مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق – همدان

مزایده تابلوی تبلیغات محیطی بدون کنتور برق – همدان  مزایده گزار : سازمان عمران شهرداری همدان  تاریخ: 1395/10/01 شماره آگهی : 95/8  آدرس : استان همدان شرح آگهی آگهی مزایده شماره 95/8 سازمان عمران شهرداری همدان در نظر دارد تابلوی تبلیغاتی محیطی واقع در خیابان شهید فهمیده ، نرسیده به میدان قائم را بصورت اجاره ماهانه از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط با مشخصات ذیل واگذار نماید : 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت الف و به صورت لاک و مهر شده به دستگاه مزایده گذار تسلیم شود : الف- مبلغ10.000.000 ریال ده میلیون ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 100795322147 بانک شهر شعبه جهاد در وجه سازمان عمران شهرداری همدان ب- اسناد خزانه یا اوراق مشارکت پ- ضمانت نامه بانکی به نام سازمان عمران شهرداری همدان 2- محل دریافت و تحویل اسناد و پی...
بیشتر...

ضرورت تبلیغات محیطی و فرهنگی در سطح شهر کوهسار

ضرورت تبلیغات محیطی و فرهنگی در سطح شهر کوهسار به گزارش محیطی به نقل از شبستان امام جمعه شهر کوهسار در نشست امروز (۲۸ آذر) با بخشدار و دهیاران بر لزوم محوریت دینی در تبلیغات محیطی و فرهنگی در شهر توریستی کوهسار تاکید کرد. حجت الاسلام گرمسیریان، مسئول دفتر امام جمعه شهر کوهسار در خصوص نشست حجت الاسلام مجتبی محمدی، امام جمعه این شهر با بخشداران و دهیاران اظهار داشت: نشست امروز با رویکرد اهمیت اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش روحانیان و بسیج در بحث رشد فرهنگی در روستاهای این شهر در محل دفتر امام جمعه شهر کوهسار برگزار شد. مسئول دفتر امام جمعه شهر کوهسار ادامه داد: طی این نشست فلاح نژاد، بخشدار کوهسار با تشریح عملکرد دهیاران به فعالیت ها، بهسازی ها و اقدامات اخیر در راستای اقتصاد مقاومتی و شعار سال مبنی بر اقدام خبر داد و بر ضرورت همراهی دهیاران شهر در توسعه فرهنگی تاکید کرد. به گفته حجت الاسلام گرمسیریان ، یکی از مهمترین مولفه های اجرا...
بیشتر...

مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهرکرد

مزایده بخشی از تبلیغات محیطی شهرکرد  مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد  تاریخ: 1395/09/29 شماره آگهی : -  آدرس : استان چهارمحال و بختیاری شرح آگهی آگهی مزایده سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد در نظر دارد انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر را طبق شرایط مندرج در اوراق مزایده به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. 1-اجاره مکان الف - اجاره مکان 1 عدد سه وجهی گردان واقع در شهر شهرکرد ب- اجاره مکان 40 عدد تابلوی پایه بتونی در شهر شهرکرد ج- اجاره مکان 1 عدد تلویزیون شهری در شهرکرد د- اجاره 100 عدد لمپوست بنر در شهر شهرکرد 2- ارائه حداقل 10% قیمت پایه بابت ضمانت شرکت در مزایده به صورت چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد 3- در صورت انصراف برندگان اول تا دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد. 4- این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیش...
بیشتر...

تبلیغات محیطی خلاقانه شهرداری پکن

تبلیغات محیطی خلاقانه شهرداری پکن نشان دادن معضلات جوامع و چالش های درون آن موضوعی است که باید برای فرهنگ سازی آن فضاسازی شهری صورت گیرد. پکن یکی از شهرهای است که در سال 2006، 47 نفر به علت سرقت درپوش های خیابانی و افتادن در این حفره های خیابانی کشته شدند. شهرداری پکن با توجه به مشکل سرقت در پوش هاس سطح شهر تبلیغات محیطی خلاقانه ای را در کف خیابان های که در پوش قرار دارند به شیوه ای جالب توجه و خاص اجرا نموده است. مهارت تبدیل درپوش ها به ولیچر و بکار بردن استوانه های هشدار دهنده در اطراف آن ، شیوه طراحی هوشمندانه ای از شهرداری پکن است که در نقاط مختلف سطح شهر به نمایش گذاشته شده است و این اجرای ساده و خلاقانه به خوبی توانسته توجه راهگذران را معطوف خود نماید. « برای پایان دادن به سرقت درپوش های خیابانی با شهرداری تماس بگیرید » این پیام تبلیغاتی در کنار نقاشی صورت گرفته، می خواهد نشان دهد قبل از ربودن درپوشها به فکر...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی تجدید آگـهـی مزایـده عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. ۱ - موضوع مزایده: بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی-تجدید ۲ - مبلغ پایه کارشناسی : ۱9،440،000،000(نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون)ریال ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مزایده :972،000،000(نهصد و هفتاد و دو میلیون)ریال ۴ - نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300 ۵ - مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد...
بیشتر...

مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم

مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد – نوبت دوم مزایده گزار : شهرداری شریف آباد  تاریخ: 1395/08/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی تبلیغات محیطی شهرداری شریف آباد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس 2-36472770 داخلی 134 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود. 3- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد. 4- مبلغ 90.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به...
بیشتر...

مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد تهران

مزایده تبلیغات محیطی در شریف آباد تهران مزایده گزار : شهرداری شریف آباد  تاریخ: 1395/08/13 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی تبلیغات محیطی شهرداری شریف آباد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. تلفن تماس 2-36472770 داخلی 134 1- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود. 3- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد. 4- مبلغ 90.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به...
بیشتر...

رتبه اول تبلیغات مهرماه 95 به بانک مرکزی اختصاص یافت

رتبه اول تبلیغات مهرماه 95 به بانک مرکزی اختصاص یافت به گزارش پایگاه خبری محیطی، بر اساس ارزیابی و رتبه بندی صورت گرفته توسط «سامانه رتبه بندی تبلیغات»، تبلیغات محیطی نخستین کمپین اطلاع رسانی نظام بانکی کشور که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی اجرا شد، رتبه اول تبلیغات مهرماه 95 را به خود اختصاص داد. شایان ذکر است رتبه بندی در این سامانه به صورت مستمر در مورد تمامی تبلیغات اکران شده در هر ماه بر اساس شاخص های : «ایده» ، «متن و محتوا» ، «طراحی و اجرا» و «یکپارچگی» انجام و در پایان ماه رتبه های برتر بر اساس نظر هیأت داوران متشکل از اساتید و متخصصان خبره تبلیغات و همچنین آراء کاربران علاقه مند و فعال در صنعت تبلیغات اعلام می شود. گفتنی است نخستین کمپین جامع اطلاع رسانی نظام بانکی کشور با عنوان « گره گشای تولید»، همزمان با هفته بانکداری اسلامی در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارتقای آگاهی عمومی جامعه در زمینه امور...
بیشتر...

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی

اصلاحیه مزایده تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان تهران شرح آگهی مزایده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از اماکن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید. 3- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن 26216300 4- مدت بهره برداری و محل اجرا برای هر یک مزایده ها: از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی استان تهران شهر تهران مجموعه ورزشی انقلاب 5- زمان دریافت اسناد مزایده برای هر یک از مزایده ها: در ساعات اداری از ساعت 8 الی 16:30 از روز چهارشنبه مورخ 95.7.14 لغایت روز یکشنبه مورخ 95.7.25 6- آدرس محل دریافت اسناد و ت...
بیشتر...

شرکت پردازش قرارداد محکمی با تبلیغات محیطی فوتبال دارد

شرکت پردازش قرارداد محکمی با تبلیغات محیطی فوتبال دارد به گزارش خبرگزاری محیطی به نقل از فارس سرپرست سازمان اقتصادی فوتبال ایران از دستور دولت برای کمک ۱۵ میلیارد تومانی به فدراسیون فوتبال خبر داد. امیر عابدینی در طی گفت و گویی، در مورد وضعیت مذاکره با جیووا برای فسخ قرارداد گفت:به دلیل ملاحظات حقوقی محتاطانه در مورد این پرونده صحبت می‌کنم اما می‌توانم بگویم این پرونده به ضرر ایران تمام نخواهد شد. قرار است مدیر فروش و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ایتالیایی جیووا به تهران سفر کنند و در تهران در مورد توافق یا عدم توافق تصمیم‌گیری خواهد شد. وی در مورد وضعیت تبلیغات محیطی فوتبال گفت: در حال حاضر شرکت پردازش مجری تبلیغات محیطی فوتبال است. این شرکت قرارداد محکمی هم برای کار در تبلیغات محیطی فوتبال دارد. عابدینی در مورد وضعیت شرکت فناپ گفت: فناپ قراردادی با همراه اول داشت که این قرارداد از سوی شرکت همراه اول لغو و در واقع فناپ در قرارداد با ما...
بیشتر...