مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد مزایده گزار : اداره کل راه آهن خراسان  تاریخ: 1396/01/30 شماره آگهی : نوبت اول شماره 7-37-96  آدرس : استان خراسان رضوی شرح آگهی آگهی مزایده شماره 7-37-96 نوبت اول اداره کل راه آهن خراسان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 1- نام سازمان مزایده گزار اداره کل راه آهن خراسان 2- شرح مختصر موضوع مزایده: بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه مشهد 3- مهلت خرید اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96.2.7 4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500.000 (پانصد هزار ) ریال به حساب 2176401700009 تمرکز وجوه درآمد راه آهن خراسان نزد بانک ملی ایران (شعبه شهید هاشمی نژاد مشهد /کد 8511) واریز گردد. 5- خرید از سایت http://iets.mporg.ir رایگان می باشد. 6- محل خرید حضوری اسناد مزایده مشهد...
بیشتر...

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت  تاریخ: 1395/10/07 شماره آگهی : نوبت اول  آدرس : استان گیلان شرح آگهی اسناد مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از ایستگاههای اتوبوس BRT واقع در خیابان امام خمینی (ره)، تبلیغات بر روی 6 دستگاه لایت باکس بر روی سقف ماشینهای برقی، تبلیغات بر روی 12 باجه فروش بلیط و همچینین تبلیغات بر روی بدنه اتوبوسهای شهری خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.13 لغایت 95.10.18 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانک...
بیشتر...

مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت

مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی در رشت مزایده گزار : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت  تاریخ: 1395/09/24 شماره آگهی : -  آدرس : استان گیلان شرح آگهی مزایده واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یک سال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.9.22 لغایت 95.10.1 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان - رشت بلوار ...
بیشتر...

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان  تاریخ: 1395/09/01 شماره آگهی : -  آدرس : استان گلستان شرح آگهی آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان (لمپوست ، استند) را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.9.1 تا 95.9.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.9.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فر...
بیشتر...