مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در شهر قدس مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  تاریخ: 1395/09/13 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1835-10 مورخ 95.8.17 بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی متعلق به سازمان را برای مدت یکسال به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم به امور مالی سازمان مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند. آدرس : شهر قدس ، خیابان 45 متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تلفن : 46874455-46858180 تاریخ انتشار نوبت اول : 95.9.6 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95.9.13 آدرس: تهران, تهران، شهر قدس ، خیابان 45 متری انقلاب ، خیابان شهرداری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/09/07 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی   آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 غیرقابل استرداد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد، خیابان کاشانی، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد و یا با مراجعه به سایت سازمان به آدرس WWW.YAZDREFAHI.IR نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1 - 38277650...
بیشتر...

مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان

مزایده واگذاری۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان مزایده گزار : اداره کل راه آهن کرمان  تاریخ: 1395/08/27 شماره آگهی : -  آدرس : استان کرمان شرح آگهی تاریخ بازگشایی پاکات ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد ۷ / ۹ / ۱۳۹۵ - هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج تاریخ اعتبار پیشنهاد ۹ / ۹ / ۱۳۹۵ - نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع واگذاری تعداد ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن ایستگاه راه آهن کرمان(فلکسی و بنر) دستگاه مناقصه گزار اداره کل راه آهن کرمان محل دریافت اسناد اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها آدرس و تلفن :کرمان، اداره کل راه آهن کرمان- اداره تدارکات و ژشتیبانی- واحد امورقراردادها
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی – مرحله سوم

تجدید مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی – مرحله سوم مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/08/18 شماره آگهی : مرحله سوم  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله سوم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به استناد ماده 30 آئین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبه 3/723/93 - 93.02.15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد، بهره برداری از تابلوهای بیلبوردی محدوده شهر گرگان را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (فرهنگ و ارشاد اسلامی) می توانند از تاریخ 95.8.18 تا 95.8.29 به امور مالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس : گرگان، چهار راه گلها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریاف...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم

مزایده واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم مزایده گزار : شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی  تاریخ: 1395/08/13 شماره آگهی : نوبت دوم 118-95  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 118-95 نوبت دوم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-2 و ب-1 ماده 4 و مواد 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره 130890 مورخ 83.11.17 در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. عنوان پروژه: مزایده شماره 118-95 با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت ...
بیشتر...

مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی در تهران مزایده گزار : شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی  تاریخ: 1395/08/11 شماره آگهی : نوبت اول 118-95  آدرس : استان تهران شرح آگهی آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 118-95 نوبت اول شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-2 و ب1- ماده 4 و مواد 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره 130890 مورخ 83.11.17 در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. عنوان پروژه: مزایده شماره 118-95 با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت ...
بیشتر...

مزایده واگذاری ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغاتی در گلسار

مزایده واگذاری ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغاتی در گلسار مزایده گزار : شهرداری گلسار  تاریخ: 1395/08/10 شماره آگهی : نوبت اول مرحله اول  آدرس : استان البرز شرح آگهی آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول شهرداری گلسار در نظر دارد نسبت به واگذاری ساخت و اجرای تابلوهای تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری گلسار واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج، هشتگرد، جنب مخابرات شهرداری گلسار مراجعه نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 1395.08.26 حمید کیاروستا- شهردار گلسار آدرس و تلفن :البرز, کیلومتر 18 جاده قدیم کرج، هشتگرد، جنب مخابرات شهرداری گلسار  
بیشتر...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد مزایده گزار : سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد  تاریخ: 1395/08/04 شماره آگهی : -  آدرس : استان یزد شرح آگهی آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 غیرقابل استرداد نزد بانک تجارت شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد ، خیابان کاشانی ، کوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب) سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1 - 38277650 - 035 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید. آخرین مهلت قبول پیشنهادها...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب و بهره برداری و نگهداری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان  تاریخ: 1395/08/03 شماره آگهی : شماره 95/21/4 نوبت دوم  آدرس : استان اصفهان شرح آگهی آگهی مزایده عمومی شماره 95/21/4 نوبت دوم نام سازمان مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی بر روی عرشه پل ها به شرح زیر: 1- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان معلم 2- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان - شیراز (عرشه پل عابر پیاده) 3- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اصفهان- تهران اتوبان آزادگان 4- نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی محور اتوبان ذوب آهن (عرشه پل ...
بیشتر...

مزایده نصب و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی

مزایده نصب و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی مزایده گزار : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی  تاریخ: 1395/08/02 شماره آگهی : شماره 17-57-95 نوبت دوم  آدرس : استان آذربایجان غربی شرح آگهی مناقصه عمومی شماره 17 -57-95 نوبت دوم کارفرما : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس: ارومیه - خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم موضوع:ساخت، اجازه نصب ، بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی و نصب تابلو بر روی دو طرف یک دستگاه بر پل عابر پیاده در محور ارومیه -بوکان کلیه شرکت ها ی تبلیغاتی و کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند. مدارک و اسناد مزایده از تاریخ 95.7.5 در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد. 1- تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت 8 روز از تاریخ 95.7.5 تا تاریخ 95.7.13 2- ت...
بیشتر...