پیشنهاد برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی اصفهان

پیشنهاد برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی اصفهان رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر گونه زیباسازی در اصفهان صرفاً به سلیقه مدیران وقت اتفاق افتاده است و هیچ همخوانی با پیشینه، فرهنگ و تاریخ این شهر ندارد و همان کارهایی را که در دیگر شهرها و روستاها شاهد هستیم، در اصفهان نیز دیده می‌شود. نصیر ملت در خصوص «طرح جامع زیباسازی شهراصفهان» که از سوی تعدادی از اعضای شورا به شهرداری پیشنهاد شده است، اظهارکرد: این طرح به منظور تهیه برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی پیشنهاد شده است. وی با بیان اینکه طرح جامع زیباسازی در سه بخش نورپردازی، مبلمان شهری و هنر و گرافیک شهری و تبلیغات محیطی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: قصد داریم با تهیه طرح جامع، همه زیرمجموعه‌های شهرداری برای هر گونه فعالیت در حوزه زیباسازی شهر ملزم به اجرای این طرح راهبردی شوند. رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شور...
بیشتر...