مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/09/16 شماره آگهی : شماره 779-95- نوبت دوم  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 779-95 نوبت اول: 1395.09.15 نوبت دوم: 1395.09.16 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره بیلبورد و استرابوردهای تبلیغاتی سطح شهر و بهره برداری از آنها را از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اوراق و شرکت در مزایده از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.09.29 به آدرس میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی، جنب بانک سپه- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، واحد کپی مراجعه نمایند. متقاضی می بایست قبل از ارائ...
بیشتر...

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/08/09 شماره آگهی : نوبت اول شماره 641 - 95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 641-95 نوبت اول 95.8.9 نوبت دوم 95.8.11 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: میدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. نرخ پایه سه سال : 6.552.000.000 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده 328.000.000 ریال 1- متقاضی می ...
بیشتر...

مزایده تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده در شیراز

مزایده تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده در شیراز مزایده گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/07/19 شماره آگهی : نوبت دوم 588-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 588-95 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی عابر پیاده را برای بهره برداری تبلیغاتی به صورت بسته ای و تکی و مجزا طبق لیست پیوست اسناد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اشلامی شهر شیراز دارای اعتبار با توجه به موارد زیر برای اخذ اسناد مزایده به آدرس: خ انقلاب- خ هدایت- طبقه چهارک پارکینگ طبقاتی هدایت واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد. مدت اجاره: 2 سال کامل شمسی مبلغ برآورد اجاره هر کدام از بسته ها یا...
بیشتر...

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/07/15 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 568-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 568-95 نوبت دوم 95.7.15 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: میدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. نرخ پایه سه سال : 6.552.000.000 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده 328.000.000 ریال 1- متقاضی می بایست قبل از ارائه ...
بیشتر...

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/07/13 شماره آگهی : نوبت اول شماره 568-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 568-95 نوبت دوم 95.7.15 شهرداری شیراز توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی را در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می اید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: میدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند. نرخ پایه سه سال : 6.552.000.000 ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده 328.000.000 ریال 1- متقاضی می بایست قبل از ار...
بیشتر...

فراخوان سرمایه گذاری ساخت لایت باکس های تبلیغاتی

فراخوان سرمایه گذاری ساخت لایت باکس های تبلیغاتی مناقصه گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/07/04 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 2-95  آدرس : استان فارس شرح آگهی فراخوان سرمایه گذاری در ساخت تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان خورشید استوانه ای شکل به روش B.O.T نوبت اول: 95.06.27 نوبت دوم: 1395.07.04 شماره : 2-95 شهرداری شیراز در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد 20 عدد تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان استوانه ای شکل با منبع تغذیه انرژی خورشیدی (صفحات سولار) در محدوده و مکان های مورد نظر در سطح شهر شیراز را به روش سرمایه گذاری B.O.T (ساخت، بهره برداری و انتقال) از طریق مناقصه به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه شخصا و یا از طریق معرفی نماینده و ارائه رسید واریز مبلغ 500.000 ...
بیشتر...

مناقصه سرمایه گذاری ساخت لایت باکس تبلیغاتی در شیراز

مناقصه سرمایه گذاری ساخت لایت باکس تبلیغاتی در شیراز مناقصه  گزار : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز  تاریخ: 1395/06/27 شماره آگهی : نوبت اول شماره 2-95  آدرس : شهرداری شیراز شرح آگهی فراخوان سرمایه گذاری در ساخت تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان خورشید استوانه ای شکل به روش B.O.T نوبت اول: 95.06.27 نوبت دوم: 1395.07.04 شماره : 2-95 شهرداری شیراز در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد 20 عدد تابلوهای (لایت باکس های) تبلیغاتی گردان استوانه ای شکل با منبع تغذیه انرژی خورشیدی (صفحات سولار) در محدوده و مکان های مورد نظر در سطح شهر شیراز را به روش سرمایه گذاری B.O.T (ساخت، بهره برداری و انتقال) از طریق مناقصه به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه شخصا و یا از طریق معرف...
بیشتر...

خودنمایی تابلوهای مناسبتی تاریخ گذشته در شیراز

خودنمایی تابلوهای مناسبتی تاریخ گذشته در شیراز اخیرا بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی متعددی به مناسبت های مختلف در شهر شیراز اکران شده است ، اما به نظر می رسد با به اتمام رسیدن این مناسب ها هنوز این تابلوهای تبلیغاتی پابرجا هستند و شهرداری قصد جمع آوری آنها را ندارد . به گزارش مجله خبری محیطی ، امروزه در شهرهای مختلف نصب تابلوها و بیلبوردهای فرهنگی و مناسبتی در معابر و خیابان ها ، به یک اصل در مدیریت شهری تبدیل شده است و شهرداری ها در ایام مذهبی نظیر شهادت ها و اعیاد و یا مناسبت های مهم روز و با هزینه زیاد اقدام به نصب تابلوهای مناسبتی می کنند که کار بسیار پسندیده ای است اما بعد از آن چه ؟! آیا تابلوهای نصب شده باید آنقدر بر در و دیوار شهر بمانند تا یا باد و طوفان آنها را از بین ببرد یا آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن آن ها شود ؟ آیا پس از نصب این تابلوها متولی خاصی در شهرداری شیراز وجود ندارد که با پایان یافتن تاریخ مصرف تابلوها، آن...
بیشتر...

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در شیراز

مزایده واگذاری استندهای تبلیغاتی در شیراز مزایده  گزار : شهرداری منطقه 6 شیراز  تاریخ: 95/06/02 شماره آگهی : نوبت اول ، شماره 447-95  آدرس : فارس ، شیراز ، گلدشت معالی آباد ، شهرداری منطقه شش ، امور مالی واحد قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده عمومی ( حراج )  447-95 نوبت اول 95.6.2 نوبت دوم 95.6.3 شهرداری منطقه شش در نظر دارد تعدادی استند تبلیغاتی به ابعاد 3*2 متر را برای مدت یک سال بدون اخذ سرقفلی و با انعقاد قرارداد جهت فعالیت تجاری از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از بازدید و رویت محل های مورد نظر مندرج در آگهی و با در دست داشتن فیش سپرده شرکت در مزایده و کارت ملی و کپی آن جهت شرکت در مزایده در ساعت 9 صبح دوشنبه مورخه 95.6.15 در محل شهرداری منطقه شش حضور بهم رسانید . بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در ...
بیشتر...

مزایده اجاره 10 عدد لایت باکس تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره 10 عدد لایت باکس تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار : شهرداری شیراز  تاریخ: 95/05/24 شماره آگهی :  421 - 95 ، نوبت اول  آدرس : فارس ، شیراز ، - شرح آگهی آگهی مزایده 421 -95 نوبت اول 95.5.24 نوبت دوم 95.5.26 شهرداری شیراز  توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد اجاره 10 عدد لایت باکس تبلیغاتی واقع در بلوار مدرس را جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به مدت دو سال واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : میدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واحد کپی مراجعه نمایند .  ردیف  محل نصب  نوع سازه  تعداد سازه  مساحت کل هر سازه متر مربع تعداد وجه  نرخ پایه...
بیشتر...