مناقصه طراحی المانهای ویژه گل در مشهد

مناقصه طراحی المانهای ویژه گل در مشهد  مناقصه گزار :  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/10/15 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی فراخوان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد موضوع: طراحی المانهای ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد گلهای بهار و تابستان 96 مورد نیاز خود را در رنگهای مختلف و برنامه زمان بندی مشخص خریداری نماید. ضمنا اطلاعات تکمیلی در سایت مناقصات شهرداری به آدرس ETS.MASHHAD.IR درج شده است. در صورت تمایل به همکاری با ا ین سازمان حداکثر تا تاریخ 95.10.30 توان تولیدی خود را با ذکر کمیت و کیفیت به صورت مکتوب به دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ارسال فرمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با تولیدات گیاهی سازمان به شماره 05133400277 داخلی 112 آقای مهندس راه چمندی تماس حاصل فرمایید....
بیشتر...

مناقصه ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل

مناقصه ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل مناقصه گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  تاریخ: 1395/08/09 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی فراخوان موضوع دعوت به همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد با توجه به ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل (استقبال از بهار 96) خود که در فضاهای شهری جانمایی گردیده اند نسبت به شناسایی شرکتهای علاقمند به همکاری جهت استفاده از این ظرفیتهای تبلیغاتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای مرتبط دعوت می شود حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتشار این فراخوان آمادگی و نحوه همکاری خود را به این سازمان اعلام نمایند. در صورت طرح هرگونه سوال می توانید با شماره تلفن 3-36910631 داخلی 372 سرکار خانم مهندس شهیدی تماس حاصل نمایید.
بیشتر...

فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد

فراخوان طراحی المان های شهری بهار 96 در مشهد مزایده  گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد  تاریخ: 95/05/30 شماره آگهی :  -  آدرس : خراسان رضوی ، - شرح آگهی آگهی فراخوان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد موضوع : فراخوان طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد فراخوانی جهت طراحی المان های ویژه گل در استقبال از بهار 96 و مشهد 2017 (پایتخت فرهنگی جهان اسلام) برگزار نماید . بدین وسیله از کلیه هنرمندان متخصص دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود را همراه با شرح نقشه های اجرایی با مشخصات ذیل حداکثر لغایت مورخه 95.6.27 به سازمان تحویل نمایند . 1. المان طراحی شده می بایستی به صورت احجام ترکیبی با گل باشد . 2. نحوه اجرا و نگهداری گل آرایی روی المان پیش بینی و جزئیات ارائه گردد . 3. طرحی المان گل مناسب با فرهنگ و موضوعیت فرا رسیدن ...
بیشتر...