مناقصه خرید یک دستگاه تلویزیون شهری منطقه شش اهواز

مناقصه خرید یک دستگاه تلویزیون شهری منطقه شش اهواز  مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  تاریخ: 1393/12/05 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خوزستان، اهواز، کمپلو، جنب پزشکی قانونی، محوطه بیرونی ساختمان شماره سه شهرداری 3781812 شرح آگهی   آگهی مناقصه عمومی شماره 93/12 (خ-ن-ش-6) سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره 197/7 مورخ 93.02.16 در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل  را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید . ردیف شرح پروژه مدت ماه قیمت کل پایه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ریال مناقصه عمومی خرید یک دستگاه تلویزیون شهری جهت منطقه شش به ابعاد 603/6 متر 1 ماه 1.100.000.000  55.000.000 از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بومی استان خوزستان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان زیب...
بیشتر...