تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح پلدشت

تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح پلدشت مزایده گزار : شهرداری پلدشت  تاریخ: 1395/11/30 شماره آگهی : چاپ اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر - چاپ اول شهرداری پلدشت در نظر دارد با استیذان از بند یک مصوبه شماره 1118 مورخه 95.9.30 شورای محترم شهر و تایید نهایی منطقه ای آزاد ماکو وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر را واگذار نماید. متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت کسب اطلاعات کافی و تکمیلی و دریافت فرم تقاضاهای تا مورخه 95.12.17 به واحد اصناف و حقوقی شهرداری مراجعه فرمایند . سید محمد تقی حسن زاده -شهردار پلدشت
بیشتر...

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان مزایده گزار : اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان  تاریخ: 1395/09/21 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان سیستان و بلوچستان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه زاهدان اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری، پارکینگ و فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی زاهدان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرای آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجر...
بیشتر...

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان

مزایده واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی-فرودگاه زاهدان مزایده گزار : اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان  تاریخ: 1395/09/20 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان سیستان و بلوچستان شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی نوبت اول شناسایی متقاضی جهت واگذاری اماکن تجاری و فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه زاهدان اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از اماکن تجاری، پارکینگ و فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی زاهدان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرای آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجر...
بیشتر...

مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  تاریخ: 1395/09/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان آذربایجان شرقی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95.6.20 در نظر دارد : پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید : 1) جمع مساحت پک ده 170 مترمربع به قیمت پایه 3.221.340.000 ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز 5435100000 ریال به مدت دو سال شمسی . 2) واریز مبلغ 162.000.000 ریال از بابت پک ده و واریز مبلغ 272.000.000 ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا...
بیشتر...

فراخوان شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی

فراخوان شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تبلیغاتی واقع در سالن های ترمینال 1 فرودگاه بین المللی مهرآباد اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات سالن خروجی مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و مشایعین نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ حدود 150 مترمربع واقع در سالن های ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد به مدت 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می ب...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در گرگان

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/08/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظردارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان (لمپوست ، استند ) را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.8.17 تا 95.8.27 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.8.27 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی ...
بیشتر...

مزایده بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی مجتمع ارگ تجریش

مزایده بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی مجتمع ارگ تجریش مزایده گزار : مجتمع تجاری ارگ تجریش  تاریخ: 1395/07/24 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی دعوت به همکاری از اشخاص حقیقی و حقوقی مجتمع تجاری ارگ تجریش در راستای استفاده بهینه و بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی و همچنین سایر فضاهای قابل بهره برداری، تمایل به همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و سابقه توانمند معتبر و صاحب نام در این زمینه دارد. لذا متقاضیان می توانند طرح های پیشنهادی خود را به در خصوص نوع و شرایط همکاری به دبیرخانه مجتمع تجاری ارگ به آدرس حداکثر تا تاریخ 95.8.10 تحویل نمایند. میدان تجریش- ابتدای خیابان ملکی- مجتمع تجاری ارگ دفتر بهره برداری جهت کسب اطلعات بیشتر با شماره ذیا تماس حاصر فرمائید: 22727165-7 آدرس و تلفن :تهران, میدان تجریش- ابتدای خیابان ملکی- مجتمع تجاری ارگ دفتر بهره برداری
بیشتر...

مزایده بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی- مجتمع ارگ تجریش

مزایده بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی- مجتمع ارگ تجریش مزایده گزار : مجتمع تجاری ارگ تجریش  تاریخ: 1395/07/17 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی دعوت به همکاری از اشخاص حقیقی و حقوقی مجتمع تجاری ارگ تجریش در راستای استفاده بهینه و بهره وری بیشتر از فضاهای تبلیغاتی و همچنین سایر فضاهای قابل بهره برداری، تمایل به همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و سابقه توانمند معتبر و صاحب نام در این زمینه دارد. لذا متقاضیان می توانند طرح های پیشنهادی خود را به در خصوص نوع و شرایط همکاری به دبیرخانه مجتمع تجاری ارگ به آدرس حداکثر تا تاریخ 95.8.10 تحویل نمایند. میدان تجریش- ابتدای خیابان ملکی- مجتمع تجاری ارگ دفتر بهره برداری جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید: 22727165-7 آدرس و تلفن :تهران, میدان تجریش- ابتدای خیابان ملکی- مجتمع تجاری ارگ دفتر بهره برداری
بیشتر...

تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی

تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی مزایده گزار : شهرداری چناران  تاریخ: 1395/07/12 شماره آگهی : -  آدرس : خراسان رضوی شرح آگهی تجدید مزایده شهرداری چناران در نظر دارد به کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر و حاشیه جاده آسیایی اعم از پل های عابر پیاده ، بیلبورد ها ، تاج پل زیرگذر، استندها و رولاپها را از طریق مزایده و بر اساس نرخ پایه کارشناس رسمی دادگستری به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه مدیران کانونهای آگهی و تبلیغاتی می توانند حداکثر تا تاریخ 95.7.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده به نسبت بر عهده برنده خواهد بود. محمد قهروی - شهرداری چناران
بیشتر...

مزایده فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی های مشهد

مزایده فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی های مشهد مزایده گزار : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/07/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی موجود در تاکسی ها در قالب 3 بسته از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی دارای گواهی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی واگذار نماید. علاقه مندان جهت کسب اطلاع از جزئیات مزایده و دریافت اسناد می توانند به درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس WWW.TAXI.MASHHAD.IR مراجعه و یا به صورت حضوری به آدرس سازمان واقع در انتهای خیابان فدائیان اسلام (نخریسی) ساختمان حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، طبقه اول ، واحد اداری مالی سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند. خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت ادار...
بیشتر...