مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/05 شماره آگهی: شماره 94/41/36نوبت دوم  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/36نوبت دوم موضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.06.12 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 . مهلت دریافت پیشنهادات : 94.04.19 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.06.19 آدرس ف...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/06/03 شماره آگهی: شماره 94/41/35 نوبت اول  آدرس : فارس، شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 شرح آگهی آگهی مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/35 نوبت اول موضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.06.12 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 و با مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات : 94.04.19 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیش...
بیشتر...

مزایده واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی 2 وجهی در البرز

مزایده واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی 2 وجهی در البرز مزایده گزار: سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: -  آدرس : البرز، فلکه اول رجایی شهر ؛ ابتدای خیابان شهید مطهری ، نبش خیابان فروردین طبقه سوم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاری یک عدد تابلو تبلیغاتی 2 وجهی جهت فعالیت تبلیغات واقع درمحوطه فنی پایانه شهید کلانتری به شرح ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط در مقابل اخذ بها اقدام نماید. شرایط : مبلغ پایه اجاره سال اول ماهیانه120.000.000 ریال و قرارداد به مدت 2سال می باشد. سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده360.000.000 ریال می باشد که می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزی به حساب 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ی...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در فارس

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: شماره 94/41/18نوبت دوم آدرس: فارس ، - شرح آگهی آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/18 نوبت دوم موضوع مزایده : اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 95.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.5.15 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 و با مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح شماره تماس : 07137176241 اداره کل ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده در فارس

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده در فارس مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: شماره 94/41/18نوبت دوم آدرس:  فارس، - شرح آگهی آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/18 نوبت دوم موضوع مزایده : اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده محور شیراز - مرودشت تضمین شرکت در مزایده : 95.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد . مهلت دریافت اسناد : 94.5.15 محل دریافت اسناد : شیراز - بلوار مدرس - حدفاصل پل غدیر و فضل آباد - جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس - اتاق 407 و با مراجعه به سایت زیر مهلت دریافت پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح) زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.5.25 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح شماره تماس : 07137176241 اداره کل حمل...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی در بابل

مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی در بابل مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل در نظر دارد تابلو تبلیغاتی واقع در معلم 4 روبروی کانون مهندسین به مساحت 6 مترمربع را به صورت استیجاری ماهیانه و به مدت یک سال شمسی با مشخصات ذیل واگذار نماید . 1- مبلغ کارشناسی 6.500.000 ریال می باشد و مدت اجرای قرارداد یک سال شمسی می باشد . 2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کارشناسی که برابر 3.900.000 ریال می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره 0109478020003 به نام سازمان پارک ها و فضای سبز نزد بانک ملی واریز گردد . 3- پرداخت کسورات قانونی ( بیمه ، مالیات ، دارایی و ... ) و هزینه های مرتبط به عهده مستاجر می باشد . 4- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- متقا...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی آزادراه قزوین – زنجان

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی آزادراه قزوین – زنجان مناقصه گزار: شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان  تاریخ: 1394/04/09 شماره آگهی: - آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، کوچه شهریار ، پلاک 5 شرح آگهی مناقصه انتخاب مشاور تبلیغاتی شرکت ملی آزادراه قزوین - زنجان در نظر دارد بهره برداری از تعداد 9 تابلو تبلیغاتی دو طرفه منصوبه در مسیر آزاد راه و احداث و بهره برداری تابلوهای جدید را به مشاور تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.4.15 سوابق کاری و مدارک ثبتی خود را به آدرس ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند . تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، کوچه شهریار ، پلاک 5 تلفن تماس : 88052734 - 021
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی در کردستان

مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی در کردستان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان  تاریخ: 1394/02/15 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 1/1 ر-94 آدرس: کردستان، سنندج، خ شهید تعریف، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان- دبیرخانه شرح آگهی آگهی مزایده یک مرحله  شماره 1/1 ر 94اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستانشرح مزایده اجاره و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو در محورهای مواصلاتی استانمهلت دریافت اسناد تا ساعت 13 روز 1شنبه مورخ 94.2.20محل دریافت اسناد : سنندج، خ شهید تعریف، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان - دبیرخانهمهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 10 صبح روز 4شنبه مورخ 94.2.30محل ارائه پیشنهاد به آدرس محل دریافت اسنادتضمین شرکت در مزایده مبلغ 30.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان تاریخ بازگشایی پاکات س...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی در کردستان

مزایده بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی در کردستان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان  تاریخ: 1394/02/14 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 1/1 ر 94 آدرس: کردستان، سنندج، خ شهید تعریف، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان- دبیرخانه شرح آگهی آگهی مزایده یک مرحله  شماره 1/1 ر 94اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستانشرح مزایده اجاره و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو در محورهای مواصلاتی استانمهلت دریافت اسناد تا ساعت 13 روز 1شنبه مورخ 94.2.20محل دریافت اسناد : سنندج، خ شهید تعریف، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان - دبیرخانهمهلت ارایه پیشنهاد تا ساعت 10 صبح روز 4شنبه مورخ 94.2.30محل ارایه پیشنهاد به آدرس محل دریافت اسنادتضمین شرکت در مزایده مبلغ 30.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان تاریخ بازگشایی پاکات س...
بیشتر...

کمپین خلاقانه شرکت Telia

کمپین خلاقانه شرکت Telia شرکت Telia یک مرکز معتبر برای خرید و فروش وخدمات تعمیرات لپ تاب می باشد. شرکت Telia کمپینی زیبایی را اجرا کرده است و در این کمپین تصویر کودکی را بر روی تابلو تبلیغاتی نصب کرده است و مانند همان تصویر در پایین این تابلو تبلیغاتی افتاده و خراب شده است . هدف شرکت Telia این است که به وضوح نشان دهد که اگر از عکس ها و فایل های مورد علاقه مان درست مراقبت نکنیم شاید از بین برود پیامی که بر روی این تابلو تبلیغاتی زیبا نصب شده این است که عکس کسانی را که دوستشان دارید محافظت کنید، برای انجام چنین کاری می توانید نسخه پشتیبان تهیه و نگهداری کنید و این بهترین روش برای تضمین امنیت و سلامتی فایل ها و برنامه ها می باشد. شرکت Telia با این شیوه تبلیغاتی که جنبه آگهی بخشی دارد می تواند نیاز مشتری را کشف کند و اعتماد و اطمینان را در بین آنها جلب کند. آژانس تبلیغاتی : Storåkers McCann مدیر هنری : Henric Almqu...
بیشتر...