بیلبوردهای تهران نوعی درآمد پایدار برای شهرداری است

بیلبوردهای تهران نوعی درآمد پایدار برای شهرداری است هرچند که در هر جامعه ایی بحث تبلیغات بسیار مهم تلقی می شود اما اینکه با استفاده از آن عده ای خاص به دنبال سودجویی و یا کسب درآمد پایدار هنگفت باشند به طور حتم به ضرر افراد و اقتصاد جامعه تمام خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری محیطی و به نقل از فانوس، هدی نتاج: هرچند که در هر جامعه ایی بحث تبلیغات بسیار مهم تلقی می شود اما اینکه با استفاده از آن عده ای خاص به دنبال سودجویی و یا کسب درآمد پایدار هنگفت باشند به طور حتم به ضرر افراد و اقتصاد جامعه تمام خواهد شد. امروزه با نگاهی اجمالی به سطح شهر، شاهد بیلبورد های تبلیغاتی آنچناتی هستیم که کم مانده است متولی مربوطه برای کسب درآمد بیشتر اجازه نصبشان را حتی در معابر عبور و مرور نیز صادر کند. بیلبوردهای تبلیغاتی بسیار فاخر و گران قیمتی که افراد عادی از پس اجاره بهای آن برنیامده و به طور حتم تنها عده ای «مایه دار» می توانند آن را کرایه کنند. ...
بیشتر...