مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده در ارومیه

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده در ارومیه مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی  تاریخ: 1394/04/16 شماره آگهی: 94-57-14 آدرس: آذربایجان غربی ، - شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 94-57-14 کارفرما : اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی به آدرس : ارومیه، خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم موضوع : نصب بنر و بهره برداری و نگهداری از 1 عدد تابلو تبلیغاتی روی پیشانی پل عابر پیاده محور ارومیه - مهاباد ، کلیه اشخاص حقیقی و کانون ها و شرکت های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند . تحویل فروش اسناد مزایده به مدت 8 روز از تاریخ 94.4.16 تا تاریخ 94.4.23 تحویل پیشنهادها : ظهر روز شنبه ساعت 12 تاریخ 94.5.3 تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ 94.5.3 مبلغ تضمین شرکت در مزایده 20.000.000 ریال نوع تضمین ضمانت نامه بانکی، فیش بانکی اداره کل ح...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی در بابل

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی در بابل مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل  تاریخ: 1394/04/14 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل در نظر دارد تابلو تبلیغاتی واقع در معلم 4 روبروی کانون مهندسین به مساحت 6 مترمربع را به صورت استیجاری ماهیانه و به مدت یک سال شمسی با مشخصات ذیل واگذار نماید . 1- مبلغ کارشناسی 6.500.000 ریال می باشد و مدت اجرای قرارداد یک سال شمسی می باشد . 2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کارشناسی که برابر 3.900.000 ریال می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره 0109478020003 به نام سازمان پارک ها و فضای سبز نزد بانک ملی واریز گردد . 3- پرداخت کسورات قانونی ( بیمه ، مالیات ، دارایی و ... ) و هزینه های مرتبط به عهده مستاجر می باشد . 4- سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- متقا...
بیشتر...

مزایده واگذاری تعداد 20 عدد تابلوی تبلیغاتی در کرمان

مزایده واگذاری تعداد 20 عدد تابلوی تبلیغاتی در کرمان مزایده گزار: اداره کل راه آهن کرمان  تاریخ: 1394/04/13 شماره آگهی: شماره 5م-94-57 آدرس: کرمان، اداره کل راه آهن کرمان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 5 م-94-57واگذاری تعداد 20 عدد تابلوهای تبلیغاتی سالن ایستگاه راه آهن کرمانشرح مختصر موضوع مزایده : واگذاری تعداد 20 عدد تابلوی تبلیغاتی سالن ایستگاه راه آهن کرمان به شرح ذیل : ردیف شماره تابلو شرح ابعاد  تعداد  1  1-2-3-4  90*500 cm   4  2  24-23-22-20-19-18-11-10-9-7-6-5  90*300 cm   12  3  17-16-13-12  90*400 cm   4 محل انجام کار اداره کل راه آهن کرمانمهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 94.4.15 لغایت 94.4.23 و محل دریافت اسناد اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن کرمان امور قراردادها می باشد.متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی واریز مبلغ 100...
بیشتر...

جمع آوری بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی بدهکار در رشت

جمع آوری بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی بدهکار در رشت سازمان زیباسازی شهرداری رشت در یک اقدام شجاعانه و کم نظیر، تعداد زیادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر رشت را که بدهکار شهرداری بودند جمع آوری کرد. به گزارش محیطی دات کام ، صاحبان این بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی که قراردادی ۳ ساله با شهرداری رشت در جهت بهره برداری ازین فضاهای تبلیغاتی داشتند در سال گذشته هیچ ریالی بابت اجاره خود به شهرداری پرداخت ننمودند و در سالیان گذشته بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده سالیانه، مبلغ پایه اول سالیانه را پرداخت می کردند که بر اساس بررسی های بعمل آمده واحد درآمد شهرداری رشت باید پاسخگوی این امر باشد. با تشکیل سازمان زیباسازی شهرداری رشت در یک سال گذشته و اقدامات اولیه شکل گیری این سازمان و عدم ارتباط دریافت اجاره این تابلوهای تبلیغاتی با سازمان جدید التاسیس زیباسازی ، صاحبان این بیلبوردهای تبلیغاتی به دلیل داشتن قرارداد قبلی پاسخی جز بی اعتنای...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در استان تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در استان تهران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران موضوع : بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزاد راه تهران - قم (اتوبان خلیج فارس ) زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116 . مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ وار...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در مازندران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران  تاریخ: 1394/04/07 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، ساری- بلوار طالقانی- خیابان معلم- اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران- دبیرخانه کمیسیون معاملات دبیرخانه (امور اداری) شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران در نظر دارد طراحی، ساخت، حمل، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشانی 8 پل عابر پیاده، به منظور امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجارتی، خدماتی و هنری در حریم راه های استان مازندران را در قالب قرارداد مربوط به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجدالشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه از تاریخ انتشار آگهی به ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان

مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده در رویان مزایده گزار: شهرداری رویان  تاریخ: 1394/04/06 شماره آگهی: نوبت دوم آدرس: مازندران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده نوبت دوم شهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از تابلوی منصوب به روی پل عابر پیاده واقع در خیابان امام را از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند . موقعیت موضوع مزایده موقعیت پل عابر پیاده و سایر شرایط مزایده ضمیمه پیشنهاد مزایده می باشد . مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای تابلوی هر طرف پل عابر پیاده مبلغ 12.500.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی محل و مهلت دریافت اسناد : متقاضیانی که دارای شرکت حقوقی مرتبط یا موس...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 4 تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران – قم

مزایده بهره برداری از 4 تابلوی تبلیغاتی در آزاد راه تهران – قم مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/04/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: تهران ، - ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول ، اتاق 116 شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران موضوع : بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزاد راه تهران - قم ( اتوبان خلیج فارس ) زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به آدرس : تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 80، روبروی سفارت لبنان، طبقه اول اتاق 116. مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد . مبلغ ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی در استان مازندران

مزایده بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی در استان مازندران مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران  تاریخ: 1394/04/06 شماره آگهی: نوبت اول آدرس: مازندران، ساری- بلوار طالقانی- خیابان معلم- اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران - دبیرخانه کمیسیون معاملات دبیرخانه (امور اداری) شرح آگهی آگهی مزایده عمومی اداره کل حمل و نقل پایانه های استان مازندران در نظر دارد طراحی، ساخت، حمل، نصب ، نگهداری و بهره برداری از 16 عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشانی 8 پل عابر پیاده، به منظور امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجارتی، خدماتی و هنری در حریم راه های استان مازندران را در قالب قرارداد مربوط به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجدالشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه از تاریخ انتشار آگهی به م...
بیشتر...

جمع آوری 55 تابلوی تبلیغاتی فاقد مجوز در مشهد

جمع آوری 55 تابلوی تبلیغاتی فاقد مجوز در مشهد مدیر عامل سازمان میادین ، میوه ، تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از جمع آوری 55 تابلو و بیلبورد تبلیغاتی فاقد مجوز از سطح شهر خبر داد. احمد محبی افزود : طرح جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز از سطح شهر در بلوار وکیل آباد تا انتهای نخریسی از ابتدای خرداد ماه جاری آغاز شده است . وی گفت : تابلوهای فاقد مجوز نه تنها بر سیما و منظره شهری تاثیرگذار هستند بلکه به علت عدم ایمنی لازم برای شهروندان خطراتی را ایجاد می کنند . وی اظهار کرد : از این رو بر اساس مجوز اخذ شده از دادگستری ، این سازمان پس از صدور اخطاریه و ابلاغ آن به مالکان در صورت عدم همکاری نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام می کند . سال گذشته نیز 80 تابلوی  تبلیغاتی فاقد مجوز از سطح شهر مشهد جمع آوری شد. برابر مقررات قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد نصب هر گونه تابلوی فاقد مجوز در هر نقطه از املاک اعم از داخل یا خارج...
بیشتر...