مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی

مزایده اجاره 16 عدد فضای تبلیغاتی سایبان ایستگاه های تاکسی مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : -  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری محلهایی به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید. 16 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی (4 عدد پایانه شهید چمران- 7 عدد پایانه سه راه رجایی شهر - 3 عدد پایانه شهید سلطانی- 2 عدد پایانه فاز 4 مهرشهر) پایه اجاره ماهیانه هر سایبان مبلغ 3.500.000 ریال (کل سایبان ها ماهیانه مبلغ 56.000.000 ریال) و قرارداد به مدت دو سال و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال می باشد (طبق اسناد مزایده، صرفاً اشخاص حقوقی و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده می باشند. پارکینگ های مکانیزه میدان توحید و فردیس- پا...
بیشتر...