مناقصه ساخت ایستگاه تجمعی مسافر VIP و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

مناقصه ساخت ایستگاه تجمعی مسافر VIP و بهره برداری از فضای تبلیغاتی  مناقصه گزار: سازمان اتوبوسرانی قم و حومه  تاریخ: 1393/12/10 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: قم، قم، بلوار شهید خداکرم ، جنب ترمینال مسافربری شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی و مزایده (نوبت دوم)سازمان اتوبوسرانی قم و حومه در نظر دارد: 1- ساخت ایستگاه تجمعی مسافر VIP و بهره برداری از فضای تبلیغاتی ایستگاه های مذکور توسط کانون های تبلیغاتی (تجدیدآگهی)2- واگذاری بهره برداری از 5 دستگاه مینی بوس ایسوزو (نوبت اول)3- فروش لوامز و قطعات یدکی نو (شهاب آکورا) (نوبت اول)بصورت مجزا و بر اساس شرایط مربوطه هر یک با رعایت مقررات و ضوابط واگذار نماید: لذا متقاضیان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم به واحد امور مالی سازمان اتوبوسرانی قم واقع در بلوار شهید خداکرم ، جنب ترمینا...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی اصفهان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی اصفهان  مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان  تاریخ: 1393/12/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی مجتمع تجاری عباسی ط همکف واحد 107) شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان درنظردارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 15 مجموعه از مجموعه های خود شامل بازارهای روز کوثر ، میدان مرکزی میوه و تره بار و شهرک کارگاهی امیرکبیر را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید .متقاضیان می توانند ازتاریخ 1393.12.6 تا پایان وقت اداری مورخه 1393.12.20 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط با روابط عمومی سازمان واقع در خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی مجتمع تجاری عباسی ط همکف واحد 107 مراجعه نموده و پس ازاخذ تاییدیه نسبت به واریز مبلغ 500.000 ریال بابت...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی  مزایده گزار: شهرداری بابل  تاریخ: 1393/12/06 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران، شرح آگهی   آگهی مزایده عمومیشهرداری بابل در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی روی تیرهای روشنایی و رفیوژ میانی (به صورت لمپوست بنر به ابعاد 200CM*80CM مسیرهای زیر را به صورت جداگانه از طریق مزایده عمومی به کانون های معتبر دارای مجوز اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برای مدت سه سال به صورت استیجاری واگذار نماید: محل بهره برداری متراژ متر مربع مبلغ پایه ماهیانه سال اول هر متر مربع ربال سپرده شرکت در مزایده ریال  بلوارهای آیت الله خامنه ای ، طبرسی، امام رضا(ع  384  70.000  59.000.000 لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز 3شنبه 93.12.19 همراه با معرفی نامه به دفتر فنی و امور پیمانهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده ...
بیشتر...