مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در تهران

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار: مجتمع کامپیوتر پایتخت  تاریخ: 1394/07/27 شماره آگهی: -  آدرس : تهران، دفتر هیئت مدیره واقع در ابتدای بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه 5، واحد 509 شرح آگهی مجتمع کامپیوتر پایتخت در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی خود را واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 94.08.15 به دفتر هیئت مدیره واقع در ابتدای بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه 5، واحد 509 مراجعه فرمایند. 09123595961-88886972
بیشتر...

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در گرمدره

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در گرمدره مزایده گزار: شهرداری گرمدره  تاریخ: 1394/07/12 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس : تهران، کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران، کرج شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری گرمدره در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی در سطح شهر گرمدره را جهت اجاره از طریق مزایده عمومی به شخص حقیقی/ حقوقی واجد شرایط و صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید. متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 94.07.14 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران، کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 150.000.000 ریال بصورت واریز وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی متقاضیان پیشنهاد می بایست پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری مورخ 94.07.16 به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحو...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز مزایده گزار: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/25 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/44  آدرس : فارس، میدان ولیعصر عج ، بلوار پیرنیا ، خیابان مثنوی کوچه 1 پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس شرح آگهی مزایده عمومی شماره 94/44 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی ( پشت جایگاه کیوسکها و سایبانها ) واقع در سطح شهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 94.5.25 تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 94.6.4 به محل دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واقع در میدان ولیعصر عج ، بولوار پیرنیا ، خیابان مثنوی ، کوچه یک پشت در...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان مزایده گزار: شرکت فرودگاههای کشور - اداره کل فرودگاه های استان کرمان  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: -  آدرس : کرمان، فرودگاه بین المللی کرمان - انتهای بلوار جمهوری ، اداره کل فرودگاه استان کرمان ، اداره بازرگانی و حقوقی شرح آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد در راستای ارتقاء تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی , نسبت به واگذاری بهره برداری از رستوران business class - فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان به شرح ذیل به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب (1358 ) و آئین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به بخش خصوصی اقدام نماید . بهره برداری از 253 متر مربع فض...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/04/30 شماره آگهی: - آدرس: آذربایجان شرقی،تبریز، خیابان آزادی حد فاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیبا سازی شهرداری تبریز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 4178/76 مورخ 94.4.15 پک شماره 13 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید . 1- جمع مساحت پک سیزده 285 متر مربع به قیمت پایه 4.167.570.000 ریال به مدت دو سال شمسی 2- واریز مبلغ 210.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد . 3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز ...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/04/11 شماره آگهی: - آدرس: آذربایجان شرقی، خیابان آزادی حد فاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیبا سازی شهرداری تبریز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 1816/76 مورخ 94.2.27 در نظر دارد محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید : 1- جمع مساحت پک مذکور 404 متر مربع به قیمت پایه 5.903.656.000 ریال به مدت دو سال شمسی 2- واریز مبلغ 296.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد . 3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یک...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار: اداره کل راه آهن فارس  تاریخ: 1394/03/18 شماره آگهی: 58/94/2 م نوبت دوم آدرس:  فارس، شیراز- جاده شیراز،سپیدان، بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه، ایستگاه راه آهن، اداره کل راه آهن فارس، امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 58/94/2 م نوبت دوم اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن شیراز و پل صدرا واقع در محور اداره کل راه آهن فارس به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. موضوع مزایده : واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات در سالن های مسافربری و پل صدرا در محور اداره کل راه آهن فارس طبق اسناد مزایده. توضیح: داشتن مجوز فعالیت در زمینه امور تبلیغاتی از مراجع ذیصلاح برای متقاضیان در مزایده الزامی است . برآورد کل قیمت جهت...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در راه آهن شیراز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در راه آهن شیراز مزایده گزار: اداره کل راه آهن فارس  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: 58/94/2 م آدرس: فارس ، شیراز - جاده شیراز - سپیدان ، بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه ، ایستگاه راه آهن ، اداره کل راه آهن فارس ، امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 58/94/2 م اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات مطرح در سالن مسافری ایستگاه راه آهن شیراز و پل صدرا واقع در محور اداره کل راه آهن فارس به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. موضوع مزایده : واگذاری فضاهای مناسب جهت امور تبلیغات در سالن های مسافربری و پل صدرا در محور اداره کل راه آهن فارس طبق اسناد مزایده. توضیح : داشتن مجوز فعالیت در زمینه امور تبلیغاتی از مراجع ذیصلاح برای متقاضیان در مزایده الزامی است. برآورد کل قیمت جهت واگذاری سه...
بیشتر...

مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/03/12 شماره آگهی: - آدرس: آذربایجان شرقی، خیابان آزادی ، حد فاصل چهار راه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیبا سازی شهرداری تبریز شرح آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 1819/76 مورخ 94.2.27 ، پک شماره 11 فضای تبلیغاتی را در مرحله دوم از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید : 1- جمع مساحت پک مذکور 404 متر مربع به قیمت پایه 5.903.656.000 ریال به مدت دو سال شمسی 2- واریز مبلغ 296.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد . 3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 94.3.20 می باشد...
بیشتر...

مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد

مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: - آدرس: تهران ، - شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 260 مترمربع واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد درنظردارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و مشایعین فرودگاه، نسبت به واگذاری فضاهای تبیلغاتی به متراژ حدود 260 متر مربع واقع در سالن های عمومی و ترانزیت ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارا...
بیشتر...