فراخوان طراحی مبلمان شهری منتشر شد

فراخوان طراحی مبلمان شهری منتشر شد با حمایت سازمان زیباسازی قزوین، فراخوان مسابقه طراحی مبلمان شهری منتشر شد. به گزارش مجله خبری محیطی، در این فراخوان، طراحی مجموعه مبلمان شهری شامل: گلجای، نیمکت بدون پشتی و پشتی دار، سطل زباله، بولارد، نرده و حصار مورد نظر قرار دارد. اهداف این فراخوان عبارت‌اند از: افزایش کیفیت فضاهای شهری،خلق عنصری متمایز و هویت‌بخش، توجه به هویت معماری و تاریخی شهر قزوین، استانداردسازی عناصر مبلمان شهری،رعایت خواسته‌های گروه استفاده‌کنندگان شامل مرد، زن و کودک از نظر جسمی، روانی و فرهنگ استفاده، در نظر داشتن اصول پایداری و زیست‌محیطی و مناسب‌سازی، نوآوری و رشد خود شکوفایی در فضای شهری است. خلاقیت و نوآوری،زیبایی،کارایی، خوانایی، طراحی پایدار و توجیه اقتصادی از جمله معیارهای داوری در این مسابقه است. بر اساس این گزارش، در این مسابقه مرتضی فقیهی، جواد پورشریفی و وحید سید موسوی به عنوان هیئت داوران...
بیشتر...