مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن

مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی در فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: 1395/12/16 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده کتبی نوبت دوم شهرداری فومن در نظر دارد نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الحداث علامه طباطبایی (حدفاصل دادگستری جدید الحداث الی انتهای بلوار) بشرح زیر از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. شرایط مزایده : 1- مزایده در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95.12.24 با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده محترم شورای اسلامی شهر در محل شهرداری برگزار و پیشنهادات واصله قرائت می گردد. 2- کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می گردد حق عقد قرارداد و شرکت در مزایده را دارند همچنین بر اساس قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور کلیه برندها و تولیدکنندگان داخلی که قصد معرفی مح...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر فومن

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: - شماره آگهی : مرحله دوم ، نوبت اول  آدرس : گیلان ، فومن ، - شرح آگهی شهرداری فومن در نظر دارد نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الاحداث علامه طباطبایی «حدفاصل دادگستری جدیدالاحداث الی انتهای بلوار» به شرح زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . ۱ – نقطه ۱ : استند دو طرفه روبروی ساختمان جدیدالاحداث دادگستری به مساحت ۳۰ متر مربع ۲ – نقطه ۲ : بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه روبروی تالار پوریا به مساحت ۱۲۰ متر مربع ۳ – نقطه ۳ : بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه انتهای بلوار به مساحت ۱۲۰ متر مربع ۴ – نقطه ۴ : بیلبورد سه وجهی انتهای بلوار – ابتدای کمربندی سراوان به مساحت ۲۱۶ متر مربع مجموع مساحت واگذاری در بلوار جدیدالاحداث علامه طباطبایی برابر ۴۸۶ متر مربع می باشد . شرایط مزایده : ۱ – مزایده د...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای شهر فومن

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای شهر فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : مرحله دوم - نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ، نوبت اول شهرداری فومن در نظر دارد نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الاحداث علامه طباطبایی «حدفاصل دادگستری جدیدالاحداث الی انتهای بلوار» به شرح زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . 1 - نقطه 1 : استند دو طرفه روبروی ساختمان جدیدالاحداث دادگستری به مساحت 30 متر مربع 2 - نقطه 2 : بیلبورد دو طرفه روبروی تالار پوریا به مساحت 120 متر مربع 3 - نقطه 3 : بیلبورد دو طرفه انتهای بلوار به مساحت 120 متر مربع 4 - نقطه 4 : بیلبورد سه وجهی انتهای بلوار - ابتدای کمربندی سراوان به مساحت 216 متر مربع مجموع مساحت واگذاری در بلوار جدیدالاحداث علامه طباطبایی برابر 486 متر مربع می باشد . شرایط ...
بیشتر...