مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/11/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهارراه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 480.000.000 ریال را به مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.11.28 به ام...
بیشتر...

مزایده بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری-ارومیه

مزایده بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری-ارومیه مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/11/05 شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/17/28133  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/17/28133 نوبت دوم شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهارراه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 480.000.000 ریال را به مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اد...
بیشتر...

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری

مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/10/29 شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/17/28133  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/17/28133 نوبت اول شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهارراه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 480.000.000 ریال را به مدت یکسال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اد...
بیشتر...

مناقصه عمومی واگذاری امور چاپ و طراحی بنر در ارومیه

مناقصه عمومی واگذاری امور چاپ و طراحی بنر در ارومیه مناقصه گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1395/09/09 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه نسبت به واگذاری امور چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس برابر شرایط خصوصی و اسناد منضم به مدارک مناقصه به مبلغ 4.000.000.000 چهارمیلیارد ریال در مدت 12 ماه شمسی توسط کانون های آگهی تبلیغات که دارای مجوز رسمی چاپ دیجیتال از اداره کل فرهگ و ارشاد اسلامی و پروانه کسب از اتحادیه چاپخانه داران استان آذربایجان غربی بشرح زیر اقدام نماید. از متقاضیانی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مشخصات مزایده همه روزه تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 95.9.22 امور قراردادهای شهرداری ارومیه یا یه سایت شهرداری به آدرس www.urmia....
بیشتر...

حذف زوائد بصری و جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در ارومیه

حذف زوائد بصری و جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در ارومیه مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه اعلام کرد : تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر ارومیه جمع آوری می گردند . به گزارش مجله محیطی ، مجتبی علیزاده ، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه با اعلام این خبر گفت : به منظور حذف زوائد بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر ارومیه ، طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در حال اجراست . علیزاده ، افزود : یکی از عوامل موثر در زیبایی محیط شهری ، نظم و ترتیب در استفاده از المان‌ها و تابلوهای تبلیغاتی است و زیباسازی سازمان فضای سبز شهرداری ارومیه به عنوان متولی تبلیغات شهری ، مسئولیت دارد که بر این امر نظارت و رسیدگی کند . این مدیر عامل خاطر نشان کرد : بر این اساس ، چندی پیش به صاحبان مشاغل و اصناف شهر در مسیرهای مختلف در زمینه ساماندهی تابلوها اخطار و فرصتی داده شد تا در این بازه زمانی ، نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی تا...
بیشتر...

مزایده واگذاری 25 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه

مزایده واگذاری 25 عدد تابلوی تبلیغاتی در ارومیه مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1394/12/19 شماره آگهی : نوبت دوم ، 17/36828  آدرس : آذربایجان غربی ، خیابان نور شرح آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شماره 17/36828 شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده سی آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه بهره برداری از تعداد 25 عدد تابلوهای تبلیغاتی ایستاده بیل بیر در سطح شهر را به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید . از کانون های تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز 2شنبه مورخ 94.12.24 به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهرداری به آدرس : WWW...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در ارومیه

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در ارومیه مزایده گزار : شهرداری ارومیه  تاریخ: 1394/12/13 شماره آگهی : نوبت اول ، 17/36828  آدرس : آذربایجان غربی ، ارومیه ، - شرح آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده سی آئین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه بهره برداری از تعداد 25 عدد تابلوهای تبلیغاتی ایستاده بیل بیر در سطح شهر را به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید . از کانون های تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز 2شنبه مورخ 94.12.24 به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهرداری به آدرس : WWW.URMIA.IR  مراجع...
بیشتر...

مزایده اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری در ارومیه

مزایده اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری در ارومیه مزایده گزار: شهرداری ارومیه  تاریخ: 1394/08/07 شماره آگهی:  نوبت دوم  آدرس :  آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهار راه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 384000000 ریال را به مدت یک سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری رو...
بیشتر...

مزایده اجاره تلویزیون شهری در ارومیه

مزایده اجاره تلویزیون شهری در ارومیه مزایده گزار: شهرداری ارومیه  تاریخ: 1394/07/30 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده 30 آیین نامه معاملاتی شهرداری ارومیه امتیاز بهره برداری و اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در چهار راه همافر جنب دبیرستان امام خمینی ره را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 384000000 ریال ، به مدت یک سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل دو سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز پن...
بیشتر...

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده ارومیه

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده ارومیه مزایده گزار: شهرداری ارومیه  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: آذربایجان غربی ، - شرح آگهی مزایده عمومی شماره 17/9431شهرداری ارومیه در نظر دارد امتیاز بهره برداری و اجاره 19 مورد تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده سطح شهر را به شرح شرایط خصوصی پیوستی از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سالانه 3.840.000.000 ریال را به مدت سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز معتبر یا نمایندگی معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حداقل سه سال سابقه کاری تبلیغات شهری واگذار نماید. از کانونهای تبلیغاتی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی و دریافت اسناد مزایده و مشخصات همه روزه تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 94.4.14 به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه واقع در خیابان نور و یا به سایت شهر...
بیشتر...