مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/08/24 شماره آگهی : 94-614 نوبت دوم  آدرس : فارس، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 614-94 نوبت اول: 94.8.21 نوبت دوم : 94.08.24 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد را جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها ، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال : 803.520.000 ریال مدت ...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/08/21 شماره آگهی : 94-614 نوبت اول  آدرس : فارس، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 614-94 نوبت اول: 94.8.21 نوبت دوم : 94.08.24 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد را جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها ، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری ، دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 803.520.000 ریال مدت ...
بیشتر...

مناقصه نصب تلوزیون شهری در شیراز

مناقصه نصب تلوزیون شهری در شیراز مناقصه گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/23 شماره آگهی: 454-94  آدرس : فارس، بلوار عدالت جنوبی ، ابتدای بلوار عدالت سازمان عمران شهرداری شیراز شرح آگهی فراخوان 454-94 با توجه به نیاز مجموعه شهرداری شیراز مبنی بر نصب و راه اندازی تلوزیون های شهری ، تابلوهای روزشمار در مناطق شهر شیراز ، از تمامی شرکت هایی که توانایی اجرا و پشتیبانی موارد مذکور را دارا می باشند دعوت به عمل می آید نسبت به ارائه توانمندی و رزومه کاری خود تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری شیراز به آدرس ذیل اقدام نمایند. آدرس: بلوار عدالت جنوبی ، ابتدای بلوار عدالت سازمان عمران شهرداری شیراز روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
بیشتر...

مزایده اجاره 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/18 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 432-94  آدرس : فارس،شیراز ، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 432-94 نوبت اول: 94.06.16 نوبت دوم : 94.06.18 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد در شیراز مزایده  گزار: شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/06/16 شماره آگهی: نوبت اول شماره 432-94  آدرس :  فارس،شیراز، بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 432-94 نوبت اول: 94.06.16 نوبت دوم : 94.06.18 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 3 عدد بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی از آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36263049 آماده پاسخگویی می باشد. مبلغ اجاره برای 2 سال: 777.600.000 ریال ...
بیشتر...

مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز مزایده گزار: شهرداری  شیراز  تاریخ: 1394/05/25 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده 389-94 شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 16 عدد لایت باکس منصوبه در دو محور بلوار جمهوری و شاهد در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32283467 و 3-36261581 آماده پاسخ گویی می باشد. مبلغ اجاره برای دو سال: 1.530.662.400 ریال مدت اجاره دو سال کامل شمسی ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 76....
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/07 شماره آگهی: نوبت دوم  آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با براورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس:  فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.5.6 نوبت دوم 94.5.7 شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار دکتر حسابی- مقابل ورودی شهرک شهید بهشتی را با برآورد اولیه 7.196.568.655 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت ، واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشت...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/24 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.23 نوبت دوم 94.4.24 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده بلوار باهنر جنوبی، بوستان شقایق همراه با تهیه مصالح را با برآورد اولیه 4.025.141.014 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز- خیابان انقلاب نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها مراجعه نمایند . ضمن...
بیشتر...

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز

مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در شیراز مناقصه گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی نوبت اول 94.4.22 نوبت دوم 94.4.23 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده همراه با تهیه مصالح واقع در بولوار خلیج فارس، مقابل شهرک شهروز شهر را با برآورد اولیه 4.254.467.439 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت همراه با سابقه مرتبط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد به آدرس : شیراز - خیابان انقلاب ، نبش خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت- واحد قراردادها م...
بیشتر...