فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد

فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد مزایده  گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  تاریخ: 95/05/30 شماره آگهی :  -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی آگهی فراخوان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد موضوع : فراخوان طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد فراخوانی جهت طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 (پایتخت فرهنگی جهان اسلام) برگزار نماید . بدین وسیله از کلیه هنرمندان متخصص دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود را همراه با شرح نقشه های اجرایی با مشخصات ذیل حداکثر لغایت مورخه 95.6.27 به سازمان تحویل نمایند . 1. المان طراحی شده می بایستی به صورت احجام ترکیبی با گل باشد . 2. نحوه اجرا و نگهداری گل آرایی روی المان پیش بینی و جزئیات ارائه گردد . 3. طرحی المان گل مناسب با فرهنگ و موضوعیت فرا رسیدن ...
بیشتر...