناقصه برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 1.485.800.000 ریال شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد: شرکتهای واجد صلاحیت فتی و حسن سابقه همکاری در حوزه های تخصصی مبلمان شهری و نیز شرکتهای دارای رتبه از سازمان زیباسازی شهر تهران تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اگهی به مدت 10 روز با احتساب تعطیلات از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعدازظهر توز...
بیشتر...

مناقصه خرید لوازم مبلمان شهری در شهرستان ابهر

مناقصه خرید لوازم مبلمان شهری در شهرستان ابهر مناقصه گزار: شهرداری ابهر  تاریخ: 1394/01/24 شماره آگهی: نوبت سوم آدرس: زنجان، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم موضوع مناقصه: خرید لوازم مبلمان شهری به شرح جدول ذیل: ردیف نام کالا تعداد  1 ست های ورزشی 120 عدد  2 کفپوش گرانول 400 متر مربع  3 وسایل بازی پلی اتیلن 10 دستگاه  4 میز پینگ پنگ 10 عدد  5 میز شطرنج 10 عدد  6 فوتبال دستی 5 عدد مبلغ اعتبار و برآورد اولیه: 2.200.000.000 ریال مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا روز شنبه مورخ 94.2.5هزینه انتشار  آگهی در روزنامه های سراسری و مطبوعات محلی به عهده برنده مناقصه می باشد. لذا مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و مشاهده نمونه مشخصات کالاها به امور قراردادهای شهرداری ابهر مراجعه نمایند. شهرداری ابهر در مورد رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختا...
بیشتر...

مناقصه خرید مبلمان شهری در شهرستان ایذه

مناقصه خرید مبلمان شهری در شهرستان ایذه مناقصه گزار: شهرداری ایذه  تاریخ: 1394/01/16 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: خوزستان، خیابان آیت الله طالقانی ، بالاتر از میدان امام علی (ع) ، ساختمان اداری شهرداری ایذه شرح آگهی آگهی مناقصه عمومیشهرداری ایذه در نظر دارد به استناد موافقت نامه با معاونت برنامه و بودجه استانداری خوزستان به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید . موضوع مبلغ اولیه ریال مدت اجرای پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ریال خرید مبلمان شهری   3.400.000.000   یک ماه   5% مبلغ پایه از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به حوزه برنامه ریزی شهرداری ایذه به ادرس : خیابان آیت الله طالقانی بالاتر از میدان امام علی (ع) ، ساختمان اداری شهرداری ایذه مراجعه نمایند. یا با شماره تلفن 06143622019 تماس حاصل نمایند.هزینه انتشا...
بیشتر...