تدارک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان جهت برگزاری کمپین بزرگ تبلیغاتی اربعین

تدارک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان جهت برگزاری کمپین بزرگ تبلیغاتی اربعین مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان بیان کرد: این سازمان با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: هنر برترین و بزرگترین ابزار برای فعالیت های فرهنگی و دینی است؛ تصمیم دارد به عنوان متولی اصلی تبلیغات محیطی در سطح شهر ضمن به کارگیری از ظرفیت تبلیغاتی خود در راستای ترویج گفتمان و سبک زندگی اسلامی و قرآنی، فضا را برای فعالان عرصه هنری جهت تولید و نمایش آثار فاخر و هنرمندانه دینی و اسلامی باز نماید. ایشان با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد کمرنگ تر شدن سبک زندگی اسلامی و قرآنی در سطح جامعه هستیم؛ افزود که ما می توانیم با بیان هنرمندانه مفاهیم دینی در سطح جامعه، ضمن تغییر فضای ارشاد خشک و شعار گونه، موجبات جذب حداکثری آحاد جامعه و تسری بینش اسلامی و قرآنی در سبک زندگی عموم مردم را فراهم آوریم. علی ضمیر افزود : در این راه، این سازمان در نظر دارد در ایام اربعین حسین...
بیشتر...

مناقصه ارزیابی کیفی و بهره برداری از پلهای عابر پیاده در همدان

مناقصه ارزیابی کیفی و بهره برداری از پلهای عابر پیاده در همدان مناقصه گزار : شهرداری همدان  تاریخ: 1395/10/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان همدان شرح آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری احداث پلهای عابر پیاده به روش B.O.T (ساخت ، بهره برداری ، نگهداری) شهرداری همدان در نظر دارد تامین مالی ساخت ، بهره برداری و نگهداری از پلهای عابر پیاده در نقاط مختلف شهر همدان را براساس مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به سرمایه گذار واجدشرایط در قبال واگذاری فضای تبلیغاتی عرشه پلهای عابر اقدام نماید. 1- واگذاری زمین و مجوز احداث از سوی شهرداری همدان انجام می گیرد. 2- سرمایه گذار به صورت صددرصد تهاتری طراحی ، ساخت ، نصب پلهای عابر پیاده را در قبال استفاده از فضای تبلیغاتی آن به مدتی که در مناقصه برنده خواهد شد برعهده خواهد گرفت. 3- متقاضیان می بایست نسبت به ارایه صورت مالی حسابرسی شده و رزومه کاری جهت ارزیابی...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی نوبت دوم در همدان

مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی نوبت دوم در همدان مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان  تاریخ: 1395/07/15 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از سازه تبلیغاتی واقع در پایانه بزرگ به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی و حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری واگذار نماید. خلاصه شرایط مزایده : 1- داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در زمینه امور مربوطه و ارایه مجوز بهره برداری سازه های تبلیغاتی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 2- متقاضیان بایستی مبلغی معادل جدول ذیل به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 100785042812 بانک شهر شعبه همدان به نام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همدان واریز نماید. 3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در شهر همدان

مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی در شهر همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1395/07/13 شماره آگهی : -  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یکسال با شرایط ذیل برگزار نماید. 1- تاریخ اخذ اسناد از 95.7.14 لغایت 95.7.24 2- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری ساعت 14/15 مورخ 95.7.24 3- تاریخ بازگشایی پاکتها 95.7.25 ساعت 10 صبح در محل سازمان زیباسازی 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. 5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 6- شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکتها می باشند. 7- جهت اخذ ا...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/12/16 شماره آگهی : -  آدرس : همدان ، میدان رسالت - ابتدای بلوار ولایت ، ساختمان خدمات شهری - طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان درنظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید . تاریخ اخذ اسناد از 94.12.16 لغایت 94.12.26 آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه : تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.26 تاریخ بازگشایی پاکت ها : 94.12.27 ساعت 9 صبح در محل سازمان زیباسازی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد م زایده مندرج است . شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر همدان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر همدان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/10/22 شماره آگهی : -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید . ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.10.22 لغایت 94.11.3 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.11.3 ٣- تاریخ بازگشایی پاکت ها : مورخ 94.11.4 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند . ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است . ۶- شرکت کنندگان د...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/09/24 شماره آگهی : -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.09.24 لغایت 94.10.5 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ ... ٣- تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 94.10.6 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان در مزایده...
بیشتر...

فاجعه سقوط یک بیلبورد بر روی خودرویی در همدان

فاجعه سقوط یک بیلبورد بر روی خودرویی در همدان وزش باد شدید در همدان، منجر به سقوط بیلبورد تبلیغاتی در این شهر گردید. به گزارش مجله محیطی ، وزش شدید باد، رگبار و رعد و برق در همدان سبب حوادثی همچون سقوط بیلبورد تبلیغاتی ، شکسته شدن درختان و قطع برق برخی نقاط شهر همدان گشته است. این تابلو تبلیغاتی که در تقاطع پل شهید صوفی و خیابان شریعتی قرار داشت، ضمن سقوط بر روی خودرو پژو؛ خسارتی هم به آن وارد کرد. شهردار همدان در این رابطه گفت : این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشته است و فقط به خودروی پژو خساراتی وارد شده است . مهندس سید مصطفی رسولی افزود: سقوط این تابلوی تبلیغاتی بر اثر وزش باد بسیار شدید در همدان اتفاق افتاده است. وی اظهار کرد: کلیه نیروهای شهرداری همدان آماده ارائه هرگونه خدمات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه در سطح شهر هستند.
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی در همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/07/22 شماره آگهی: -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.07.22 لغایت 94.08.3 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.08.3 ٣- تاریخ بازگشایی پاکتها روز دوشنبه مورخ 94.08.4 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی در همدان

مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی در همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/07/15 شماره آگهی: -  آدرس : همدان، ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري – طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید. ١- تاریخ اخذ اسناد از تاریخ : 94.07.15 لغایت 94.07.25 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.07.25 ٣- تاریخ بازگشایی پاکتها 94.07.26 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند. ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. ۶- شرکت کنندگان در مزایده مجاز...
بیشتر...