مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/03/04 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس، شیراز خیابان هدایت - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: 94.3.4 نوبت دوم: 94.3.5 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار شهید رجایی - هنرستان اسماعیلی را با برآورد اولیه 1.194.163.400 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با سوابق مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید با توجه به موارد اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز خیابان هدایت - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. شماره تلفن 32346539 مدت انجام کار: 4 ماه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 60.0...
بیشتر...

مزایده اجاره تلویزیون شهری در شیراز

مزایده اجاره تلویزیون شهری در شیراز مزایده گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/02/24 شماره آگهی: نوبت اول شماره 132-94 آدرس: فارس، شیراز ، باهنر شمالی پاسداران جنب بوستان سالمندان شرح آگهی مزایده عمومی 132-94نوبت دوم 94.2.27شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره مکان یک دستگاه تلویزیون شهری منصوبه در موقعیت باهنر شمالی پاسداران جنب بوستان سالمندان را جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران ، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32283467 و 3 - 36261581 آماده پاسخگویی می باشد.مبلغ اجاره : 564.480.00...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده عمومی اجاره 35 عدد لایت باکس در شیراز

اصلاحیه مزایده عمومی اجاره 35 عدد لایت باکس در شیراز مزایده گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1393/12/18 شماره آگهی: شماره 837-93 آدرس: فارس، - شرح آگهی مزایده عمومیشماره 837-93پیرو آگهی مزایده شماره 837- 93 اصلاحات به شرح ذیل اعلام می گردد : تعداد لایت باکس های واقع در بولوار معالی آباد از 22 به 35 عدد تغییر یافته .تعداد ستون های تبلیغاتی واقع در بولوار سرداران - دلگشا از 47 عدد به 37 عدد تغییر یافته است. مبلغ اجاره برای دو سال از 5.299.200.000 ریال به 6.646.464.000 ریال تغییر یافته است.سپرده شرکت در مزایده از 265.000.000 ریال به 332.400.000 ریال تغییر یافته است.تاریخ توزیع اسناد به متقاضیان تا پایان وقت اداری 93.12.28 می باشد. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 94.1.17 می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 94.1.18 ساعت 15 می باشد.بندهای 12-16  ، 12-17 ، 12-18  ، 12-19 مندرج در اسناد مزایده شماره 837- 93 حذف ...
بیشتر...

استفاده ازظرفیت های تبلیغاتی سازه پل های هوایی

استفاده ازظرفیت های تبلیغاتی سازه پل های هوایی مزایده گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1393/12/14 شماره آگهی: - آدرس: فارس، شیراز - خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی فراخوان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی سازه پل های هوایی (نه تابلوهای تبلیغاتی) و فضای داخلی پارکینگ های طبقاتی اقدام نماید ، لذا از شرکتها و کانون های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید تا تاریخ 93.12.20 طرح ها ، ایده ها و پیشنهادات تبلیغاتی خود را در قالب پروپوزال مصور استاندارد و زیباسازی شده به آدرس: شیراز - خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها تحویل نمایند، به بهترین طرح و ایده ارایه شده جوایز ارزنده ای اهدا می گردد. روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک
بیشتر...

مزایده عمومی اجاره 22 عدد لایت باکس در شیراز

مزایده عمومی اجاره 22 عدد لایت باکس در شیراز  مزایده گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1393/12/07 شماره آگهی: نوبت اول شماره 837-93 آدرس: فارس، - شرح آگهی مزایده عمومیشماره 837-93نوبت دوم 93.12.09شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 22 عدد لایت باکس واقع در بولوار معالی آباد و 47 عدد ستون تبلیغاتی واقع در بولوار سرداران را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران ، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند.ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32283467 و  3 - 36261581 آماده پاسخگویی می باشد.مبلغ اجاره برای دو سال : 5.299.200.000 ریالمدت ...
بیشتر...