مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی

مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/07/01 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پکهای شماره 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 20 و 21 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید. 1. جمع مساحت پک سه 368 مترمربع به قیمت پایه 4175360040 ریال و جمع مساحت پک پنج 411 مترمربع به قیمت پایه 9638244000 ریال و جمع مساحت پک هفت 424/75 مترمربع به قیمت پایه 7748037000 ریال و جمع مساحت پک نه 266 مترمربع به قیمت پایه 5781336000 ریال و جمع مساحت پک بیست 350 مترمربع به قیمت پایه 7729920000 ریال جمع مساحت پک ده 248 مترمربع به قیمت پایه 4477452000 ریال جمع مساحت پک بیس...
بیشتر...

مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی نوبت دوم

مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی نوبت دوم مزایده  گزار : شهرداری چناران  تاریخ: 1395/06/28 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی مزایده (نوبت دوم) شهرداری چناران در نظر دارد به کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر و حاشیه جاده آسیایی اعم از پلهای عابر پیاده ، بیلبورد ها ، تاج پل زیرگذر، استندها و رولاپها را از طریق مزایده و بر اساس نرخ پایه کارشناس رسمی دادگستری به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه مدیران کانونهای آگهی و تبلیغاتی می توانند از تاریخ 95.6.23 تا 95.6.29 جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده به نسبت بر عهده برنده خواهد بود. محمد قهروی - شهرداری چناران
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 95/05/30 شماره آگهی :  -  آدرس : آذربایجان شرقی ، - شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 3403/76 مورخ 95/04/27 در نظر دارد پک های شماره 1 و 2 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید : 1) جمع مساحت پک یک 396 مترمربع به قیمت پایه 5066318400 ریال و جمع مساحت پک دو 460 مترمربع به قیمت پایه 7208150400 ریال به مدت دو سال شمسی . 2) واریز مبلغ 254/000/000 ریال از بابت پک 1 و واریز مبلغ 361/000/000 ریال از بابت پک 2 به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد . 3) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه م...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/12/16 شماره آگهی : -  آدرس :  آذربایجان شرقی، خیابان آزادی، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان، ضلع غربی بازار روز، جنب بانک شهر، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 76/111000 مورخ 94/10/19 در نظر دارد پک شماره 4 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکت ها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید : 1 ) جمع مساحت پک چهار 274 مترمربع به قیمت پایه 3.096.368.000 ریال به مدت دو سال شمسی . 2 ) واریز مبلغ 155.000.000 ریال از بابت پک 4 به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد . 3 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در اصفهان

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در اصفهان مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان  تاریخ: 1394/11/27 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی بازارهای سازمان را از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ 94.11.25 تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.5 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط به روابط عمومی سازمان واقع در خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، مجتمع عباسی، طبقه همکف واحد 107 مراجعه و پس از کسب اطلاعات لازم با ارایه فیش مربوط به واریز (هزینه تهیه اسناد مزایده) به مبلغ 500.000 ریال در وجه حساب سیبا شماره 3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) نسبت به در...
بیشتر...

مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی مهرآباد

مناقصه واگذاری فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی مهرآباد مناقصه گزار : اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  تاریخ: 1394/11/06 شماره آگهی : -  آدرس : تهران، فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمنیال شماره 2، طبقه همکف شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی واقع در ترمینال 1 فرودگاه مهر آباد اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات سالن های ورودی و خروجی مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه ، نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 450 متر مربع واقع در سالن های ورودی و خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهر آباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن ، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه ا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در مشهد مزایده  گزار: اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1394/09/07 شماره آگهی : شماره 44-37-94  آدرس : خراسان رضوی، مشهد - میدان راه آهن - اداره کل راه آهن خراسان - حوزه مدیریت - امور قرارداها و خریدها شرح آگهی آگهی مزایده مزایده شماره 44-37-94 اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن مسافری ، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های راه آهن خراسان را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن خراسان شرح مختصر موضوع مزایده : مزایده بهره برداری فضاهای تبلیغاتی سالن مسافری ، زیرگذرها و روی سکوهای ایستگاه های راه آهن خراسان مهلت خرید اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 94.9.18 محل خرید حضوری اسناد مزایده: مشهد - میدان راه آهن - اداره کل راه آهن خراسان - حوزه مدیریت - امور ...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی پلدشت

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی پلدشت مزایده  گزار: شهرداری پلدشت  تاریخ: 1394/09/01 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : آذربایجان غربی ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری پلدشت به استناد بند 7 مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 845 مورخه 94.7.22 و تائید نهایی منطقه ای آزاد ماکو مورخه 94.8.13 در نظر دارد وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر را به شرح جدول ذیل واگذار نماید. متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت کسب اطلاعات کافی و تکمیلی و دریافت فرم تقاضاهای تا مورخه 94.9.10 به واحد املاک شهرداری مراجعه فرمایند . ردیف قیمت پایه از قرار سالیانه به ریال 5 درصد سپرده به ریال  1  74.750.000  3.737.500 سید محمد تقی حسن زاده -شهردار پلدشت
بیشتر...

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در تبریز مزایده  گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/08/20 شماره آگهی : -  آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره 8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید. 1- جمع مساحت پک هشت 170/5 مترمربع به قیمت پایه 2.551.934.000 ریال به مدت 2 سال شمسی و جمع مساحت پک شانزدهم 218 مترمربع به قیمت پایه 2.569.600.000 ریال به مدت دو سال شمسی 2- واریز مبلغ 128.00.000 ریال از بابت پک 8 و واریز مبلغ 130.000.000 ریال از بابت پک 16 به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمان...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1394/07/29 شماره آگهی: -  آدرس : آذربایجان شرقی، خیابان آزادی- حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان- ضلع غربی بازار روز- جنب بانک شهر- سازمان زیباسازی شهرداری تبریز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پک های شماره 15.8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید. 1- جمع مساحت پک هشت 170/5 مترمربع به قیمت پایه 2.551.934.000 ریال به مدت 2 سال شمسی و جمع مساحت پک پانزده 142 مترمربع به قیمت پایه 2.306.216.000 ریال به مدت دو سال شمسی و مساحت پک شانزدهم 218 مترمربع به قیمت پایه 2.569.600.000 ریال به مدت دو سال شمسی 2- واریز مبلغ 128.00.000 ریال از بابت پک 8 و واریز مبلغ 116.000.000 ریال از بابت پک 15 و واریز مبلغ 130.000.000 ر...
بیشتر...