مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در مشهد

مزایده امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در مشهد  مزایده گزار : شرکت آزاد راه باغچه - مشهد  تاریخ: 1395/10/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شرکت آزاد راه باغچه - مشهد این شرکت درنظردارد امتیاز نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی در طول 30 کیلومتر از آزاد راه باغچه -مشهد را به متقاضیان واجد شرایط که دارای مجوز معتبر فعالیتهای تبلیغاتی از مراجع ذیصلاح می باشند برای مدت 3 سال از مزایده و با لحاظ مراتب ذیل واگذار نماید. الف- تعداد تابلوهایی که باید احداث (تهیه کلیه مصالح و نصب) شود حداکثر 5 تابلو در هر سمت جمعا 10 تابلو به مساحت تقریبی 700 متر مربع ب- محل نصب 3 کیلومتر بعد از ورودی ایستگاه طرق تا 3 کیلومتر مانده به خروجی آزاد راه ایستگاه باغچه ج- کلیه هزینه های ساخت و اخذ مجوز و گواهی های لازم از وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذیربط به عهده متقاضی خواهد بود د- دوره ساخت...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور -نوبت اول چاپ دوم

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور -نوبت اول چاپ دوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/10/01 شماره آگهی : نوبت اول چاپ دوم  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 4335353 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد ، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.9 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گلپایگان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گلپایگان  مزایده گزار : شهرداری گلپایگان  تاریخ: 1395/09/29 شماره آگهی : -  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی شهرداری گلپایگان آگهی مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ( نوبت دوم ) شهرداری گلپایگان در نظر دارد به استناد مصوبه 95/197 مورخ 95.4.13 شورای اسلامی شهر گلپایگان بهره برداری از مجموعه تبلیغات محیطی شهر شامل کلیه تابلوهای تبلیغاتی , دیواری , پارچه ای , رایانه ای و متحرک که به منظور معرفی با تبلیغ کالا , خدمات و هر نوع فعالیتی در سطح شهر , خیابانها , پایانه های مسافربری پمپ بنزین ها , ایستگاههای انتظار مسافر , میادین , چهار راه ها و سایر اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرد را به متقاضیان به بخش خصوصی که دارای مجوز کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مورد تایید اداره فرهنگ و اشاد و اسلامی شهر گلپایگان باشند به مدت سه سال با شرایط ذیل...
بیشتر...

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور

مزایده تعدادی تابلوهای تبلیغاتی در نیشابور مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور  تاریخ: 1395/09/23 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت اول سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر از طریق مزایده کتبی واگذار کند، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری با شماره تماس 4335353 تماس حاصل و یا با مراجعه حضوری به آدرس نیشابور ، انتهای خیابان 15 خرداد، طبقه فوقانی فرهنگسرای سیمرغ ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور نسبت به تکمیل و تحویل فرم های مربوطه اقدام کنند. آخرین مهلت دریافت اسناد پایان ساعت اداری پنجشنبه 95.10.9 فرهاد حسامی - سرپرست سازمان  
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1835-10 مورخ 95.8.17 بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی متعلق به سازمان را برای مدت یکسال به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم به امور مالی سازمان مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند. آدرس : شهر قدس ، خیابان 45 متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تلفن : 46874455-46858180 تاریخ انتشار نوبت اول : 95.9.6 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95.9.13 آدرس: تهران, تهران، شهر قدس ، خیابان 45 متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/09/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی   آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 غیرقابل استرداد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد، خیابان کاشانی، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد و یا با مراجعه به سایت سازمان به آدرس WWW.YAZDREFAHI.IR نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1 - 38277650...
بیشتر...

مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان

مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن کرمان  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی تاریخ بازگشایی پاکات ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۷ / ۹ / ۱۳۹۵ - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع واگذاری تعداد ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن ایستگاه راه آهن کرمان(فلکسی و بنر) دستگاه مناقصه گزار اداره کل راه آهن کرمان محل دریافت اسناد اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها آدرس و تلفن :کرمان، اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی – مرحله سوم

تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی – مرحله سوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/08/18 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله سوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبه 3/723/93 - 93.02.15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، بهره برداری از تابلوهای بیلبوردی محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 95.8.18 تا 95.8.29 به امور مالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس : گرگان، چهار راه گلها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریاف...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم مزایده گزار : شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی  تاریخ: 1395/08/13 شماره آگهی : نوبت دوم 118-95  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 118-95 نوبت دوم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-2 و ب-1 ماده 4 و مواد 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره 130890 مورخ 83.11.17 در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. عنوان پروژه: مزایده شماره 118-95 با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت ...
بیشتر...

مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار : شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی  تاریخ: 1395/08/11 شماره آگهی : نوبت اول 118-95  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 118-95 نوبت اول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-2 و ب1- ماده 4 و مواد 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره 130890 مورخ 83.11.17 در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. عنوان پروژه: مزایده شماره 118-95 با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت ...
بیشتر...