مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده در رستم آباد مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1396/01/29 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده شهر رستم آباد جهت تبلیغات محیطی شهر مرحله سوم شهرداری رستم آباد در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی به وسیله تعداد 6 عدد استند به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 96.2.9 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند. تلفن های تماس : 34672223-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهری

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهری مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : مرحله دوم  آدرس : استان گیلان شرح آگهی آگهی مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر مرحله دوم شهرداری رستم آباد به استناد مصوبه شماره 10 مورخ 95.6.31 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی شهر به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 95.9.14 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند . تلفن های تماس : 34672223-013 و 34673982-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر

مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر مزایده گزار : شهرداری رستم آباد  تاریخ: 1395/07/29 شماره آگهی : -  آدرس : استان گیلان شرح آگهی اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر شهرداری رستم آباد به استناد مصوبه شماره 10 مورخ 95.6.31 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهار دهنه پل هوایی بلوار اصلی و تبلیغات محیطی شهر به مدت 3 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند همه روزه به غیر از ایام تعطیل ضمن مراجعه به واحد حقوقی شهرداری رستم آباد تا تاریخ 95.8.6 با دریافت اسناد مزایده از شرایط و نحوه برگزاری مطلع گردند. تلفن های تماس : 34672223-013 و 34673982-013 نعمت اله نظامیوند چگینی - شهردار رستم آباد
بیشتر...