مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  تاریخ: 1394/03/04 شماره آگهی: - آدرس: خوزستان ، بندر امام خمینی(ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرح آگهی فرخوان مزایده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این سازمان در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. موضوع واگذاری محل به متقاضی جهت خرید، حمل، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری و دو عدد بیلبورد تبلیغاتی قیمت پایه اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال و سالیانه 108.000.000 ریال مدت راهبردی 5 سال محل اجرای کار : استان خوزستان، بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبلغ خرید اسناد پنجاه هزار ریال مبلغ تضمین و نوع آن 50 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان حداقل شرایط مزایده گران داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی محل فروش و تحویل ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  تاریخ: 1394/03/02 شماره آگهی: - آدرس: خوزستان ، بندر امام خمینی(ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرح آگهی فرخوان مزایده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این سازمان در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. موضوع واگذاری محل به متقاضی جهت خرید، حمل، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری و دو عدد بیلبورد تبلیغاتی قیمت پایه اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال و سالیانه 108.000.000 ریال مدت راهبردی 5 سال محل اجرای کار استان خوزستان، بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبلغ خرید اسناد پنجاه هزار ریال مبلغ تضمین و نوع آن 50 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان حداقل شرایط مزایده گران : داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی محل فروش و تحویل ا...
بیشتر...

مناقصه خرید تلویزیون شهری در ساری

مناقصه خرید تلویزیون شهری در ساری مناقصه گزار: شهرداری ساری  تاریخ: 1394/02/30 شماره آگهی: - آدرس: - شرح آگهی آگهی مناقصه عمومی شهرداری ساری در نظر دارد نسبت به خرید تلویزیون شهری تمام رنگ آنلاین با ابعاد 3*4 با طراحی و ساخت سازه فلزی و اجرای نمای کامپوزیت با سیستم صوتی به همراه نصب و راه اندازی ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید. برآورد اولیه انجام کار: 1.315.310.000 ریال بر اساس فهرست اقلام غیر فهرست بهایی تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم 94.2.30 لغایت 94.3.5 سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان 65.765.500 ریال است . شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0108598799000 واریز نمایند. شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای سابقه مرتبط با موضوع...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در استان خوزستان

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در استان خوزستان مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  تاریخ: 1394/02/29 شماره آگهی: - آدرس: خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرح آگهی فرخوان مزایده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این سازمان در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. موضوع واگذاری محل به متقاضی جهت خرید ، حمل ، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری و دو عدد بیلبورد تبلیغاتی قیمت پایه اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال و سالیانه 108.000.000 ریال مدت راهبردی 12 ماه محل اجرای کار  : استان خوزستان ، بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبلغ خرید اسناد پنجاه هزار ریال مبلغ تضمین و نوع آن 50 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان حداقل شرایط مزایده گران داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی محل فروش...
بیشتر...

مزایده اجاره مکان جهت نصب تلویزیون شهری در مشهد

مزایده اجاره مکان جهت نصب تلویزیون شهری در مشهد مزایده گزار: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  تاریخ: 1394/02/23 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اداره درآمد و امور قراردادها شرح آگهی آگهی مزایده سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در نظر دارد اجاره مکان بصورت موقت جهت نصب تلویزیون شهری را واقع در : میدان فلسطین - ضلع جنوب شرقی صرفا جهت اکران آگهی های تجاری ، خدماتی ، فرهنگی و هنری به شرکت های حقوقی واجد شرایط به مدت سه سال اقدام نماید . (اخذ تاییدیه کمیته توانسنجی شرکت های تبلیغاتی ، جهت دریافت اسناد مزایده الزامی می باشد .)محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : مشهد مقدس ، ابتدای وکیل آباد 60 (اقبال لاهوری) ساختمان معاونت خدمات و محیط زیست شهری طبقه اول اد...
بیشتر...

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تلوزیون شهری در گناباد

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تلوزیون شهری در گناباد مزایده گزار: شهرداری گناباد  تاریخ: 1394/02/20 شماره آگهی: - آدرس: خراسان رضوی، - شرح آگهی مزایده کتبیشهرداری گناباد در نظر دارد نسبت به واگذاری حق استفاده از فضای تبلیغات دیجیتال تلویزیون شهری واقع در چهار راه گیتی نورد به صورت اجاره اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به  امور مالی مراجعه و یا با شماره 57222276-051 تماس حاصل فرمایند.شهردار گناباد- تقوی
بیشتر...

مزایده ساخت و نصب تلویزیون شهری در نور مازندران

مزایده ساخت و نصب تلویزیون شهری در نور مازندران مزایده گزار: شهرداری نور  تاریخ: 1394/02/19 شماره آگهی: - آدرس: مازندران، - ، شرح آگهی آگهی مزایده کتبیشهرداری نور در نظر دارد ساخت و نصب 2 دستگاه تلویزیون شهری دو طرفه را برای مدت 5 سال از طریق مزایده کتبی واگذار نماید. بدینوسیله از شرکتها و افراد واجد شرایط دعوت می شود ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد روابط عمومی شهرداری نور مراجعه نمایند. ضمناََ هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.سیدصابر سجادی، شهردار نور
بیشتر...

مزایده راه اندازی تلویزیون شهری در تیران اصفهان

مزایده راه اندازی تلویزیون شهری در تیران اصفهان مزایده گزار: شهرداری تیران  تاریخ: 1394/02/17 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: اصفهان،- شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری تیران نسبت به واگذاری محل احداث و راه اندازی تلویزیون شهری با شرایط مندرج در آگهی مزایده اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری 94.3.4 به شهرداری تیران مراجعه نمایند .محمدرضا احتشام زاده شهردار تیران
بیشتر...

مزایده راه اندازی تلویزیون شهری در تیران اصفهان

مزایده راه اندازی تلویزیون شهری در تیران اصفهان مزایده گزار: شهرداری تیران  تاریخ: 1394/02/10 شماره آگهی: - آدرس: اصفهان، - شرح آگهی آگهی مزایده شهرداری تیران نسبت به واگذاری محل احداث و راه اندازی تلویزیون شهری با شرایط مندرج در آگهی مزایده اقدام  می نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری 94.3.4 به شهرداری تیران مراجعه نمایند.محمدرضا احتشام زاده شهردار تیران
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در خوزستان مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  تاریخ: 1394/02/01 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: خوزستان، بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرح آگهی فرخوان مزایده سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این سازمان در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.موضوع واگذاری محل به متقاضی جهت خرید، حمل ، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری و دو عدد بیلبورد تبلیغاتیقیمت پایه اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال و سالیانه 108.000.000 ریالمدت راهبردی 12 ماهمحل اجرای کار  استان خوزستان، بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیمبلغ خرید اسناد پنجاه هزار ریالمبلغ تضمین و نوع آن 50 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان حداقل شرایط مزایده گرانداشتن شخصیت حقوقی یا حقیقیمحل فروش و تحویل اسناد بندر ...
بیشتر...