مزایده اجاره بیلبورد در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/16 شماره آگهی: نوبت اول شماره 432-94  آدرس :  فارس،شیراز، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 432-94 نوبت اول: 94.06.16 نوبت دوم : 94.06.18 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال ...
بیشتر...

مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز مزایده گزار: شهرداری  شیراز  تاریخ: 1394/05/25 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده 389-94 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 16 عدد لایت باکس منصوبه در دو محور بلوار جمهوری و شاهد در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32283467 و 3-36261581 آماده پاسخ گویی می باشد. مبلغ اجاره برای دو سال: 1.530.662.400 ریال مدت اجاره دو سال کامل شمسی ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 76....
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با براورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با برآورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت ، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/24 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.23 نوبت دوم 94.4.24 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار باهنر جنوبی، بوستان شقایق همراه با تهیه مصالح را با برآورد اولیه 4.025.141.014 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها مراجعه نمایند . ضمن...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.22 نوبت دوم 94.4.23 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده همراه با تهیه مصالح واقع در بولوار خلیج فارس، مقابل شهرک شهروز شهر را با برآورد اولیه 4.254.467.439 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها م...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/16 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بولوار رحمت مقابل مجتمع آموزشی شهید بهشتی را با برآورد اولیه 4.167.526.416 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت به عمل می اید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم- پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند . ضمناََ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346593 آماده پاسخگویی می باشد . مدت انجام کار :...
بیشتر...

مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/11 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس، شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول : 94.4.10 نوبت دوم : 94.4.11 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در محور کمربندی - مقابل شهرک حجت آباد را با برآورد اولیه 3.619.916.482 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قرار...
بیشتر...

مناقصه نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/10 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس، شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول: 94.4.10 نوبت دوم: 94.4.11 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در محور کمربندی - مقابل شهرک حجت آباد را با برآورد اولیه 3.619.916.482 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب - نبش هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قرارد...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس ، شیراز- خیابان انقلاب نبش خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.6 نوبت دوم94.4.7 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار سرداران، مقابل خیابان موعود را با برآورد اولیه 4.167.526.416 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید . با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت ...
بیشتر...