مناقصه واگذاری سازه های تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان

مناقصه واگذاری سازه های تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان مناقصه گزار: شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان  تاریخ: 1394/03/30 شماره آگهی: - آدرس:  اصفهان، خیابان آمادگاه ، خیابان باغ گلدسته ، مقابل دبیرستان دخترانه رحمت ، مجتمع (سان آرا) ، پلاک 32 - طبقه 4 - واحد 41 دبیرخانه شرکت سان (آرا) شرح آگهی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان (سان آرا ) به استناد مصوبه شماره 644 مورخ 94.3.24 هیئت مدیره در نظر دارد سازه های تبلیغاتی آزاد راه اصفهان تا کاشان ( اعم از تابلوها و استندهای موجود و تابلوهای قابل احداث ) را از طریق آگهی عمومی و شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی به شرکت های تبلیغاتی واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 94.3.31 لغایت 94.4.10 نسبت به ارسال پیشنهادات و سوابق کاری ، مجوز صلاحیت ، رزومه شرکت و به دبیرخانه شرکت سان آرا واقع در اصفهان - خیاب...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/03/20 شماره آگهی: - آدرس: همدان ، - ، ميدان رسالت ، ابتدای بلوار ولايت ساختمان خدمات شهري ، طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده -بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یک سال با شرایط ذیل برگزار نماید . ١- تاریخ اخذ اسناد : از تاریخ 94.3.11 لغایت 94.3.21 ٢- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.3.21 ٣- تاریخ بازگشایی پاکتها : 94.3.23 ساعت ١٠ صبح در محل سازمان زیباسازی ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده می باشند . ۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معا...
بیشتر...

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای تبلیغاتی شهر سهند

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای تبلیغاتی شهر سهند مزایده گزار: شهرداری سهند  تاریخ: 1394/03/17 شماره آگهی: مرحله دوم ، نوبت دوم آدرس:  آذربایجان شرقی ، - شرح آگهی تجدید مزایده سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند شهرداری سهند در نظر دارد سازه های تبلیغاتی و استندهای تبلیغاتی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت 5 سال به مقاضیان واگذار نماید .  علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94.3.30 اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند . ضمناََ : 1- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند ماهانه 80.000.000 ریال اعلام می گردد . 2- آدرس دقیق سازه و استندها به تعداد 51 عدد و ایستگاه های اتوبوس به تعداد 10 عدد به شرح ذیل می باشد : 1- استند...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان

مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی همدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/03/11 شماره آگهی: - آدرس: همدان، میدان رسالت، ابتدای بلوار ولایت ، ساختمان خدمات شهری ، طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظرد دارد مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یکسال با شرایط ذیل برگزار نماید. تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.3.11 لغایت 94.3.21 آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.3.21 تاریخ بازگشایی پاکتها 94.3.23 ساعت 10 صبح در محل سازمان زیباسازی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده میباشند. سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکته...
بیشتر...

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی مزایده گزار: شهرداری سهند  تاریخ: 1394/02/16 شماره آگهی: نوبت اول مرحله اول آدرس: آذربایجان شرقی، - شرح آگهی مزایده آزاد عمومی واگذاری استیجاری سازه های تبلیغاتی شهرداری سهند در نظر دارد تبلیغات سازه ها و استندهای خیابانی شهر سهند را از طریق برگزاری مزایده آزاد عمومی به صورت استیجاری به مدت 5 سال به مقاضیان واگذار نماید . علاقمندان جهت شرکت در این مزایده می توانند با دریافت و تهیه اسناد و مدارک مربوطه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94.3.2 اسناد و مدارک تکمیل شده را به دبیرخانه شهرداری سهند تسلیم و رسید دریافت نمایند.ضمناََ : 1- قیمت پایه اجاره سازه های تبلیغاتی و استندهای خیابانی و ایستگاه های اتوبوس شهر سهند ماهانه 80.000.000 ریال اعلام می گردد .2- آدرس دقیق سازه و استندها به تعداد 51 عدد و ایستگاه های اتوبوس به تعداد 10 عدد به شرح ذیل می باشد :1- استند خیابانی ...
بیشتر...

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی اراک

مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی اراک مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ: 1394/02/07 شماره آگهی: - آدرس: مرکزی، اراک ، خیابان شیخ فضل الله نوری ، داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومیمجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی شامل پنج مجموعه پک تبلیغاتیسازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظردارد مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تحت تصرف خود را بر اساس مجموعه های پک های تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 94.2.1 لغایت پایان وقت اداری روز 1شنبه مورخ 94.2.12 به واحد امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری ، داخل پارک شهر مراجعه و اسناد مزایده ...
بیشتر...

لمپوست بنر چیست ؟

لمپوست بنر چیست ؟ همیشه بشر برای پاسخگویی به نیاز های خود در تمامی ابعاد زندگی راه کارهایی را ابداع و اختراع می نماید.در حوزه تبلیغات رسانه محیطی نیز هر روز شاهد ظهور ابزارهای جدید تبلیغاتی هستیم که از گوشه و کنار جهان وارد شهرهای بزرگ و کوچک می شود.لمپوست بنرها نیز زاییده فکر بشر برای دسترسی به فضاهای تبلیغاتی بیشتر در شهر ها بزرگ هستند. جایی که چهارراه ها و تقاطع ها دیگر فضایی برای نصب بیلبوردها و سازه های تبلیغاتی ندارند لمپوست بنرها فضایی جدید را به روی شرکت های تبلیغاتی و صاحبان آگهی باز می نمایند.لمپوست بنر نسل پیشرفته و اصلاح شده سازه های عمودی است که بر روی تیر چراغ برق در سالهای اخیر توسط شهرداری ها برای نصب اعلانات عمومی مورد استفاده قرار می گرفت. محیطی دات کام در این مقاله به معرفی لمپوست بنر و اجاره لمپوست بنر در تهران پرداخته است تا کسانی که به دنبال تبلیغات این نوع رسانه هستند آگهی کافی در این...
بیشتر...

مزایده مجوز اکران تبلیغات روی سازه های تبلیغاتی اراک

مزایده مجوز اکران تبلیغات روی سازه های تبلیغاتی اراک مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اراک  تاریخ: 1394/01/31 شماره آگهی: - آدرس: مرکزی، اراک ، خیابان شیخ فضل الله نوری ، داخل پارک شهر شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومیمجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی شامل پنج مجموعه پک تبلیغاتیسازمان زیباسازی شهرداری اراک در نظردارد مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی سازه های تبلیغاتی تحت تصرف خود را بر اساس مجموعه های پک های تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید . لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 94.2.1 لغایت پایان وقت اداری روز 1شنبه مورخ 94.2.13 به واحد امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری داخل پارک شهر مراجعه و اسناد مزایده ر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری تعدادی ازسازه های تبلیغاتی درهمدان

مزایده بهره برداری تعدادی ازسازه های تبلیغاتی درهمدان مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری همدان  تاریخ: 1394/01/15 شماره آگهی: - آدرس: همدان، میدان رسالت، ابتدای بلوار ولایت ساختمان خدمات شهری طبقه دوم شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری همدان در نظر دارد مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر همدان را برای مدت یکسال با شرایط ذیل برگزار نماید. تاریخ اخذ اسناد از تاریخ 94.1.15 لغایت 94.1.25 آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا پایان وقت اداری مورخ 94.1.25 تاریخ بازگشایی پاکتها 94.1.26 ساعت 10 صبح در محل سازمان زیباسازی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به شرکت در مزایده میباشند. سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاک...
بیشتر...

تبلیغات باغ وحش کلگری

تبلیغات باغ وحش کلگری زرافه بيش از19 پا يا شش متر قد و بيش از 1270 كيلوگرم وزن دارد وزن يك بچه زرافه در هنگام تولد حدود 59 کیلوگرم و قدش شش پا، حدود 1.8 متراست. برای همین منظورتبلیغات باغ وحش کلگری به شکل یک کمپین فوق العاده به اجرا در آمده ودرکنار نیمکت پارک کالسکه ای بلند برای حمایت از بچه زرافه ها ی باغ وحش کلگری قرار داده است وهمچنین در تصویر دیگری که می بینید در داخل پارک رد پای یک فیل را بروی سنگ فرش های پارک قرار داده وبروی آن نوشته شده اینجا رد پای یک بچه فیل است وگویا این بچه فیل در حال تاب بازی کردن بوده است که میله تاب خم برداشته شده است و این تبلیغات میخواهد نشان دهد که تاب بازی کردن مخصوص بچه هاست و برای بزرگتر ها مناسب نیست. نقش باغ وحش برای حفاظت از حیوانات تمرکز و تلاش های زیست محیطی در باغ وحش ها روی تحقیقات، تولید مثل در اسارت برای گونه های نادر و راه های حفاظت از آنها شکل گرفته است.و همچنین...
بیشتر...