مزایده بهره برداری از سازه های استند دیواری در قم

مزایده بهره برداری از سازه های استند دیواری در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: -  آدرس قم، خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی- واحد حقوقی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از سازه های استند دیواری سطح شهر را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی- واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل فرمائید. ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بو...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های استند دیواری در قم

مزایده بهره برداری از سازه های استند دیواری در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: - آدرس: قم، خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی- واحد حقوقی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم امتیاز بهره برداری از سازه های استند دیواری سطح شهر را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار می نماید. لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی - واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل فرمائید . ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/04/31 شماره آگهی: - آدرس: قم، خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی- واحد حقوقی شرح آگهی آگهی تجدید مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 8*4 را به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی- آذر- کوچه شماره 25- ساختمان زیباسازی- واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل فرمائید. ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده...
بیشتر...

ساماندهی منظر شهری قم متناسب با فضای معنوی

ساماندهی منظر شهری قم متناسب با فضای معنوی مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قم در ديدار مديران ارشد حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري با شهردار قم بیان کرد  : برنامه‌ريزي براي ساماندهي سيما و منظر شهري متناسب با فضاي معنوي شهر قم است . به گزارش محیطی دات کام ، اسماعيل فتحي با اشاره به برچيده شدن داربست‌هاي فلزي در تبليغات محيطي سطح شهر قم ابراز داشت : با توجه به اينكه شهر قم شهري مذهبي است و در مناسبت‌هاي مذهبي چهره شهر دگرگون مي‌ شود ، تبليغات محيطي هم در اين ايام افزايش مي‌يابد و در اين راستا سازه‌ هايي را جايگزين داربست‌ها در سطح شهر كرده‌ايم . وي در ادامه حذف زوائد بصري در سطح شهر را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان كرد : طرح‌هايي را براي جداره‌ هاي سطح شهر مخصوصاً در هسته مركزي شهر آماده كرده‌ايم و در صدد اجراي آن هستيم . رييس هيئت مديره سازمان زيبا سازي شهرداري كلانشهر قم در خصوص حذف زوائد بصري و چهره شهر توضيح داد: اقداماتي ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/03/30 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس:  قم، خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25 شرح آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 8*4 را به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان زیباسازی شهرداری قم به آدرس :خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل فرمایند . ضمنا سازمان در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسان به عهده برنده مزایده می باشد . روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
بیشتر...

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/03/23 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: قم، خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25 شرح آگهی مزایده نوبت اول سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی را به ابعاد 8*4 به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان زیباسازی شهرداری قم به آدرس : خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل فرمایند . ضمنا سازمان در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسان به عهده برنده مزایده می باشد . روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
بیشتر...

مزایده واگذاری 50 وجه لایت باکس در قم

مزایده واگذاری 50 وجه لایت باکس در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/03/16 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس:  قم ، - شرح آگهی تجدید مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد ساخت ، نصب و امتیاز بهره برداری از 50 وجه ( لت ) لایت باکس 3*4 در سطح شهر را به مدت 3 سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجدالشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی به آدرس : قم ، خیابان آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل نمایند . ضمناََ سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد . روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
بیشتر...

مزایده ساخت ، نصب و بهره برداری از 50 وجه لایت باکس در قم

مزایده ساخت ، نصب و بهره برداری از 50 وجه لایت باکس در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/03/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: قم ، - شرح آگهی تجدید مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد ساخت ، نصب و امتیاز بهره برداری از 50 وجه ( لت ) لایت باکس 3*4 در سطح شهر را به مدت 3 سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجدالشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی به آدرس : قم ، خیابان آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل نمایند. ضمناََ سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 50 وجه لایت باکس تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از 50 وجه لایت باکس تبلیغاتی در قم مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/02/14 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: قم، - شرح آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد ساخت ، نصب و امتیاز بهره برداری از 50 وجه ( لت ) لایت باکس 3*4 در سطح شهر را به مدت 3 سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد الشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی به آدرس قم ، خیابان آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل نمایند.ضمناََ سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
بیشتر...

اصلاحیه تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 25 دستگاه پل عابر پیاده

اصلاحیه تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 25 دستگاه پل عابر پیاده  مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم  تاریخ: 1393/12/04 شماره آگهی: - آدرس: قم، قم ، بلوار شهید خداکرم ، جنب جایگاه گاز CNG ، طبقه همکف سازمان اتوبوسرانی ، سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد امور شرح آگهی   شماره مجوز : 20930/خ - مورخ 93.10.3آگهی اصلاحیه تجدید مناقصه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 20930/خ مورخه 93.10.3 شورای محترم اسلامی شهر قم و بند 4 صورتجلسه شماره 50434 مورخه 93.10.9 شورای هماهنگی ترفیک استان قم وهمچنین بند 10 مصوبه مورخه 93.10.14 جلسه هیات مدیره سازمان ، خرید و نصب و راه اندازی 25 دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر قم را به صورت مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد و شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی نوبت د...
بیشتر...