مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر فومن

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: - شماره آگهی : مرحله دوم ، نوبت اول  آدرس : گیلان ، فومن ، - شرح آگهی شهرداری فومن در نظر دارد نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الاحداث علامه طباطبایی «حدفاصل دادگستری جدیدالاحداث الی انتهای بلوار» به شرح زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . ۱ – نقطه ۱ : استند دو طرفه روبروی ساختمان جدیدالاحداث دادگستری به مساحت ۳۰ متر مربع ۲ – نقطه ۲ : بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه روبروی تالار پوریا به مساحت ۱۲۰ متر مربع ۳ – نقطه ۳ : بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه انتهای بلوار به مساحت ۱۲۰ متر مربع ۴ – نقطه ۴ : بیلبورد سه وجهی انتهای بلوار – ابتدای کمربندی سراوان به مساحت ۲۱۶ متر مربع مجموع مساحت واگذاری در بلوار جدیدالاحداث علامه طباطبایی برابر ۴۸۶ متر مربع می باشد . شرایط مزایده : ۱ – مزایده د...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای شهر فومن

مزایده بهره برداری از استندها و بیلبوردهای شهر فومن مزایده گزار : شهرداری فومن  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : مرحله دوم - نوبت اول  آدرس : گیلان ، - شرح آگهی آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ، نوبت اول شهرداری فومن در نظر دارد نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده در بلوار جدید الاحداث علامه طباطبایی «حدفاصل دادگستری جدیدالاحداث الی انتهای بلوار» به شرح زیر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید . 1 - نقطه 1 : استند دو طرفه روبروی ساختمان جدیدالاحداث دادگستری به مساحت 30 متر مربع 2 - نقطه 2 : بیلبورد دو طرفه روبروی تالار پوریا به مساحت 120 متر مربع 3 - نقطه 3 : بیلبورد دو طرفه انتهای بلوار به مساحت 120 متر مربع 4 - نقطه 4 : بیلبورد سه وجهی انتهای بلوار - ابتدای کمربندی سراوان به مساحت 216 متر مربع مجموع مساحت واگذاری در بلوار جدیدالاحداث علامه طباطبایی برابر 486 متر مربع می باشد . شرایط ...
بیشتر...

مزایده اجاره دو عدد تابلو بیلبورد در زرگر محله

مزایده اجاره دو عدد تابلو بیلبورد در زرگر محله مزایده گزار : شهرداری زرگر محله  تاریخ: 1394/12/22 شماره آگهی : -  آدرس : مازندران ، - شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 1 - مزایده گذار : شهرداری زرگر محله 2 - عنوان مزایده : اجاره مکان نصب دو عدد تابلو بیلبورد در معابر اصلی شهر به صورت دو طرفه 3 - قیمت پایه کارشناسی : اجاره مکان هر یک از تابلوهای بیلبورد ماهیانه در سال اول 11.000.000 ریال که جمعا بابت 2 عدد تابلو برای یکسال 264.000.000 ریال می باشد که به ازای هر سال تمدید 20 درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد . (برای مدت 6 سال) این قیمت به صورت پایه و خالص پرداختی می باشد . ( پکیچ قیمت به تفکیک هرسال به پیوست می باشد . ) 4 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 131.100.000 ریال (یکصد و سی و یک میلیون و یکصد هزار ریال ) 5 - نوع تضمین شرکت در مزایده : الف) ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل 3 ماه...
بیشتر...

مزایده واگذاری ۶ عدد بیلبورد و ۲ عدد سازه عرشه پل در قم

مزایده واگذاری ۶ عدد بیلبورد و ۲ عدد سازه عرشه پل در قم مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/12/20 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : قم، خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از 6 عدد سازه بیلبورد تبلیغاتی و 2 عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل فرمائید . ضمناً سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آ...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی محور رودهن – دماوند

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی محور رودهن – دماوند مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/12/18 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، - شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع بهره برداری و نگهداری چهار عدد بیلبورد تبلیغاتی در محور رودهن - دماوند ، مسیر رفت و برگشت - نوبت ۲ دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران محل دریافت اسناد : تهران - خ سپهبد قرنی - خ شهید کلانتری غربی - پ ۸۰ - اداره ک...
بیشتر...

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران  تاریخ: 1394/12/18 شماره آگهی : -  آدرس : تهران ، - شرح آگهی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 0 تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج موضوع بهره برداری و نگهداری از دوازده بیلبورد تبلیغاتی در محور تهران - فیروزکوه ، مسیر رفت و برگشت ، نوبت۲ دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران محل دریافت اسناد : تهران - خ سپهبد قرنی - خ شهید کلانتری غربی - پ ۸۰ - اداره...
بیشتر...

مزایده اجاره بیلبورد و پل عابر پیاده در قم

مزایده اجاره بیلبورد و پل عابر پیاده در قم مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/12/17 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : قم، خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی شرح آگهی آگهی مزایده نوبت دوم سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از 6 عدد سازه بیلبورد و 2 عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه کانون های تبیلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل نمایند . ضمناً سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کار...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در کاشان

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در کاشان مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان  تاریخ: 1394/12/15 شماره آگهی : مرحله دوم - نوبت دوم  آدرس : اصفهان ، - شرح آگهی سازمان زیباسازی شهرداری کاشان آگهی تجدید مزایده شماره 9411/12 (مرحله دوم) نوبت دوم موضوع مزایده : واگذاری اجاره بهره برداری دو عدد بسته تبلیغاتی مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیط ( استند , بیلبوردها و... ) بر اساس ارزش منطقه ای به صورت جداگانه و سبدی به متقاضیان واجد شرایط مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 94.12.24 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ 94.12.25 و بازگشایی پاکت در ساعات 10 مورخ 94.12.26 می باشد . ضمنا کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . تلفاکس : 39-03155241437
بیشتر...

نصب ۱۶ بیلبورد تبلیغاتی در ورودی های استان سمنان

نصب ۱۶ بیلبورد تبلیغاتی در ورودی های استان سمنان مدیر کل میراث‌ فرهنگی ، صنایع‌ دستی و گردشگری استان سمنان از نصب 16 بیلبورد تبلیغاتی در ورودی های این استان برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری خبر داد . به گزارش مجله محیطی ، حسین خواجه‌ بیدختی ، با بیان اینکه این بیلبوردهای تبلیغاتی با هدف معرفی هر چه بیشتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان سمنان نصب شده اند ، افزود : استان سمنان دارای هشت شهرستان است که در ورودی هر شهرستان از سمت شرق و غرب دو بیلبورد معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ، نصب شده است . وی با تاکید بر اینکه یکی از روش‌های مناسب اطلاع‌رسانی به مسافران و گردشگران به ویژه در ایام نوروز ، معرفی جاذبه‌ها از طریق تبلیغات محیطی و بیلبورد است ، گفت : در این راستا در 17 تابلوی جاده‌ای نیز شماره 09629 (شماره اطلاع رسانی گردشگری) درج شده است . بیدختی یکی دیگر از روش های معرفی استان سمنان در ایام نوروز را انتشارات در قالب : کتاب، بر...
بیشتر...

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی در قم مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری قم  تاریخ: 1394/12/04 شماره آگهی : نوبت دوم  آدرس : قم، خیابان شهید طالقانی (آذر)، کوچه شماره 25، ساختمان زیباسازی، واحد حقوقی شرح آگهی آگهی مزایده سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو عدد سازه بیلبورد تبلیغاتی و 2 عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق برگزاری مزایده بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی (آذر) ، کوچه شماره 25 ، ساختمان زیباسازی ، واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 37722900 تماس حاصل نمایند . ضمناً سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و ...
بیشتر...