مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی آزاد راه تهران – قم

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی آزاد راه تهران – قم مزایده گزار: اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/07/23 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی - خیابان شهید کلانتری غربی - پلاک80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم ، اداره پیمان و رسیدگی شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای نوبت اول موضوعات: 1- ساخت، نصب و بهره برداری از شانزده دستگاه تابلوی تبلیغاتی (با فنداسیون اجراشده) در آزادراه تهران - قم - بعد از پل فرودگاه امام(ره) - نوبت دوم 2- بهرهبرداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزادراه تهران - قم (اتوبان خلیج فارس) - نوبت دوم زمان دریافت اسناد: 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی نحوه دریافت اسناد: مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی - خیابان شهید کلانتری غربی - پلاک80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم ، اداره پیمان و رسیدگی مهلت ارائه اسناد...
بیشتر...

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی بر روی پل عابر پیاده در گلستان

مزایده واگذاری تابلوی تبلیغاتی بر روی پل عابر پیاده در گلستان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان  تاریخ: 1394/07/07 شماره آگهی: نوبت دوم ،شماره 94/97/9  آدرس : گلستان ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 94/97/9 نوبت دوم اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت ، حمل ، نصب ، نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پیشنهانی پل های عابر پیاده روبروی بیمارستان علی آباد ،روستای مهدی آباد و روستای رضاآباد در محور گرگان - آزادشهر در قالب قرارداد به شرکتهای واجدالشرایط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال 85000000 که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپهر بانک صادرات شعبه کریمی به شماره 2196374603007 به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شاهین شهر

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شاهین شهر مزایده گزار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر  تاریخ: 1394/07/01 شماره آگهی: نوبت اول  آدرس : اصفهان، شاهین شهر - میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهرداری - طبقه چهارم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی نوبت اول سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر در نظردارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. 1- بهره برداری از هشت تابلوی تبلیغاتی (بیلبورد ) در ابعاد 3×5 متر به مدت دو سال (تجدید نوبت دوم) 2- اجاره سالن رزومی مجموعه ورزشی شهدای حاجی آباد به مدت دو سال (نوبت اول) 3- بهره برداری از کیوسک اغذیه فروشی پارک انقلاب به مدت دو سال (تجدید نوبت سوم) افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت شرایط مزایده تا روز شنبه مورخ 94.7.11 به امور قراردادهای سازمان مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 94.7.12 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر - ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان  تاریخ: 1394/06/29 شماره آگهی: شماره : 87/6430  آدرس : سمنان، میدان شهید مطهری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان دبیرخانه کمیسیون معاملات شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای              شماره : 87/6430 مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان شرح مختصر موضوع مزایده: واگذاری نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی منصوبه شرح محل اجرای پروژه: ردیف  محور (از ... به ....) منطقه (محدوده نصب تابلو) تعداد تابلو  ایجاد تابلو (مترمربع)  1 سمنان- سرخه جنب درب ورودی پایانه بار سمنان  1  60  2 سمنان- سرخه کیلومتر 800+7 از صفر خروجی شهرستان 1 50  3 سمنان- دامغان کیلومتر 800+ 2 از صفر پاسگاه دو منظوره  1  50  4 دامغان...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان

مزایده بهره برداری از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی در سمنان مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان  تاریخ: 1394/05/31 شماره آگهی: شماره : 87/5440  آدرس : سمنان، میدان شهید مطهری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان دبیرخانه کمیسیون معاملات شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای              شماره : 87/5440مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان شرح مختصر موضوع مزایده: واگذاری نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از چهار عدد تابلوی تبلیغاتی منصوبه شرح محل اجرای پروژه: ردیف  محور (از ... به ....) منطقه (محدوده نصب تابلو) تعداد تابلو  ایجاد تابلو (مترمربع)  1 سمنان- سرخه جنب درب ورودی پایانه بار سمنان  1  60  2 سمنان- سرخه کیلومتر 800+7 از صفر خروجی شهرستان 1 50  3 سمنان- دامغان کیلومتر 800+ 2 از صفر پاسگاه دو منظوره  1  50  4 دامغان- س...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی در ارومیه

مزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلوی تبلیغاتی در ارومیه مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی  تاریخ: 1394/05/21 شماره آگهی: نوبت دوم شماره 17-57-92  آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان والفجر 2 ، نرسیده به فلکه میثم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی 17-57-92 نوبت دوم کارفرما: اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی به نشانی: ارومیه، خیابان والفجر 2 ، نرسیده به فلکه میثم موضوع: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی روی پیشانی پل عابر پیاده در محور ارومیه- مهاباد کلیه اشخاص حقیقی به شرط داشتن مشاور تبلیغاتی و کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند. تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت 8 روز از تاریخ 94.05.19 تا تاریخ 94.05.28 تحویل پیشنهادها ظهر روز دوشنبه ساعت 12 تاریخ 94.06.09 تاریخ گشایش پیشنهادها روز دوشنبه ساعت 13:00 تاریخ 94...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از 74 عدد تابلو تبلیغاتی در اصفهان

مزایده بهره برداری از 74 عدد تابلو تبلیغاتی در اصفهان مزایده گزار: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان  تاریخ: 1394/05/18 شماره آگهی: -  آدرس : اصفهان ، خیابان جی شرقی ، خیابان مسجد علی ، مجتمع فرهنگی کوثر ، مدیریت درآمد و بازرگانی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان شرح آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظر دارد : اجازه بهره برداری تبلیغاتی از 74 عدد تابلو 2*1 پایه بتونی مستقر در سطح شهر اصفهان ، متلعق به سازمان که محل دقیق نصب با هماهنگی سازمان و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و سازمان زیبا سازی به مدت دو سال را به شرح و شرایط از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و کانونی های تبلیغاتی دارای اعتبار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3 - 35279331- 031 داخلی 112 تماس حاصل نموده و برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94.6...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در گلستان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در گلستان مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان  تاریخ: 1394/05/06 شماره آگهی: 94/97/7 آدرس:  گلستان، گرگان- خیابان شهید بهشتی- خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو- دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری) شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی به شماره 94/97/7 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت،حمل، نصب ،نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده در محور گرگان - آزادشهر و علی آباد را به منظور امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجاری ،خدماتی و هنری در حریم راه های استان ، در قالب قرارداد مربوط به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجد الشرایط اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید. مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال 85000000 که...
بیشتر...

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور ارومیه – سلماس

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محور ارومیه – سلماس مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1394/05/01 شماره آگهی: - آدرس: آذربایجان غربی ، - شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۴ - بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ بازگشایی پاکات : ۳ / ۵ / ۱۳۹۴ - سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت ارسال پیشنهاد : ۳ / ۵ / ۱۳۹۴ - سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مهلت دریافت اسناد : ۳ / ۵ / ۱۳۹۴ - سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد :۳ / ۵ / ۱۳۹۴ - سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار موضوع : تجدید نصب بنر و بهره برداری و نگهداری از ۲ عدد تابلوی تبلیغاتی در محور ارومیه- سلماس - فلکه فرودگاه محل دریافت اسناد : اداره منابع پشتیبانی و رفاه - اداره حمل ونقل ...
بیشتر...

مزایده واگذاری دو عدد تابلو تبلیغاتی در شیراز

مزایده واگذاری دو عدد تابلو تبلیغاتی در شیراز مزایده گزار: مدیریت ساختمان خضرا 2  تاریخ: 1394/04/23 شماره آگهی: - آدرس: فارس ، شیراز شرح آگهی آگهی مزایده تابلوی تبلیغاتی مدیریت ساختمان خضرا 2 واقع در شیراز ، چهار راه ستارخان در نظر دارد دو عدد تابلو تبلیغاتی هرکدام به مساحت حدود 60 متر مشرف به خیابان مطهری و ستارخان را به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید . از علاقمندان درخواست می شود جهت دریافت شرایط مزایده به دفتر مدیریت ساختمان خضرا مراجعه نمایند . تلفن دفتر : 36493192-09171171222
بیشتر...